• Korpa
 • Detalji Porudžbine
 • Porudžbina Obavljena
Komunikacija
Opis i Informacija
Funkcionalnost sajta
Cene
Proizvodi - Kvalitet i Efikasnost
Kurirska Kompanija

Nexles Srbija - Privatnost i Poverljivost

Politika Poverljivosti

Poslednja izmena: Maj 2022

I. Opšte informacije

S.C. PestControl Expert S.R.L., vlasnik "nexles.com", ima notifikacioni broj 29426 od 9 Septembra 2019.; registar za obrađivanje ličnih podataka; Nacionalna Supervizorska Institucija za Obrađivanje Ličnih Podataka.S.C. PestControl Expert S.R.L.; je usaglašena sa primenjivim zakonima o privatnosti (Zakon br. 677/2001 za zaštitu pojedinca u pogledu obrađivanja ličnih podataka i slobode kretanja takvih podataka, sa izmenama i dopunama, i Zakon br. 506/2004 koji se tiče obrađivanja ličnih podataka i zaštite privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija).

Privatnost Vaših ličnih podataka je jedna od najvećih prioriteta u kompaniji PestControl Expert S.R.L., smeštenoj u Sfintii Voievozi ulici, br.65, sektor 1, Bukurešt, poštanski broj 010965, Rumunija.

Svrha ovog dokumenta je da Vas informiše o procesiranju Vaših ličnih podataka u kontekstu korištenja nexles.com veb sajta.

II. Kategorije obrađivanih ličnih podataka

II.1. Ukoliko ste klijent nexles.com, PestControl Expert S.R.L. će obrađivati vaše lične podatke poput imena i prezimena, broj telefona, e-mail adresu, adresu plaćanja, adresu dostave na osnovu toga kako koristite nexles.com, na primer, ponašanje/preference/Vaše navike na nexles.com, kao i bilo koje kategorije podataka koje direktno dostavite u kontekstu kreiranja Vašeg korisničkog naloga, u kontekstu obavljanja porudžbine putem nexles.com ili na bilo koji način koji proističe iz upotrebe nexles.com.

Ukoliko koristite Vaš Facebook ili Google nalog kako bi kreirali korisnički nalog na nexles.com, PestControl Expert S.R.L. će obrađivati sledeće podatke javnog profila predstavljene na pomenutim aplikacijama: korisničko ime, email adresa.

Ukoliko odlučite da kreirate korisnički nalog pre kompletiranja porudžbine proizvoda dustupnog na nexles.com, bićete automatski zamoljeni da kreirate nalog koristeći Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne kompletirate porudžbinu, e-mail adresa i ostali podaci koji su dostavljeni neće biti čuvani od strane PestControl Expert S.R.L. i kreirani nalog će biti automatski izbrisan.

II.2. Ukoliko ste posetilac nexles.com, PestControl Expert S.R.L. će obrađivati Vaše lične podatke koje ste dostavili direktno u kontekstu upotrebe pestcontrol-expert.com, poput podataka koje dostavljate u formi pitanja ili žalbi, u meri u kojoj ih ispunite.

II.3. Apliciranjem za posao u sklopu PestControl Expert S.R.L. kao kandidat, pristupom sekciji Karijere koja je dostupna na nexles.com, PestControl Expert S.R.L. će obrađivati Vaše lične podatke koje dostavite u ovom kontekstu poput Vašeg imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, iskustva, ili bilo kojeg drugog podatka iz dokumenata koje odlučite da priložite u ovoj sekciji..

II.4. Ukoliko ste kontakt osoba Partnera ili Potencijalnih Partnera, PestControl Expert S.R.L. će obrađivati Vaše kontakt detalje poput Vašeg imena i prezimena, e-mail adrese i broja telefona koji dostavite u kontekstu pokretanja ili razvijanja ugovornog odnosa sa Partnerima ili mogućim Partnerima.

III. Svrhe i osnova za obrađivanje

III.1. Ukoliko ste korisnik nexles.com, PestControl Expert S.R.L. će obrađivati Vaše lične podatke na sledeći način:

- za sprovođenje ugovornog odnosa između Vas i nexles.com, odnosno za preuzimanje, potvrđivanje, slanje i fakturisanje porudžbine obavljene na nexles.com, pružanje informacija o status Vaše porudžbine, organizovanje povratak poručenih proizvoda, itd.

Osnova: Obrađivanje Vaših podataka za ovu svrhu je bazirano na ugovoru između Vas i PestControl Expert S.R.L.. Davanje Vaših ličnih podataka je potrebno. Odbijanjem da dostavite podatke može imati uticaja na ugovorni odnos između Vas i PestControl Expert S.R.L.

- kako biste ispunili zakonske obaveze na PestControl Expert S.R.L. u kontekstu usluga pruženih na nexles.com, uključujući obaveze u oblasti oporezivanja kao i u oblasti arhiviranja.

Osnova: Obrađivanje Vaših podataka za ovu svrhu je bazirano na zakonskim obavezama. Davanje Vaših podataka za ovu svrhu je obavezno. Odbijanjem da dostavite podatke možete uticati na to da PestControl Expert S.R.L. ne može biti u mogućnosti da ispoštuje sve zakonske obaveze i time ne bude u mogućnosti da Vam pruži usluge putem nexles.com.

Kako biste se odjavili od primanja komercijalnog sadržaja, možete iskoristiti opciju na kraju svakog e-maila koji sadrži komercijalnu komunikaciju. Pored toga, možete se odjaviti od primanja ovog sadržaja posetom sekciji Informacije Mog Naloga.

Dostavljanje podataka za ovu svrhu je dobrovoljno. Odbijanje da date odobrenje za obrađivanje Vaših podataka za ovu namenu neće imati negativne posledice za Vas.

- za obavljanje raznih analiza, izveštavanja o funkcionisanju nexles.com, razvoj profila preferencija kupca, uglavnom sa ciljem poboljšanja iskustva koje nudi nexles.com.

Osnova: Obrađivanje Vaših podataka za ovu svrhu je bazirano na legitimnom interesu PestControl Expert S.R.L. da poboljšava iskustvo kupaca na nexles.com u kontinuitetu. Dostavljanje podataka za ovu svrhu je dobrovoljno. Odbijanje da date odobrenje za obrađivanje Vaših podataka za ovu namenu neće imati negativne posledice za Vas.

III.2. Ukoliko ste posetilac nexles.com, PestControl Expert S.R.L. će obrađivati Vaše lične podatke na sledeći način:

- za marketinške aktivnosti, posebno za transmisiju komercijalne komunikacije o proizvodima i uslugama PestControl Expert S.R.L, sredstvima za daljinsku komunikaciju (e-mailom) putem nexles.com.

Možete izjaviti da prihvatate obrađivanje Vaših podataka za svrhu ispunjavanja i štrikiranja adekvatne kutije unutar forme za pretplatu dostupnu na nexles.com. Za odjavljivanje od prijave sličnih komercijalnih komunikacija, možete koristiti opciju na kraju svakog e-maila koji sadrži komercijalnu komunikaciju.

Dostavljanje podataka za ovu svrhu je dobrovoljno. Odbijanje da date odobrenje za obrađivanje Vaših podataka za ovu namenu neće imati negativne posledice za Vas.

- za rešavanje problema, žalbi i za praćenje saobraćaja i poboljšanje Vašeg iskustva na nexles.com

Osnova: Obrađivanje Vaših podataka za ovu svrhu je bazirano na legitimnom interesu PestControl Expert S.R.L. da osigura pravilno funkcionisanje nexles.com i poboljšava iskustva kupaca na nexles.com u kontinuitetu, uključujući rešavanje raznih pitanja ili žalbi

Dostavljanje podataka za ovu svrhu je dobrovoljno. Odbijanje da date odobrenje za obrađivanje Vaših podataka za ovu namenu neće imati negativne posledice za Vas.

III.3. Ukoliko odaberete da se prijavite za nexles.com posao kao kandidat, PestControl Expert S.R.L. će obrađivati Vaše lične podatke na sledeći način:

- za sprovođenje specifičnih aktivnosti regrutovanja za određena radna mesta unutar PestControl S.R.L

Osnova: Obrađivanje Vaših podataka za ovu svrhu bazirano je na Vašem zahtevu za ugovor. Dostavljanje Vaših podataka za ovu svrhu je dobrovoljno. Odbijanjem da dostavite podatkne možete onemogućiti PestControl Expert S.R.L. da Vas uzme u obzir tokom procesa regrutacije za druge pozicije

- za ostale svrhe i osnove nabrojane u Sekciji III.2. Iznad.

III.4. Ukoliko ste kontakt osoba Partnera ili Potencijalnih Partnera, PestControl Expert S.R.L. će obrađivati Vaše lične podatke na sledeći način:

- da započnete ili sprovedete ugovorni odnos između PestControl Expert S.R.L. i Partnera ili potencijalnih Partnera

Osnova: Obrađivanje Vaših podataka za ovu svrhu je bazirano na legitimnom interesu PestControl Expert S.R.L. da inicira i sprovodi ugovorni odnos u kontekstu pružanja usluga na nexles.com. Odbijanjem da dostavite podatke za ovu svrhu možete onemogućiti PestControl Expert S.R.L. u sprovođenju njihovih aktivnosti.

- za ostale svrhe i osnove nabrojane u Sekciji III.2. Iznad.

IV. Dužina trajanja obrađivanja Vaših podataka

PestControl Expert S.R.L. će u ideji obrađivati Vaše lične podatke sve dok je neophodno da se postignu gore pomenuti ciljevi.

Ukoliko ste korisnik, obrađivaćemo Vaše podatke tokom trajanja ugovornog odnosa i nakon toga, u skladu sa unutrašnjim politikama PestControl Expert S.R.L., odnosno za vreme potrebno za ispunjavanje zakonskih obaveza prema PestControl Expert S.R.L. (na primer u slučaju dokumenata za finansijsko računovođstvo za koje je zakonski rok čuvanja 10 godina od kraja finansijske godine u kojoj su sastavljeni).

Ukoliko ste korisnik i koristite opciju brisanja korisničkog naloga tako što ćete kliknuti na dugme Izbriši Nalog u odeljku Informacije Mog Naloga, PestControl Expert S.R.l. Će ovu radnju protumačiti kao Vašu opciju za odjavljivanje od primanja komunikacije komercijalnog sadržaja putem kojih Vas obaveštavamo o proizvodima i uslugama koje nudi nexles.com. S tim u vezi, ukoliko odlučite da izbrišete svoj nalog, nećemo Vam više slati slične elektronske poruke. Međutim, želimo da Vas obavestimo da brisanje Vašeg naloga neće automatski ukloniti Vaše lične podatke. Ukoliko ne želite da se Vaši lični podaci obrađuju ili želite da ih izbrišete, Možete ostvariti prava navedena u odeljku VI ispod. Ukoliko zahtevate brisanje naloga, ali na tom nalogu postoji bar jedna aktivna porudžbina, zahtev za brisanje naloga će biti zabeležen tek nakon što su proizvodi isporučeni i poslednja aktivna porudžbina završena.

Ukoliko povučete dozvolu za obrađivanje podataka za potrebe marketinga, PestControl Expert S.R.L. će prestati da obrađuje Vaše lične podatke za ovu svrhu bez uticaja na procesiranje PestControl Expert S.R.L. na osnovu Vašeg odobrenja pre povlačenja dozvole.

Ukoliko odlučite da se prijavite za nexles.com, kao kandidat, PestControl Expert S.R.L. će čuvati lične podatke sve dok je to potrebno za obavljanje procesa regrutacije. Ukoliko ne budete bili odabrani za poziciju za koju ste se prijavili, PestControl Expert S.R.L. će obrađivati podatke koje ste dostavili kako bi bili uzeti u obzir za druge procese regrutacije.

Ukoliko ste kontakt osoba za PestControl Expert S.R.L. Partnere ili Potencijalne Partnere, Vaši lični podaci će biti obrađivani sve dok je to neophodno za privođenje kraju/sprovođenje ugovora, i potom će biti predmet unutrašnjih politika i zakonskih obaveza, uključujući arhiviranje.

IV.1. Otkrivanje ličnih podataka

Za potrebe obrađivanja, PestControl Expert S.R.L. može otkriti Vaše podatke Partnerima, kompanijama koje su povezane sa PestControl Expert S.R.L., trećim stranama ili entitetima koji podržavaju rad PestControl Expert S.R.L. u pružanju usluga preko nexles.com (npr. Kurirske kompanije, pružaoci IT usluga) ili centralnim/lokalnim javnim vlastima u sledećim primerima navedenim u nastavku:

- za upravljanje nexles.com, uključujući posredovanje u odnosima između Vas i naših partnera koji prodaju proizvode putem ove veb stranice u onoj meri u kojoj naručujete proizvode koje oni prodaju;

- u situacijama kada bi ova komunikacija bila neophodna za dodelu nagrada ili drugih pogodnosti kupcima kao rezultat njihovog učešća u različitim promotivnim kampanjama koje organizuje PestControl Expert S.R.L. preko nexles.com;

- za održavanje, personalizaciju, poboljšanje nexles.com i servisa koji se na njemu sprovode;

- za sprovođenje analize podataka, testiranje i istraživanje, monitoring upotrebe i trendova u aktivnosti, razvoj bezbednosnih funkcija i autentikacija korisnika;

- za prenos komercijalnih marketinških komunikacija pod uslovima i ograničenjima utvrđenim zakonom;

- kada je otkrivanje ličnih podataka predviđeno zakonom, i sl.

Za obradu podataka koji obavljaju partneri sa kojima stupate u odnos, preko nexles.com, i koji Vaše podatke obrađuju u svoje ime, kao operateri podataka, molimo da razmotrite politike koje nude ti partneri. PestControl Expert S.R.L. nema kontrolu nad načinom na koji oni obrađuju podatke.

IV.2. Prenos ličnih podataka

Lični podaci dostavljeni PestControl Expert S.R.L. mogu biti prebačeni van Rumunije.

V. Vaša prava

U vezi sa obradom podataka, imate pravo da zahtevate pristup vašim ličnim podacima, ispravku ili brisanje podataka ili ograničenje njihove obrade, kao i pravo da se usprotivite obradi Vaših podataka u granicama i uslovima koji su predviđeni zakonom, kao i pravo na prenosivost podataka. Takođe, ukoliko odlučite da date svoju saglasnost, imate pravo da je povučete u bilo kom trenutku bez uticaja na obradu PestControl Expert S.R.L. na osnovu Vašeg pristanka pre nego što ga povučete. Pored toga, imate pravo da podnesete žalbu Državnom nadzornom organu za obradu ličnih podataka

U skladu sa odredbama Uredbe 2016/679/EU, kao subjekt podataka, imaćete sledeća prava:

- pravo da pristupite Vašim podacima: možete zahtevati da budete obavešteni o kategorijama ličnih podataka koji se obrađuju, svrsi obrade, primaocima koji su bili ili će biti saopšteni, periodu za koji se očekuje da će biti uskladišteni ili ukoliko to nike moguće, kriterijume koji se koriste za određivanje tog perioda; postojanje automatizovanog procesa donošenja odluka uključujući kreiranje profila;
- pravo da zahtevate ispravku podataka: ako postoje greške u vezi sa podacima koji se obrađuju, možete tražiti da se isprave, ako su podaci nepotpuni, možete zahtevati dopunu. Ispravka će biti saopštena svakom primaocu kome su podaci prosleđeni, osim ukoliko je to nemoguće ili zahteva neproporcionalni napor;
- pravo da zahtevate ograničene obrade podataka: imate pravo da zahtevate ograničenje obrade podataka u sledećim situacijama: ukoliko ste doveli u pitanje tačnost podataka za period koji nam omogućava da proverimo tačnost podataka; ukoliko je obrada podataka nezakonita, a Vi se protivite brisanju Vaših ličnih podataka, zahtevajući umesto toga ograničenje njihove upotrebe; ukoliko operater više ne zahteva lične podatke za obradu, ali zahteva od njih da pronađu, ostvare ili brane neko pravo na sudu; ukoliko ste se protivili obradi onoliko vremena koliko je potvrđeno da legitimna prava operatera imaju prednost nad Vašim pravima;
- pravo da zahtevate brisanje podataka: možete zahtevati brisanje određenih podataka ako podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni ako ste povukli svoju saglasnost i ne postoji drugi pravni osnov za obradu; ako se protivite obradi i ne postoje legitimni razlozi za prevagu u pogledu obrade, lični podaci su obrađeni nezakonito; lični podaci moraju biti obrisani radi usaglašenosti sa zakonskom obavezom; lični podaci su prikupljeni u vezi sa pružanjem odeđenih IT usluga;
- pravo da zahtevate prenos podataka (radi prenosivosti podataka): možete zahtevati prenos Vaših podataka drugom operateru ako je obrada zasnovana na Vašem pristanku i obrada je automatska;
- pravo da se usprotivite obradi podataka: imate pravo da se usprotivite obradi Vaših podataka ukoliko se radi o direktnom marketingu. Istovremeno, možete da prigovorite na obradu, osim ako operater dokaže da ima legitimate razloge za obradu i da ima prioritet nad Vašim interesima, pravima, i slobodama, ili da je svrha uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana prava na sudu; 
- pravo da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi podataka: nećete biti predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi podataka.

VI. Prikupljeni Podaci

Prikupljanje podataka od strane nexles.com se obavlja na tri načina: 
direktno od korisnika: Prilikom pretplate na servise koje pruža PestControl Expert S.R.L. kako bi pratio upotrebu sajta, možemo zatražiti lične podatke (e-mail adresu, ime, prezime, adresu, itd.)
od izveštaja saobraćaja na serveru: Kada posetite veb stranicu nexles.com, pružićete neke informacije o sebu poput, IP adresa, vreme posete, odakle dolazite, dužina trajanja posete, jer će PestControl Expert S.R.L. čuvati ove podatke.
putem kolačića: Kad posetite pestcontrol-expert.com, može Vam biti poslat kolačić kako bi olakšao čuvanje i praćenje Vaših preferenci.

Za bilo kakva dodatna pitanja o tome kako se Vaši lični podaci obrađuju i kako da uživate prava koja su gore navedena, molimo uputite se ka: rs@nexles.com

Politika Privatnosti

Ova politika privatnosti utvrđuje kako Nexles koristi i štiti sve informacije koje date prilikom korištenja ove veb stranice. Nexles se zalaže da osigura da Vaša privatnost bude zaštićena. Ukoliko od Vas zatražimo da date određene informacije po kojima možete biti identifikovani kada koristite ovu veb stranicu, možete biti sigurni da će se ona koristiti isključivo u skladu sa ovom izjavom o privatnosti. Nexles može s vremena na vreme da promeni ovu politiku ažuriranjem ove stranice. Preporučljivo je da s vremena na vreme proverite ovu stranicu kako bi bili sigurni da ste zadovoljni svim promenama.

Šta radimo sa prikupljenim informacijama

Ove informacije su nam potrebne kako bi razumeli Vaše potrebe i pružili Vam najbolju uslugu, posebno imajući u vidu sledeće razloge:

- Interno vođenje evidencije.
- Možemo koristiti ove informacije kako bi poboljšali naše proizvode i usluge.
- Možemo periodično slati promotivne e-mailove o novim proizvodima, posebnim ponudama ili drugim informacijama za koje mislimo da Vam mogu biti od interesovanja, koristeći e-mail adresu koju ste pružili.
- S vremena na vreme, možemo koristiti Vaše podatke kako bi Vas kontaktirali za potrebe istraživanja tržišta. Možemo Vas kontaktirati e-mailom, telefonskim pozivom, faksom ili poštom. Možemo koristiti informacije kako bi prilagodili veb stranicu Vašim interesima.

Bezbednost

Posvećeni smo obezbeđivanju Vaših informacija. Kako bi sprečili naovlašćeni pristup i obelodanjivanje informacija, postavili smo adekvatne fizičke, elektronske, i upravljačke procedure kako bi zaštitili i obezbedili informacije koje prikupljamo onlajn.

Kako koristimo kolačiće

Kolačić je mali fajl koji traži dozvolu da bude postavljen na hard drajvu Vašeg kompjutera. Nakon što prihvatite, fajl će se dodati i kolačić će vam pomoći da analizirate internet saobraćaj ili će Vam javiti svaki put kad posetite određenu veb stranicu. Kolačići i slične tehnologije se koriste da omoguće veb aplikacijama da Vam odgovore kao pojedincu. Veb aplikacija može podesiti sopstvene operacije prema Vašim potrebama, preference i stvarima koje Vam se ne dopadaju tako što će prikupljati i pamtiti informacije o Vašim preferencama.

Koristimo kolačiće za skladištenje saobraćaja kako bi identifikovali koje stranice su u upotrebi. Ovo nam omogućava da analiziramo podatke o saobraćaju na veb stranicama i da poboljšamo naš veb sajt kako bi ga prilagodili potrebama kupaca. Ove informacije koristimo samo za potrebe statističke analize i potom se podaci uklanjaju iz sistema.

Kolačići nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo na veb sajtu tako što nam omogućavate da pratimo koje smatrate korisnim a koje ne. Kolačić nam ne daje pristup Vašem kompjuteru ili bilo kakvim informacijama o Vama, osim podataka koje sami prihvatite da delite sa nama. Možete odabrati da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, međutim uglavnom možete promeniti podešavanja pretraživača i odbiti kolačiće ukoliko želite. Ovo može uticati na to da ne budete u mogućnosti da u potpunosti iskoristiti sve prednosti veb sajta.

Šta su slične tehnologije?

Druge tehnologije se mogu koristiti u istu svrhu kao i kolačići.

Nexles koristi Lokalnu Memoriju kao tehnologiju sličnoj kolačićima.

Linkovi ka ostalim veb sajtovima

Naša veb stranica može sadržati linkove ka ostalim sajtovima od interesa. Međutim, jednom kad iskoristite ove linkove da napustite naš sajt, treba da imate u vidu da mi nemamo kontrolu nad tim sajtom. U tom slučaju, ne možemo biti odgovorni za zaštitu ili privatnost bilo kakvih informacija koje pružite tokom posete sličnim sajtovima i ova izjava o privatnosti se ne odnosi na te sajtove. Budite pažljivi i potražite izjavu o privatnosti koja se odnosi na veb sajt u pitanju.

Kontrolisanje Vaših ličnih informacija

Možete odabrati da ograničite prikupljanje ili upotrebu Vaših ličnih informacija na sledeće načine:

- prilikom svakog zahteva da popunite formular na veb sajtu, potražite kutiju koju možete kliknuti kako bi stavili do znanja da ne želite da Vaše informacije koristi bilo ko za svrhu direktnog marketinga

- ukoliko ste prethodno prihvatili da koristimo Vaše lične informacije za svrhu direktnog marketinga, možete prometiti Vašu odluku bilo kad slanjem pisma ili maila na eu rs@nexles.com

Nećemo prodavati, distribuirati ili iznajmljivati Vaše lične informacije trećim stranama osim ukoliko imamo Vašu dozvolu ili ukoliko smo zakonski obavezani da to učinimo. Možemo koristiti Vaše lične informacije kako bi Vam slali promotivne informacije o trećim stranama za koje mislimo da Vam mogu biti od interesovanja ukoliko nam saopštite da to želite.

Možete zahtevati detalje ličnih informacija koje posedujemo o Vama prema Aktu o Zaštiti Podataka 1998. Ovaj zahtev se naplaćuje niskom tarifom. Ukoliko želite kopiju informacija koje posedujemo, molimo pišite nam na rs@nexles.com.

Ukoliko verujete da neka informacija koju posedujemo o Vama nije potpuna ili tačna, molimo pišite nam ili pošaljite mail u najkraćem roku na gore navedenoj adresi.

Trajno brisanje kolačića

Klikom na kutiju ‘Dozvoli upotrebu kolačića’ zabranićete čuvanje kolačića ili lokalnih podataka za ovu veb stranicu.
Međutim, ukoliko ste već dozvolili upotrebu kolačića, povratak nazad i brisanje kočačića ne znači da će oni biti trajno uklonjeni sa veb stranice. Kako bi ih trajno onemogućili, morate proveriti podešavanja svakog pretraživača koji koristite jer ćete samo tu moći da upravljate, onemogućite ili trajno obrišete kolačiće.

Spisak Popusta

 • 2%
  Za porudžbine između 40.000 RSD i 60.000 RSD

  Popust kod: NXLRS-2%

 • 4%
  Za porudžbine između 60.000 RSD i 118.000 RSD

  Popust kod: NXLRS-4%

 • 5%
  Za porudžbine preko 118.000 RSD

  Popust kod: NXLRS-5%

 • Ni jedan popust se ne odnosi na proizvode u kategorijama ‘Raspršivači-Zamagljivači’ i ‘Posebne Jedinice’.
 • Nike moguće sakupiti više kupona za Vašu korpu.