• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl syngenta insecticide crop tervigo 1 l - 1, thumbnail

Tervigo, 1 litr

283,32 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Tervigo, 1 litr

pl syngenta insecticide crop tervigo 1 l - 1

Tervigo, 1 litr

W magazynie

283,32 zł
- +
283,32 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Tervigo, 1 litr to nowy produkt do zwalczania nicieni na bazie abamektyny. Działa on kontaktowo, szybko i długotrwale. Nematocyd jest dopuszczony do stosowania na obszarach chronionych w uprawach pomidora, bakłażana, papryki, dyniowatych i fasoli.

Rodzina chemiczna awermektyn, do której należy abamektyna, obejmuje pewne substancje czynne o doskonałej skuteczności w zwalczaniu nicieni, które ze względu na swoją skuteczność w niskich dawkach są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i weterynaryjnym.

Wyjątkowa formuła produktu do zwalczania nicieni, Tervigo, zawiera chelat żelaza, który pomaga utrzymać substancję czynną w glebie, umożliwiając jej silne działanie przeciwko tym szkodnikom.

Właściwości:

Produkt jest drobnoziarnistą, jednorodną zawiesiną, z tendencją do tworzenia osadów, ale z dobrą zdolnością powrotu do jednorodnego układzu, o barwie od czerwonej do czarnej, bez szczególnego zapachu.

Sposób działania:

Abamektyna działa jako agonista GABA (kwas gamma-amino-bursztynowy), który stymuluje uwalnianie GABA z presynaptycznych błon hamujących na zakończeniach nerwowych i który nasila wiązanie GABA ze specyficznymi receptorami w komórkach mięśniowych stawonogów.
Po związaniu się GABA ze specyficznymi receptorami, następuje zwiększony przepływ jonów chloru do komórki, co zasadniczo blokuje sygnały nerwowe.
W glebie Abamektyna ma głównie działanie kontaktowe.

Zalecenia dotyczące użycia:

Tervigo stosuje się poprzez nawadnianie kroplowe (fertygację) w uprawach w szklarniach i solariach. Nematocyd stosuje się zapobiegawczo, bezpośrednio po posadzeniu roślin (maksymalnie w ciągu 5 dni po posadzeniu), zabieg powtarza się co 10-14 dni w zależności od presji infestacji, nie przekraczając jednak liczby zabiegów określonej dla każdej uprawy:

- Maksymalnie 4 zabiegi - papryka, bakłażan, ogórek, cukinia, fasola, melon, melon i dynia
- Maksymalnie 6 zabiegów - pomidory

Tervigo działa lokalnie i wokół korzeni, zanim nicienie spowodują szkody.

Uprawy traktowane preparatem można zbierać w dniu zastosowania produktu (czas przerwy do zbiorów wynosi 0 dni), a profil pozostałości jest zawsze zgodny z wymogami łańcucha żywnościowego.

Wymagania jakościowe, które musi spełniać system nawadniający, aby mógł być stosowany w nawadnianiu:

- Linia kroplująca przy każdym rzędzie i z dyszami blisko, przy każdej roślinie.
- Równomierność nawadniania (równomierne strumienie nawadniające w dyszach).
- Wysoka efektywność wykorzystania wody (ilość wody pobranej przez roślinę w stosunku do ilości wody użytej do nawadniania).
- Zoptymalizowany harmonogram nawadniania (odstępy między cyklami nawadniania i czas ich trwania).

Wymagana ilość wody: 10 000 - 20 000 litrów wody na hektar (1 - 2 litry na m2 lub 1000 - 2000 litrów na 1000 m2).

Postępowanie zapobiegające pojawieniu się form odpornych:

- Nie są znane przypadki odporności krzyżowej z substancjami należącymi do innych klas chemicznych.
- Ze względu na swój wyjątkowy sposób działania, Tervigo jest idealnym produktem do zwalczania form odpornych.
- Należy postępować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi postępowania w przypadku pojawienia się odporności na środki chemiczne.

Tolerancja kultury:

Stosowany zgodnie z zaleceniami, nematocyd Tervigo jest dobrze tolerowany przez rośliny, w których został dopuszczony do stosowania.

Zwalczanie zintegrowane:

Tervigo może być stosowany w programach zintegrowanego zwalczania szkodników. Ponieważ jest on stosowany doglebowo, owady pożyteczne (pszczoły, trzmiele, naturalni drapieżcy) nie są narażone na szkodliwe działanie produktu w trakcie i po jego zastosowaniu.

Kompatybilność:

Produkt jest kompatybilny z wieloma powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin i nawozami, które są aplikowane do gleby. W celu prawidłowego stosowania produktu, przed zmieszaniem Tervigo z jakimkolwiek innym środkiem ochrony roślin lub nawozem, należy zapoznać się z tabelami kompatybilności i przeprowadzić test na danej uprawie.

Informacje dodatkowe

Producent Syngenta
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Abamectin
Zawartość substancji aktywnych 20 g/l
Uprawy Arbuzy i melony, Bakłażam, Cukinia, Dynie, Fasola, Ogórki, Papryka, Pomidory
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe
Szkodniki zbóż Nicienie
Dawkowanie 5 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zapach Delikatny

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.