• Nakupovalna Košarica
 • Podrobnosti Naročila
 • Naročilo Končano
Komunikacija
Opis in informacije
Funkcionalnost spletne strani
Cene
Izdelki - Kvaliteta in Učinkovitost
Dostavna Služba
si adama fungicide merpan 80 wdg 15 g - 0, thumbnail

Merpan 80 WDG, 15 g

0,65 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Merpan 80 WDG, 15 g

si adama fungicide merpan 80 wdg 15 g - 0

Merpan 80 WDG, 15 g

Na zalogi

0,65 €
- +
0,65 €

Na zalogi

Slovenska trgovina ni možno odposlati v

Združene države Amerike

Informacije o izdelku

Merpan 80 WDG, 15 g je večmestni fungicid, namenjen patogenim glivam, ki povzročajo rast Venturia spp. in druge bolezni, kot so antraknoza, škodljivci in bolezni tal v drugih pridelkih.

Prednosti:
- preventivno, zaščitno z učinkom izkoreninjenja proti vrsti fitopatogenih gliv;
- 7 do 20 dni obstanka, odvisno od vremena;
- spodbuja celjenje ran pri rastlinah;
- pomaga izboljšati skupni donos vaših pridelkov.

Način delovanja:
- nadzor nad širjenjem bolezni;
- blokiranje procesov celičnega dihanja patogenov.
- zagotavlja aktivno delovanje proti nekaterim oomicetom, kot je pitij.
- Glede na podnebne razmere ima obstanek 7-20 dni na rastlino. Spodbuja celjenje ran.

Merpan 80 WDG nadzoruje širok spekter bolezni, ki so prisotne na sadju in zelenjavi ter okrasnih rastlinah. Prav tako pomaga izboljšati videz sadja in spodbuja celjenje ran.

Načini uporabe:
Merpan 80 WDG lahko poškropite na posevke in tla ali pa ga uporabite kot raztopino za potapljanje.
Uporaba se lahko opravi za poljske pridelke z uporabo nizkotlačne škropilnice.

Zelenjava na polju (kumare, paradižnik) in fižol:
- izdelek se uporablja z normalno količino vode, odvisno od stopnje razvoja kulture.

Zelenjavne in tobačne maline:
- izdelek se nanese prednostno bodisi s pršenjem tal pred setvijo ali sajenjem bodisi s potopitvijo sadik v raztopino izdelka v ustrezni koncentraciji. Pri sadikah tobaka lahko zdravljenje opravimo tudi kurativno, ko odpadejo prve rastline, s pršenjem na mestu pridelave sadik z raztopino Merpan 80 WDG.

Kompatibilnost:
Merpan 80 WDG je združljiv z najpogosteje uporabljenimi fungicidi, insekticidi in listnimi krmili.

Priporočila:
Glede optimalne mešanice, odmerjanja in čakalnega časa med obdelavami si oglejte nalepko, odvisno od vrste rastline, ki se zdravi.
Tretma uporabite takoj po mešanju.

Merpan 80 WDG je zaščitni fungicid. Kot tak je treba nanos opraviti, preden se pričakuje, pojav bolezni.

Pridelek Patogen  Odmerek
Tobak Pepelasta plesen (Peronospora tabacina) 0.2%
Paradižnik Pepelasta plesen (Phytophthora infestans) 0.2 - 0.25%
Kumara  Pepelasta plesen (Pseudoperonospora cubensis) 0.2%
Jabolko Bolezen jabolčne kraste (Venturia inaequalis) 0.2%
Fižol  Antrakoza (Colletotrichum lindemuthianum) 0.2%

Prosimo preberite, razumite in upoštevajte celotne pogoje, izjavo o omejitvi odgovornosti in navodila za uporabo. Po potrebi uporabite ustrezno osebno varnostno opremo.

Dodatne informacije

Proizvajalec Adama
Pakiranje 15 g
Rok uporabnosti (leta) 3
Formulacije WG-disperzibilne zrnca v vodi
Aktivne snovi Kaptan
Koncentracija aktivne snovi 800 g/kg
Pridelki Breskev, Čebula, Češnja, Drevo marelice, Fižol, Hruška, Iglavci, Jablana, Kumara, Kutina, Paradižnik, Sliva, Tobak, Vinograd, Višnje
Bolezni Antraknoza, Peronosporales, Plesen, Plesen paradižikovih listov, Stigmina carpophila, Venturija, Zvijanje listov breskve
Odmerek 12-30 g/10 l;4-5 l solutie/mp
Bio Pridelki Ni primerno
Tip Nanosa Nizkotlačno pršilo

Previdnostne izjave

 
 
 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila
P273 Preprečiti sproščanje v okolje
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P391 Prestreči razlito tekočino
P405 Hraniti zaklenjeno
P501 Odstraniti vsebino/posodo …
EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože
H319 Povzroča hudo draženje oči
H351 Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>
H400 Zelo strupeno za vodne organizme
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kako ocenjujete ta izdelek

  1 zvezdica 2 zvezdici 3 zvezdice 4 zvezdice 5 zvezdic
Vaša Ocena*: Grozno Pomankljivo V redu Dobro Odlično
Prekliči
Vaše mnenje se lahko nanaša na:
 • Kako je izdelek obvladal vaš položaj
 • Kakovost za plačano ceno
 • Bi ga priporočili drugim

Mnenja

DODAJ MNENJE

Seznam popustov

 • 2%
  Za naročila med €350 in €500

  Koda popusta: NXLSI-2%

 • 4%
  Za naročila med €500 in €1000

  Koda popusta: NXLSI-4%

 • 5%
  Za naročila nad €1000

  Koda popusta: NXLSI-5%

 • Noben od popustov ne velja za izdelke v kategorijah „Razpršílci Meglilniki“ in „Posébne Enôte“.
 • V vaši nakupovalni košarici ni mogoče izbrati več kuponov hkrati.