• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl syngenta rodenticide klerat wax block 10 kg - 0, thumbnail

Rodentycyd Klerat bloki woskowe, 10 kg

Normalna cena: 558,49 zł

390,94 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Klerat bloki woskowe, 10 kg

pl syngenta rodenticide klerat wax block 10 kg - 0

Rodentycyd Klerat bloki woskowe, 10 kg

W magazynie

Normalna cena: 558,49 zł

390,94 zł

- +

Normalna cena: 558,49 zł

390,94 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów
rekomendowane na:

Informacje o produkcie

Bloki woskowe Klerat są idealne do stosowania w norach gryzoni, budynkach, magazynach zboża i żywności, a także w wilgotnych miejscach takich jak kanalizacja czy odpływy. Centralny otwór umieszczony w środku bloków pozwala na łatwe zamocowanie ich w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych oraz zapobiega przenoszeniu ich przez gryzonie.

Sposób użycia:

Przeciwko szczurom: Umieść od 20 do 60 gramów bloków woskowych w zamykanych i zabezpieczonych przed słońcem i wiatrem zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych lub zabezpieczonych punktach zanętowych znajdujących się w odległości 10 metrów od siebie (5 metrów w miejscach szczególnie dotkniętych atakami szczurów), w miejscach, w których szczury są aktywne. Regularnie sprawdzaj poziom konsumpcji środka i wymieniaj zjedzone lub zniszczone bloki na nowe, aż do momentu uporania się z problemem. Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawiają się znamiona nowego ataku szczurów.

Przeciwko myszom: Umieść 20 gramów bloków woskowych w zamykanych i zabezpieczonych przed słońcem i wiatrem stacjach deratyzacyjnych lub zabezpieczonych punktach zanętowych znajdujących się w odległości 5 metrów od siebie (2 metrów w miejscach szczególnie dotkniętych atakami myszy), w miejscach, w których myszy są aktywne. Regularnie sprawdzaj poziom konsumpcji środka i wymieniaj zjedzone lub zniszczone bloki na nowe, aż do momentu uporania się z problemem. Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawiają się znamiona nowego ataku myszy.

W kanalizacji:
Przeciwko szczurom: Umieść od 20 do 200 gramów bloków woskowych na jedną zabezpieczoną stację deratyzacyjną i umocuj je do dostępnych konstrukcji w taki sposób, aby nie zostały one zabrane przez wodę. Regularnie sprawdzaj poziom konsumpcji środka i wymieniaj zjedzone lub zniszczone bloki na nowe aż do momentu uporania się z problemem. Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawiają się znamiona nowego ataku szczurów.

 

Typ gryzonia Dawka Etap rozwoju gryzonia Sposób użycia
Szczury (rattus norvegicus, rattus rattus) Od 20 do 60 gramów bloków woskowych Młode i dorosłe osobniki Zabezpieczone punkty zanętowe (stacje deratyzacyjne)
Myszy (mus musculus, mus domesticus) 20 gramów bloków woskowych Młode i dorosłe osobniki Zabezpieczone punkty zanętowe (stacje deratyzacyjne)
Szczury w kanalizacji (rattus norvegicus, rattus rattus) Od 20 do 200 gramów bloków woskowych Młode i dorosłe osobniki Zabezpieczone punkty zanętowe (umocowane do dostępnych konstrukcji w taki sposób, aby bloki nie zostały zabrane przez wodę)

Tego typu produktów biobójczych należy używać ze SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ. Trzymać z dala od dzieci! Przed użyciem należy koniecznie przeczytać etykietę, instrukcję oraz wszystkie informacje o produkcie! Należy również przeczytać, zrozumieć i przestrzegać warunków i wskazówek użycia produktu, a także zapoznać się z klauzulą dotyczącą zrzeczenia się odpowiedzialności przez firmę. Jeżeli to konieczne, przy stosowaniu środka należy używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Syngenta
Opakowanie 10 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Blokada
Zawartość substancji aktywnych 0.05 g/kg Brodifacoum
Kolor Niebieski
Zwalcza Myszy, Szczury

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.