• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl syngenta insecticide crop karate zeon 50 cs 100 ml - 0, thumbnail

Karate Zeon 50 CS, 100 ml

56,4 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Karate Zeon 50 CS, 100 ml

pl syngenta insecticide crop karate zeon 50 cs 100 ml - 0

Karate Zeon 50 CS, 100 ml

W magazynie

56,4 zł
- +
56,4 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Karate Zeon 50 CS, 100 ml to insektycyd kontaktowy o szybkim działaniu paraliżującym, który dzięki unikalnej formule produkt zapewnia trwałą ochronę. Kapsułki Zeon pozwalają na dostarczenie optymalnej ilości insektycydu do każdej rośliny, bez strat atmosferycznych podczas aplikacji.

Korzyści:

- Skuteczny insektycyd pyretroidowy.
- Silne działanie kontaktowe i pokarmowe.
- Zwalcza szeroką gamę owadów.
- Unikalna technologia enkapsulacji Zeon.
- Odporność na promienie UV i deszcz.
- Stabilne uwalnianie substancji czynnej.

Sposób działania:

- Środek ochrony roślin o szerokim spektrum zastosowania.
- Substancje aktywne są stale uwalniane dzięki specjalnej formule enkapsulacji.
- Na zewnątrz roślin tworzą się stabilne osady preparatu, zapewniające długi okres aktywnej ochrony.
- Kiedy owady dotykają lub zjadają części rośliny zawierające substancję aktywną, szybko zostają sparaliżowane, ponieważ substancja oddziałuje na ich system nerwowy, a to prowadzi do ich śmierci.

Metody użycia:

- Produkt może być rozpylany zarówno metodą naziemną, jak i z powietrza.
- Aplikacja z powietrza dopuszczalna jest tylko w uprawach polowych i leśnictwie.
- Karate Zeon, należy stosować przy pierwszych oznakach zagrożenia ze strony owadów, w okresie wegetacji.
- W przypadku aplikacji z powietrza: maksymalna liczba zabiegów to 2 w sezonie, z okresem przerwy 12 dni w przypadku upraw polowych i 7 do 10 dni w przypadku leśnictwa.
- W zbożach - preparat stosuje się nalistnie, od momentu pojawienia się pierwszego liścia.
- Dla rzepaku - zabiegi należy wykonać jesienią, zgodnie z lokalnymi ostrzeżeniami, po osiągnięciu progu ekonomicznego.
- W kukurydzy i słoneczniku zabiegi dolistne, powinno się wykonywać w momencie wykrycia 2 do 3 owadów na m2.
- W przypadku wiśni i brzoskwini zastosować 2 zabiegi w sezonie z 10-dniowym okresem przerwy.

Kompatybilność:

Może być stosowany łącznie z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi i regulatorami wzrostu, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie produktu.
Przy łączeniu produktów roślinnych należy zapoznać się z etykietami kompatybilności i przeprowadzić test na małą skalę.

Zalecenia:

Nie stosować w czasie wysokich temperatur.
Karate Zeon nanosić równomiernie na rośliny, pokrywając jak największą powierzchnię rośliny.
Nie stosować więcej niż 3 zabiegi w sezonie.

Kultura Owad Dawka Dawka na 2 ml
Izolowane drzewa i aleje - Gąsienice 0.015% 13 l wody
Ziemniak - Stonka ziemniaczana 0.2 l/ha 6 l wody/100 m2
Cebula - Wciornastki 0.16 l/ha 10 l wody/125 m2
Wiśnia - Owady minujące
- Liriomyza trifolii
0.015% 13 l wody
Słonecznik - Mszyce 0.15 l/ha -
Pszenica - Pluskwiak pszenny
- Skrzypionka zbożowa 
0.15 l/ha -
Lucerna siewna - Wołek zbożowy
- Błonkówki 
(Eurytoma schreineri)
0.15 l/ha -
Jabłoń - Owocówka
jabłkóweczka
- Owady minujące
0.225 l/ha 13 l wody/90 m2
Świerk - Korniki 0.5% -
Ryż
Owies
- Wołek ryżowy
- Wołek zbożowy
0.15 l/ha -
Grusza - Miodówka 0.15 l/ha 13 l water/130 m2
Brzoskwinia - Owocówka
południóweczka
0.15 l/ha 13 l wody/130 m2
Owoce pestkowe - Oprzędnica
jesienna
0.225 l/ha - jabłoń 13 l wody/90 m2

0.15 l/ha - inne drzewa owocowe
13 l water/130 m2
Kukurydza - Mszyce 0.15 l/ha -
- Stonka
kukurydziana
0.25 l/ha -
Śliwa - Słonecznica
Amerykańska,
- Błonkówki 
(Eurytoma schreineri)
0.15 l/ha 13 l wody/130 m2
Rzepak - Słodyszek
rzepakowy
- Pchełka rzepakowa
0.15 l/ha  
Buraki cukrowe - Wołek buraczany 0.15 l/ha -
Tytoń - Mszyca tytoniowa
- Szkodniki tytoniu
0.2 l/ha w 600 l wody -
Kapusta - Słonecznica orężówka 0.09 l/ha 13 l wody/220 m2
- Mączlik szklarniowy 0.075 l/ha 13 l wody/266 m2
Bakłażan - Stonka
ziemniaczana
0.2 l/ha 10 l wody/100 m2
Winorośl - Zwójka krzyżóweczka 0.15 l/ha  13 l wody/130 m2

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Syngenta
Opakowanie 100 ml
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Lambda-cyhalothrin
Zawartość substancji aktywnych 50 g/litre
Uprawy Cebula, Czereśnia, Jabłoń, Jęczmień, Leśnictwo, Lucerna, Pszenica, Słonecznik, Ziemniaki
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe
Szkodniki zbóż Ćma kapusty, Eupoecilia ambiguella, Gąsienice, Mszyca kapuściana, Robaki owocowe, Skrzypionka zbożowa, Stonka kukurydziana, Stonka ziemniaczana, Szarysz, Słodyszek rzepakowiec, Wciornastki, Zielone mszyce
Dawkowanie 0.075-0.225 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zapach Lekko podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.