• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si adama herbicide leopard 5 ec 1 l - 1, thumbnail

Leopard 5 EC, 1 liter

33,95 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Leopard 5 EC, 1 liter

si adama herbicide leopard 5 ec 1 l - 1

Leopard 5 EC, 1 liter

Na zalogi

33,95 €
- +
33,95 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Herbicide Adama Leopard 5 EC, 1 litre

Dodatne informacije

Proizvajalec Adama
Pakiranje 1 litre
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije EC-Emulzijski koncentrat
Aktivne snovi Quizalofop-P-etil
Koncentracija aktivne snovi 50 g/liter
Proti Johnsonova trava, Krvavordeča srakonja, Navadni srakoperec, Njivski lisičji rep, Plazeča pirnica, Rumeni lisičji rep, Trava na dvorišču
Pridelki Borovnica, Fižol, Gozdarstvo, Grah, Jagode, Krompir, Lešnik, Lucerna, Maline, Melone, Morski krhli, Oljna repica, Paradižnik, Poper, Robide, Skorš, Sladkorna pesa, Soja, Sončnica, Zelje
Odmerek 0.7-2 l/ha
Čas nanosa Po uničenju
Vrste trav enoletnica , trajnica enokaličnica
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P331 NE izzvati bruhanja
P391 Prestreči razlito tekočino
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
H319 Povzroča hudo draženje oči
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.