• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska

Nexles Polska - Zachowanie poufności

Polityka poufności

Ostatnia aktualizacja: Maj 2022

I. Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo usługowe PestControl Expert Sp. z o.o., właściciel „nexles.com” posiada numer 29426 z dnia 9 września 2013 z Krajowego Organu Nadzorczego Przetwarzania Danych Osobowych. Przedsiębiorstwo usługowe PestControl Expert Sp. z o.o. przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących prawa do prywatności (ustawa nr 677/2001 dotycząca ochrony osób fizycznych ze względu na przetwarzanie danych osobowych i ich swobodnego przepływu, a także ustawa nr 506/2004 dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochronie prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej).

Prywatność Twoich danych osobowych jest jedną z najważniejszych kwestii dla  PestControl Expert Sp. z o.o.z siedzibą pod adresem ul. Sfintii Voievozi 65, kod pocztowy 010965, sektor 1, Bukareszt, Rumunia.

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych podczas korzystania ze strony nexles.com.

II. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

II.1. IJeśli jesteś klientem nexles.com, to przedsiębiorstwo usługowe PestControl Expert Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak nazwisko, telefon, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres dostawy, dane na temat tego, jak używasz nexles.com, na przykład zachowanie/preferencje/zwyczaje na nexles.com, a także dane inne dane, które podaje się podczas procesu tworzenia konta użytkownika, podczas składania zamówień na nexles.com lub w jakikolwiek inny sposób wynikający z użytkowania nexles.com.

Jeśli używasz konta Facebook lub Google, żeby stworzyć konto na nexles.com, to PestControl Expert Sp. z o.o. będzie przetwarzać następujące dane pokazane na Twoim profilach w tych aplikacjach: nazwa użytkownika, adres e-mail.

Jeśli zdecydujesz się na utworzenie konta zaraz przed ukończeniem składania zamówienia na produkt z nexles.com, to Twój adres e-mail będzie wymagany, aby automatycznie utworzyć konto. Jeśli nie skończysz składać zamówienia, to adres e-mail i inne podane dane nie będą przechowywane przez PestControl Expert Sp. z o.o. i utworzone konto zostanie automatycznie usunięte.

II.2. Jeśli odwiedzasz nexles.com, to PestControl Expert Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, które podasz podczas używania nexles.com., takie jak dane, które podaje się w kwestionariuszu lub formularzu reklamacji w takim zakresie, w jakim zostaną przez Ciebie wypełnione.

II.3. Jeśli aplikujesz o pracę w PestControl Expert Sp. z o.o. przez wejście w zakładkę Kariera na stronie nexles.com, to PestControl Expert Sp. z o.o będzie w celach związanych z Twoją aplikacją przetwarzać podane przez Ciebie dane, takie jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, doświadczenie i każde inne dane, które zostały przez Ciebie podane w dokumentach, które wyślesz w tym konteście.

II.4. eśli jesteś osobą kontaktową Partnerów lub potencjalnych Partnerów, to PestControl Expert Sp. z o.o będzie przetwarzać Twoje dane kontaktowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu podany przez Ciebie w kontekście rozpoczęcia lub rozwoju stosunków umownych z Partnerami lub potencjalnych Partnerów.

III. Cele i podstawy przetwarzania

III.1. Jeśli jesteś klientem nexles.com, to PestControl Expert Sp. z o.o będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu nawiązania stosunku umownego pomiędzy Tobą a nexles.com kolejno do przyjmowania, uwierzytelniania i fakturowania zamówienia złożonego na nexles.com, informowania Cię o statusie zamówienia, organizowania zwrotów zamawianych produktów itp.

Podstawa: Przetwarzanie Twoich danych w tym celu ma swoje uzasadnienie w umowie zawieranej pomiędzy Tobą a PestControl Expert Sp. z o.o. będą do tego potrzebne Twoje dane osobowe. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania stosunków umownych pomiędzy Tobą a PestControl Expert Sp. z o.o

 • spełniać zobowiązań prawnych ciążących na PestControl Expert Sp. z o.o. w kontekście usług świadczonych przez nexles.com, włącznie ze zobowiązaniami podatkowymi i archiwizacyjnymi.

Podstawa: Przetwarzanie Twoich danych w tym celu jest wymagane na podstawie zobowiązań prawnych. Podanie przez Ciebie Twoich danych w tym celu jest wymagane. Odmowa podania danych może skutkować tym, że PestControl Expert Sp. z o.o nie będzie móc wypełnić zobowiązań prawnych i przez to świadczyć dla Ciebie usług przez nexles.co.

Żeby anulować wysyłanie Ci wiadomości komercyjnych tego typu, możesz użyć opcji znajdującej się na końcu każdego e-maila zawierającego informacje komercyjne. Możesz też anulować subskrypcję wchodząc sekcję informacji w zakładce Moje konto.

Podanie Twoich danych w tym celu jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych nie będzie miała dla Ciebie negatywnych konsekwencji.

 • w celu przeprowadzania różnego rodzaju analiz, raportów o funkcjonowaniu nexles.com, rozwoju profili preferencji konsumentów, głównie w celu poprawiania jakości strony nexles.com

Podstawa: Przetwarzanie Twoich danych w tym celu jest uzasadnione tym, że PestControl Expert Sp. z o.o chce wciąż zwiększać satysfakcję klienta z używania nexles.com. Podanie Twoich danych w tym celu jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych nie będzie miał dla Ciebie negatywnych konsekwencji.

III.2. Jeśli odwiedzasz nexles.com, to PestControl Expert Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • do działań marketingowych, do przesyłania wiadomości komercyjnych dotyczących produktów i usług oferowanych przez PestControl Expert Sp. z o.o. przez e-mail przez nexles.com.

Możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w tym celu przez wypełnienie i zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu subskrypcji newslettera dostępnego na nexles.com. Aby anulować subskrypcję wiadomości komercyjnych tego typu, możesz użyć opcji znajdującej się na dole każdego e-maila zawierającego informacje komercyjne.

Podanie Twoich danych w tym celu jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych nie będzie miał dla Ciebie negatywnych konsekwencji.

 • Aby rozpatrywać żądania i reklamacje, a także w celu monitorowania ruchu na stronie i zwiększania Twojej satysfakcji z używania nexles.com.

Podstawa: Przetwarzanie Twoich danych w tym celu ma swoją podstawę w uzasadnionym interesie PestControl Expert Sp. z o.o., aby zapewnić poprawne funkcjonowanie nexles.com, a także stale zwiększać satysfakcję osób odwiedzających nexles.com również poprzez rozwiązywanie rozmaitych problemów i rozpatrywanie reklamacji.

Podanie Twoich danych w tym celu jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych nie będzie miał dla Ciebie negatywnych konsekwencji.

III.3. Jeśli zdecydujesz się aplikować o pracę na nexles.com, to PestControl Expert Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • aby przeprowadzić proces rekrutacyjny na konkretne wakaty w PestControl Expert Sp. z o.o.

Podstawa: Przetwarzanie Twoich danych w tym celu jest uzasadnione przez Twoją aplikację. Podanie przez Ciebie Twoich danych w tym celu jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować tym, że PestControl Expert Sp. z o.o. nie będzie móc brać Cię pod uwagę w procesach rekrutacyjnych na różne stanowiska.

 • w innych celach i na innych podstawach podanych w Sekcji III.2. powyżej.

III.4. Jeśli jesteś osobą kontaktową Partnerów lub potencjalnych Partnerów, to PestControl Expert Sp. z o.o. Będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • aby nawiązać lub utrzymać stosunek umowny pomiędzy PestControl Expert Sp. z o.o. i Partnerami bądź potencjalnymi Partnerami

Podstawa: Przetwarzanie Twoich danych w tym celu ma podstawę w uzasadnionym interesie PestControl Expert Sp. z o.o., aby nawiązać i utrzymać stosunki umowne w kontekście świadczenia usług na nexles.com. Odmowa podania danych w tym celu może skutkować tym, że PestControl Expert Sp. z o.o.nie będzie móc przeprowadzać pewnych działań.

 • w innych celach i na innych podstawach określonych w Sekcji III.2. powyżej.

IV. Długość okresu przetwarzania przez nas Twoich danych

Zasadniczo PestControl Expert Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane tak długo, jak to konieczne, żeby osiągnąć wyżej wymienione cele przetwarzania danych.

Jeśli jesteś naszym klientem, to będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres trwania stosunku umownego, a później zgodnie z wewnętrzną polityką PestControl Expert Sp. z o.o. i stosownie do czasu wymaganego, aby wypełnić zobowiązania prawne PestControl Expert Sp. z o.o., na przykład w przypadku ksiąg rachunkowych, których okres ustawowy okres przechowywania wynosi 10 lat od końca roku obrotowego, w którym zostały sporządzone.

Jeśli jesteś klientem i usuwasz konto poprzez naciśnięcie przycisku Usuń konto w sekcji informacji w zakładce Moje konto, to PestControl Expert Sp. z o.o. potraktuje to działanie jako anulowanie subskrypcji wiadomości komercyjnych, przez które informujemy Cię o produktach i usługach oferowanych przez nexles.com. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie konta, to nie będziemy Ci więcej wysyłać takich e-maili. Chcemy Cię jednak poinformować, że usunięcie konta nie spowoduje automatycznego usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz , żeby Twoje dane osobowe były przetwarzane lub chcesz usunąć te dane, to możesz skorzystać z praw określonych w Sekcji VI poniżej. Jeśli usuniesz konto, ale jest na nim przynajmniej jedno aktywne zamówienie, to konto zostanie usunięte dopiero po dostarczeniu i ukończeniu ostatniego aktywnego zamówienia.

Jeśli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych, to PestControl Expert Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu. Nie wpłynie to na przetwarzanie Twoich danych przez PestControl Expert Sp. z o.o. na podstawie Twojej zgody przed wycofaniem jej.

Jeśli zaaplikujesz o pracę na nexles.com, to PestControl Expert Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak to potrzebne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli Twoja aplikacja na dane stanowisko zostanie odrzucona, to PestControl Expert Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane, które zostały przez Ciebie podane, aby uwzględnić Cię w innych procesach rekrutacyjnych.

Jeśli jesteś osobą kontaktową Partnerów lub potencjalnych Partnerów PestControl Expert Sp. z o.o., to Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak to potrzebne, aby zawrzeć i wykonać umowę, a następnie będą poddane działaniom wynikającym z polityki wewnętrznej i zobowiązań prawnych, w tym archiwizacji.

IV.1. Ujawnianie danych osobowych

PestControl Expert Sp. z o.o. może ujawnić Twoje dane w celu ich przetworzenia Partnerom, spółkom powiązanym PestControl Expert Sp. z o.o. i osobom trzecim lub podmiotami, które wspierają PestControl Expert Sp. z o.o. w świadczeniu usług przez nexles.com, na przykład firmom kurierskim, dostawcom usług informatycznych lub władzom centralnym bądź lokalnym w następujących przypadkach:

 • do zarządzania nexles.com również w celu pośredniczenia pomiędzy Tobą a naszymi partnerami sprzedającymi produkty przez tę stronę, jeśli sprzedawane przez nich produkty zostały przez Ciebie zamówione;
 • w sytuacjach, w których taka komunikacja jest niezbędna, aby przyznać nagrody lub zapewnić inne udogodnienia klientom w wyniku ich uczestnictwa w rozmaitych kampaniach promocyjnych organizowanych przez PestControl Expert Sp. z o.o. poprzez nexles.com;
 • do utrzymania, personalizacji i udoskonalania nexles.com i usług świadczonych przez nexles.com;
 • do przeprowadzania analiz danych, testów, badań, monitorowania użytkowania i trendów, rozwój zabezpieczeń i uwierzytelniania użytkowników;
 • do przekazywania komercyjnej korespondencji marketingowej w warunkach i granicach określonych przez prawo;
 • kiedy ujawnienie danych personalnych jest przewidziane przez prawo itp.

Prosimy, sprawdź politykę prywatności partnerów, z którymi nawiązujesz kontakt przez nexles.com i którzy przetwarzają Twoje dane we własnym imieniu jako operatorzy danych, żeby sprawdzić w jaki sposób Twoje dane będą przez nich przetwarzane. PestControl Expert Sp. z o.o. nie ma żadnej kontroli nad tym, w jaki sposób przetwarzają oni Twoje dane.

IV.2. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe udostępnione PestControl Expert Sp. z o.o. mogą być przekazywane poza Rumunię.

V. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem danych masz prawo żądać dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w granicach i warunkach ustanowionych przez prawo. Masz też prawo do przenoszenia danych. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, to masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, nie wpływając na przetwarzanie danych przez PestControl Expert Sp. z o.o. na podstawie uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody. Masz też prawo do składania skarg do Krajowego Organu Nadzorczego Przetwarzania Danych Osobowych.

Zgodnie z przepisami ustawy 2016/679/EU masz następujące prawa jako osoba, której dotyczą dane:

-prawo dostępu do danych: możesz żądać informowania Cię o kategoriach danych osobowych, które są przetwarzane; podania przyczyny przetwarzania; podania odbiorców, którym były lub będą udostępnione; podania okresu, przez który będą przechowywane lub, jeżeli to niemożliwe, kryteriów używanych do ustalenia tego okresu; powiadomienia o istnieniu zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji włącznie z tworzeniem profili;
-prawo do żądania sprostowania danych: jeśli w przetwarzanych danych występują błędy, to możesz zażądać ich sprostowania. Jeżeli dane są niekompletne, to możesz zażądać ich uzupełnienia. Każdy, komu zostały przekazane te dane będzie poinformowany, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku;
-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych: masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych w następujących sytuacjach: jeśli zakwestionujesz poprawność danych w pewnym okresie i będziemy mogli zweryfikować poprawność danych na tamten okres; jeżeli przetwarzanie jest nielegalne, a Ty sprzeciwisz się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając zamiast tego ograniczenia ich przetwarzania; jeżeli operator nie będzie więcej potrzebował danych do przetwarzania, ale wymaga ich do ustalenia, wykorzystania lub obrony swoich praw w sądzie; jeżeli sprzeciwiłeś/-aś się przetwarzaniu danych na okres, który zweryfikowano jako okres, w którym prawa operatora będą przeważały nad Twoimi prawami;
-prawo do żądania usunięcia danych: możesz zażądać usunięcia przetwarzanych danych, jeśli te dane nie są dłużej wymagane do celów, w których zostały pozyskane lub przetwarzane lub jeżeli zgoda na ich przetwarzanie została przez Ciebie wycofana i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych; jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu i nie ma uzasadnionych powodów aby kontynuować przetwarzanie danych; jeśli dane osobowe były przetwarzane nielegalnie; dane osobowe muszą być usunięte, aby wypełnić obowiązek prawny; dane osobowe były pozyskane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego;
-prawo do żądania przekazania danych (do przenoszenia danych): możesz żądać przekazania Twoich danych innemu operatorowi, jeśli przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą i jest automatyczne;;
-prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu: masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w kontekście bezpośredniego marketingu. Możesz też sprzeciwić się przetwarzaniu, chyba że operator udowodni, że ma uzasadnione powody do przetwarzania i ma priorytet nad Twoimi interesem, prawami i swobodami lub że celem przetwarzania jest ustalenie, wykorzystanie lub obrona praw w sądzie;
-prawo do nie bycia obiektem decyzji opartej jedynie na automatycznym przetwarzaniu danych:nie będziesz obiektem decyzji opartej jedynie na automatycznym przetwarzaniu danych.

VI. Zebrane dane

Pozyskiwanie danych osobowych przez nexles.com odbywa się na trzy sposoby: 
-bezpośrednio od użytkownika: Kiedy subskrybujesz usługi oferowane przez PestControl Expert Sp. z o.o., to możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych (adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu itp.) w celu monitorowania użytkowania strony.
-z raportu o ruchu na serwerze: Kiedy odwiedzisz stronę nexles.com, to dasz nam dostęp do niektórych informacji o sobie, takich jak Twój adres IP, czas wejścia na stronę, miejsce znajdowania się Twojego urządzenia czy długość przebywania na stronie, ponieważ PestControl Expert Sp. z o.o. będzie przechowywać te dane.
-przez ciasteczka: Kiedy odwiedzasz pestcontrol-expert.com, plik cookie może zostać wysłany do Ciebie, aby umożliwić przechowywanie i monitorowanie Twoich preferencji.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań o to, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe i w celu wykorzystania wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt na adres: pl@nexles.com

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.