• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl b braun disinfectant softa man 500 ml - 0, thumbnail

Dezinfektanti Softa-Man, 500 ml

Ni na zalogi

Softa-Man, 500 ml

sl b braun disinfectant softa man 500 ml - 0

Dezinfektanti Softa-Man, 500 ml

Ni na zalogi

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Disinfectant B Braun Softa-Man, 500 ml

Dodatne informacije

Proizvajalec B Braun
Pakiranje 500 ml
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije Tekočina
Zdravljenje Roke
Spekter Baktericidno, Fungicidno, Medicinsko, Mikobaktericidno, Virucidno
Patogeni Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MRSA, Tuberkuloza
Aktivne snovi Etanol, Propanol
Koncentracija aktivne snovi Ne

Previdnostne izjave

 
 
 
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P313 Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €200 in €300

  Koda popusta: NXLSL-2%

 • 4%
  Za naročila med €301 in €500

  Koda popusta: NXLSL-4%

 • 7%
  Za naročila nad €500

  Koda popusta: NXLSL-7%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.