• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl syngenta herbicide fusilade forte ec 100 ml - 0, thumbnail

Fusilade Forte EC, 100 ml

32,3 zł

W magazynie

European Store can dispatch today

Fusilade Forte EC, 100 ml

pl syngenta herbicide fusilade forte ec 100 ml - 0

Fusilade Forte EC, 100 ml

W magazynie

32,3 zł
- +
32,3 zł

W magazynie

European Store can dispatch today
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Fusilade Forte EC, 100 ml jest powschodowym herbicydem systemicznym, w formie koncentratu emulgującego, o klarownej, jednorodnej, brązowej barwie. Jest bardzo aktywny w zwalczaniu jednorocznych i wieloletnich chwastów trawiastych w uprawach liściastych. W preparacie Fusilade Forte zastosowano zaawansowaną technologię Isolink, która umożliwia doskonałe wchłanianie, maksymalizując siłę działania substancji aktywnej.

Zalety:

- Jest to wysoce efektywny produkt w zwalczaniu jednorocznych i wieloletnich chwastów trawiastych w uprawach liściastych.
- Trawy przestają rosnąć w ciągu kilku dni od zastosowania roztworu.
- Fusilade Forte charakteryzuje się bardzo dobrą selektywnością i może być bezpiecznie stosowany w każdej fazie wzrostu rośliny uprawnej.

Sposób działania:

- Fusilade Forte jest szybko wchłaniany przez liście, a następnie rozprowadzany po całej roślinie, do wierzchołków korzeni i pędów.
- Trawy przestają rosnąć w ciągu kilku dni od zastosowania środka. Najpierw stają się czerwone, a następnie następuje nekroza i rozpad wierzchołków wzrostu.
- Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą selektywnością i może być bezpiecznie stosowany na każdym etapie wzrostu roślin.

Zwalczane chwasty: Jednoroczne chwasty jednoliścienne, Wieloletnie chwasty jednoliścienne.

Metody stosowania:

- Środek należy aplikować powschodowo, poprzez opryskiwanie w czasie wegetacji, gdy chwasty wykiełkowały i są w fazie aktywnego wzrostu.
- Optymalny termin stosowania to okres od 2 liści do fazy krzewienia w przypadku chwastów jednorocznych oraz od 4 liści do wysokości 20-25 cm w przypadku chwastów wieloletnich.
- Dawkę należy dostosować do uprawy, stopnia zachwaszczenia i wysokości chwastów, zgodnie z posiadanymi atestami.

Kompatybilność:

Środek może być mieszany z innymi produktami fitosanitarnymi. Przed użyciem należy zapoznać się z tabelami kompatybilności i wykonać test na danej kulturze.

Zalecenia:

W przypadku cebuli środek stosować po wykształceniu przez roślinę 2-3 liści właściwych lub po wykonaniu specjalnych testów, aby sprawdzić istnienie warstwy woskowej na powierzchni roślin.

W przypadku wystąpienia opadów deszczu przed zabiegiem należy odczekać 48-72 godzin do wykonania zabiegu, aby na roślinach wytworzyła się powłoka woskowa.

Uprawa  Chwasty  Moment aplikacji  Dawka w 300 l wody
Krzewy owocowe  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo 1 l/ha
Wieloletnie rośliny jednoliścienne 1.3 l/ha
Ziemniak  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo 0.8-1 l/ha
Wieloletnie rośliny jednoliścienne
(Sorgo alepskie <25-30 cm)
1.5 l/ha
Truskawka  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo 1 l/ha
Wieloletnie rośliny jednoliścienne 1.3 l/ha
Cebula  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo od 3-4 prawdziwych liści 0.8 l/ha
Wieloletnie rośliny jednoliścienne Powschodowo 1 l/ha
Słonecznik  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo 0.8 l/ha
Jabłoń  Jednoroczne rośliny jednoliścienne i niektóre byliny o wysokości <15 cm - 1 l/ha
Rośliny jednoliścienne jednoroczne i niektóre byliny o wysokości 15-25 cm - 1.3 l/ha
Winnice  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo 1.3 l/ha
Rzepak Jednoroczne jednoliścienne, 2-4 liście  Powschodowo 0.8 l/ha
Burak cukrowy  Jednoroczne jednoliścienne (do fazy kwitnienia) Powschodowo 0.8 l/ha
Wieloletnie rośliny jednoliścienne
(do wysokości 15 cm)
Powschodowo 1-1.3 l/ha

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Syngenta
Opakowanie 100 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 4
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Fluazyfop-P-butylowy
Zawartość substancji aktywnych 150 g/liter
Zwalczane chwasty Chwastnica, Dziki owies, Palusznik krwawy, Perz właściwy, Sorgo alepskie, Włośnica sina
Uprawy Borówki, Brzoskwinia, Burak cukrowy, Cebula, Czereśnia, Drzewo morelowe, Grusza, Jabłoń, Pigwa, Rapeseed, Śliwa, Słonecznik, Truskawki, Winnica, Wiśnia, Ziemniaki
Dawkowanie 0.8-1.3 l/ha
Czas użycia Powschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne jednoliścienne, Wieloletnie jednoliścienne
Sposób użycia Gotowy do użycia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P308+P313
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.