• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
sl bayer herbicide centurion plus 5 l - 0, thumbnail

Centurion Plus, 5 litrov

136,61 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Centurion Plus, 5 litrov

sl bayer herbicide centurion plus 5 l - 0

Centurion Plus, 5 litrov

Na zalogi

136,61 €
- +
136,61 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

 
Lahko ga uporabi
Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje

Informacije o izdelku

Herbicide Arysta Lifescience Centurion Plus, 5 litres

Dodatne informacije

Proizvajalec Arysta Lifescience
Pakiranje 5 litrov
Ciljna uporaba Prebivalstvo, Profesionalci, Usposobljeno osebje
Rok uporabnosti (leta) 2
Formulacije EC-Emulzijski koncentrat
Aktivne snovi Clethodim
Koncentracija aktivne snovi 120 g/liter
Proti Bermudska trava, Divji oves, Enoletna modra trava, Johnsonova trava, Krvavordeča srakonja, Navadni srakoperec, Njivski lisičji rep, Plazeča pirnica, Rumeni lisičji rep, Rženi brom, Trava na dvorišču
Pridelki Borovnica, Breskev, Češnja, Čičerika, Drevo marelice, Fižol, Grah, Hruška, Jablana, Krompir, Kutina, Lešnik, Lucerna, Maline, Navadna pesa, Oljna repica, Robide, Skorš, Sliva, Soja, Sončnica, Višnje
Odmerek 0.6-2 l/ha
Čas nanosa Po uničenju
Vrste trav enoletnica , trajnica enokaličnica
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
 
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P331 NE izzvati bruhanja
P391 Prestreči razlito tekočino
P405 Hraniti zaklenjeno
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože
EUH208 Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €200 in €300

  Koda popusta: NXLSL-2%

 • 4%
  Za naročila med €301 in €500

  Koda popusta: NXLSL-4%

 • 7%
  Za naročila nad €500

  Koda popusta: NXLSL-7%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.