• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl syngenta insecticide crop voliam targo 1 l - 0, thumbnail

Voliam Targo,1 litr

623,26 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Voliam Targo,1 litr

pl syngenta insecticide crop voliam targo 1 l - 0

Voliam Targo,1 litr

W magazynie

623,26 zł
- +
Darmowa dostawa
623,26 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Voliam Targo,1 litr to miejscowy, systemiczny środek owadobójczy o podwójnym sposobie działania z unikalnym efektem zwalczającym jaja, larwy oraz osobniki dorosłe. Zapewnia zwiększoną wydajność i precyzje w walce ze szkodnikami.

Zalety:

- Działanie systemiczne (penetrujące i translaminarne).
- Dwa aktywne składniki.
- Akarycyd, insekcytyd, a do tego środek larwo- i jajobójczy.
- Nadaje się do wielu rodzajów aplikacji.
- Bezpieczny dla środowiska oraz dla gatunków pożytecznych.
- Bezpieczny w użyciu.

Sposób działania:

- Zapewnia szeroki zakres działania w zwalczaniu szkodników upraw, za pomocą dwóch składników aktywnych.

Chlorantraniliprol:
- Działa poprzez modulację receptorów rianodyny, które stymulują uwalnianie wapnia wewnątrz mięśni, co prowadzi do zaburzenia pracy mięśni, paraliżu, a w efekcie do śmierci.

Abamektyna:
- Jest on antagonistą receptorów GABA. Skutkuje to zwiększonym przepływem jonów chloru wewnątrz komórki insekta, co całkowicie zaburza pracę układu nerwowego.
- Szkodniki, które wejdą w kontakt z substancją aktywną, przestają się odżywiać, co w efekcie powoduje śmierć w ciągu 2 - 4 dni.
- Voliam Targo jest niezwykle skuteczny wobec owadów docelowych, takich jak Lepidoptera, lecz również Coleoptera, lub Diptera w niskich dawkach.

Metody stosowania:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie dla każdego rodzaju uprawy i szkodnika.
- Stosuj zabiegi w formie oprysku dolistnego, maksymalnie dwukrotnie na jedno pokolenie szkodników w jednej uprawie.
- Jak tylko to możliwe, aplikuj w najbardziej wrażliwych okresach rozwoju szkodników.
- Objętość wody wymagana do wykonania zabiegu jest obliczana w zależności od stosowanego sprzętu.

Kompatybilność:

Może być mieszany z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi i regulatorami wzrostu, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie produktu.
Przy łączeniu produktów ochrony roślin należy zapoznać się z etykietami kompatybilności i przeprowadzić test na małą skalę.

Zalecenia:

- Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy środki ochrony roślin są stosowane łącznie z innymi zabiegami w ramach integrowanej ochrony roślin.
- W przypadku szkodników odpornych na insektycydy zaleca się wykonywanie zabiegów przemiennie z innymi insektycydami.

Uprawa Szkodnik       Dawka Maksymalna ilość zastosowań Odstęp pomiędzy terapiami Objętość wody na hektar (max.) Okres karencji
Pomidor  Przędziorkowate,
miniarka ciepłolubka
0.6-0.8 l/ha           2       7 dni         1000       3 dni
Pomidor
(szklarnia)
Szrotówek kasztanowcowiaczek     0.8 l/ha           2     7-10 dni         1000  

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Syngenta
Opakowanie 1 litr
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Abamectin, Chlorantraniliprole
Zawartość substancji aktywnych 18 g/litre, 45 g/litre
Uprawy Arbuzy i melony, Bakłażam, Cukinia, Fasola, Ogórki, Papryka, Pomidory, Truskawki
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania fumiganty
Szkodniki zbóż american serpentine leafminer, Robaki owocowe
Dawkowanie 0.6-1.1 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zapach Lekko podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.