• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl syngenta herbicide fusilade forte ec 1 l - 1, thumbnail

Fusilade Forte EC, 1 litr

172,67 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Fusilade Forte EC, 1 litr

pl syngenta herbicide fusilade forte ec 1 l - 1

Fusilade Forte EC, 1 litr

W magazynie

172,67 zł
- +
172,67 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Fusilade Forte EC, 1 l jest powschodowym herbicydem systemicznym, w formie koncentratu emulgującego, o klarownej, jednorodnej, brązowej barwie. Jest bardzo aktywny w zwalczaniu jednorocznych i wieloletnich chwastów trawiastych w uprawach liściastych. W preparacie Fusilade Forte zastosowano zaawansowaną technologię Isolink, która umożliwia doskonałe wchłanianie, maksymalizując siłę działania substancji aktywnej.

Zalety:

- Jest to wysoce efektywny produkt w zwalczaniu jednorocznych i wieloletnich chwastów trawiastych w uprawach liściastych.
- Trawy przestają rosnąć w ciągu kilku dni od zastosowania roztworu.
Fusilade Forte charakteryzuje się bardzo dobrą selektywnością i może być bezpiecznie stosowany w każdej fazie wzrostu rośliny uprawnej.

Sposób działania:

Fusilade Forte jest szybko wchłaniany przez liście, a następnie rozprowadzany po całej roślinie, do wierzchołków korzeni i pędów.
- Trawy przestają rosnąć w ciągu kilku dni od zastosowania środka. Najpierw stają się czerwone, a następnie następuje nekroza i rozpad wierzchołków wzrostu.
- Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą selektywnością i może być bezpiecznie stosowany na każdym etapie wzrostu roślin.

Zwalczane chwasty: Jednoroczne chwasty jednoliścienne, Wieloletnie chwasty jednoliścienne.

Metody stosowania:

- Środek należy aplikować powschodowo, poprzez opryskiwanie w czasie wegetacji, gdy chwasty wykiełkowały i są w fazie aktywnego wzrostu.
- Optymalny termin stosowania to okres od 2 liści do fazy krzewienia w przypadku chwastów jednorocznych oraz od 4 liści do wysokości 20-25 cm w przypadku chwastów wieloletnich.
- Dawkę należy dostosować do uprawy, stopnia zachwaszczenia i wysokości chwastów, zgodnie z posiadanymi atestami.

Kompatybilność:

Środek może być mieszany z innymi produktami fitosanitarnymi. Przed użyciem należy zapoznać się z tabelami kompatybilności i wykonać test na danej kulturze.

Zalecenia:

W przypadku cebuli środek stosować po wykształceniu przez roślinę 2-3 liści właściwych lub po wykonaniu specjalnych testów, aby sprawdzić istnienie warstwy woskowej na powierzchni roślin.

W przypadku wystąpienia opadów deszczu przed zabiegiem należy odczekać 48-72 godzin do wykonania zabiegu, aby na roślinach wytworzyła się powłoka woskowa.

Uprawa  Chwasty  Moment aplikacji  Dawka w 300 l wody
Krzewy owocowe  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo 1 l/ha
Wieloletnie rośliny jednoliścienne 1.3 l/ha
Ziemniak  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo 0.8-1 l/ha
Wieloletnie rośliny jednoliścienne 
(Sorgo alepskie <25-30 cm)
1.5 l/ha
Truskawka  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo 1 l/ha
Wieloletnie rośliny jednoliścienne 1.3 l/ha
Cebula  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo od 3-4 prawdziwych liści 0.8 l/ha
Wieloletnie rośliny jednoliścienne Powschodowo 1 l/ha
Słonecznik  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo 0.8 l/ha
Jabłoń  Jednoroczne rośliny jednoliścienne i niektóre byliny o wysokości <15 cm - 1 l/ha
Rośliny jednoliścienne jednoroczne i niektóre byliny o wysokości 15-25 cm - 1.3 l/ha
Winnice  Jednoroczne jednoliścienne  Powschodowo 1.3 l/ha
Rzepak Jednoroczne jednoliścienne, 2-4 liście  Powschodowo 0.8 l/ha
Burak cukrowy  Jednoroczne jednoliścienne (do fazy kwitnienia) Powschodowo 0.8 l/ha
Wieloletnie rośliny jednoliścienne 
(do wysokości 15 cm)
Powschodowo 1-1.3 l/ha

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Syngenta
Opakowanie 1 litr
Okres przydatności do spożycia (lata) 4
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Fluazyfop-P-butylowy
Zawartość substancji aktywnych 150 g/liter
Zwalczane chwasty Chwastnica, Dziki owies, Palusznik krwawy, Perz właściwy, Sorgo alepskie, Włośnica sina
Uprawy Brzoskwinia, Czereśnia, Grusza, Jabłoń, Pigwa, Śliwa, Winnica, Wiśnia
Dawkowanie 0.8-1.3 l/ha
Czas użycia Powschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne jednoliścienne, Wieloletnie jednoliścienne
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P308+P313
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.