• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl summit agro herbicide nemasol 510 25 l - 0, thumbnail

Nemasol 510, 25 litrów

479,52 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Nemasol 510, 25 litrów

pl summit agro herbicide nemasol 510 25 l - 0

Nemasol 510, 25 litrów

W magazynie

479,52 zł
- +
479,52 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Nemasol 510, 25 litrów jest agrochemicznym preparatem stosowanym do dezynfekcji gleby w szklarniach i solariach. Wykazuje wielostronne działanie zwalczające: nicienie, przerośnięte chwasty, szkodniki i patogeny glebowe. Produkt oparty jest na substancji czynnej o nazwie metan sodu (510g / L) i jest rozpuszczalny w wodzie.

Zalety:

- Zapewnia długotrwałą ochronę przed nicieniami, patogenami i chwastami.
- Daje rolnikom możliwość prowadzenia kolejnych wydajnych upraw na tym samym gruncie przez co najmniej dwa cykle uprawowe.
- Niski całkowity koszt ochrony gleby.
- Produkt ulega całkowitemu rozkładowi w glebie, nie pozostawiając żadnych pozostałości, które mogłyby zostać wchłonięte przez rośliny uprawne.

Sposób działania:

- Nemasol zastosowany przed założeniem cyklów uprawowych, usuwa konkurencję stwarzaną przez dzikie chwasty, choroby i nicienie pojawiające się podczas kiełkowania i w pierwszych fazach wegetacji.
- Zwalcza niepożądane chwasty poprzez niszczenie nasion znajdujących się w glebie w momencie stosowania.
- W kontakcie z wilgotną glebą Nemasol 510 zamienia się w gaz, którego zadaniem jest dezynfekcja gleby i podłoża uprawowego. Działa on tylko na obszarze, na którym został zastosowany. Produkt powinno się stosować przed sadzeniem sadzonek.

Metody stosowania:

Po wykonaniu zabiegu glebę przykrywa się folią, aby umożliwić gazowi działanie i skuteczną interakcję ze szkodnikami.
Po 2 tygodniach usuwa się liście, a glebę poddaje się testowi fitotoksyczności. Test ten polega na zastosowaniu rośliny wskaźnikowej (zwykle sałaty) i dopiero po jego wykonaniu można kontynuować proces sadzenia.

Zgodność:

Nemasol 510 jest główną alternatywą dla bromku metylu. Nie ma znanych wskazań, ani przeciwwskazań do jego stosowania.

Rekomendacje:

- Zaleca się stosowanie Nemasolu 510 przy użyciu systemu nawadniania kroplowego, który umożliwia równomierne rozprowadzenie produktu zarówno w głąb gleby, jak i w poziomie.
- Nemasol 510 stosuje się wyłącznie w odpowiednim rozcieńczeniu i aplikuje się go pomiędzy cyklami uprawowymi, po uprzednim oczyszczeniu terenu z resztek roślinnych.
- Procentowe rozcieńczenie powinno wynosić 1-5%.
- Należy dokładnie obliczyć czas nawadniania i pobór wody oraz zastosować produkt w zatwierdzonej dawce.
- Temperatura w miejscu stosowania środka musi wynosić co najmniej 10 stopni Celsjusza.

Uprawa  Szkodniki Dawka / ha Okres karencji 
Pomidor,
ogórek
Patogeny,
nicienie, chwasty
700 l/ha zabiegi na glebie w systemie nawadniania kroplowego,
temperatura gleby >15℃ 
21 dni przed posadzeniem sadzonek

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Taminco NV
Opakowanie 25 litrów
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja Płyn
Substancje aktywne Metam sodowy
Zawartość substancji aktywnych 510 g/liter
Zwalczane chwasty Szarłat szorstki
Uprawy Arbuzy i melony, Bakłażam, Brzoskwinia, Cebula, Czereśnia, Czosnek, Drzewo morelowe, Fasola, Groszek, Grusza, Jabłoń, Kalafior, Kapusta, Leśnictwo, Lucerna, Marchew, Papryka, Pietruszka, Pigwa, Pomidory, Por, Rapeseed, Rzodkiew, Sałata, Seler, Śliwa, Soja, Szpinak, Słonecznik, Truskawki, Tytoń, Winnica, Wiśnia, Ziemniaki
Dawkowanie 700 l/ha
Czas użycia Powschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne, Wieloletnie
Sposób użycia Gotowy do użycia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P391 Zebrać wyciek.
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H290 Może powodować korozję metali
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.