• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl syngenta fungicide switch 62 5 wg 10 g - 0, thumbnail

Switch 62,5 WG, 10 g

17,78 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Switch 62,5 WG, 10 g

pl syngenta fungicide switch 62 5 wg 10 g - 0

Switch 62,5 WG, 10 g

W magazynie

17,78 zł
- +
17,78 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Switch 62,5 WG to fungicyd zawierający dwie substancje aktywne o różnych sposobach działania. Chroni uprawy przed szarą pleśnią i innymi chorobami.

Zalety:

– Działa systemicznie i kontaktowo;

– Zawiera dwie substancje aktywne;

– Działa zapobiegawczo i leczniczo;

– Zwalcza patogeny na 4 sposoby;

– Szybko się wchłania i jest odporny na zmywanie przez deszcz;

– Udowodniono jego skuteczność przeciwko workowcom, grzybom niedoskonałym, paciornicom i gronowcom.

– Szerokie spektrum zastosowań.

Sposób działania:

Switch 62,5 działa wielomiejscowo, chroniąc rośliny przed chorobami:

– Zatrzymuje kiełkowanie zarodników i rozwój form kiełkujących. Hamuje rozwój grzybni i zapobiega penetracji tkanek roślin przez patogeniczne grzyby.

– Zatrzymuje syntezę aminokwasów, która jest niezbędna do rozwoju grzybów.

– Przemieszcza się translaminarnie i akropetalnie, dostarczając substancje aktywne do tych części roślin, które nie zostały opryskane, zapewniając kompletną ochronę.

– Działa interwencyjnie, jeśli zabieg został przeprowadzony w okresie inkubacji (24 do 48 godzin przed wdaniem się infekcji).

Sposób aplikacji:

Produkt ma postać granulek. Można go stosować przez zabiegi naziemne lub z powietrza.

Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych oznak choroby.

Należy postępować zgodnie ze wskazaniami producenta dotyczącymi stosowania produktu do upraw danej rośliny i zachowywać okresy karencji.

Używać przynajmniej 100 l roztworu roboczego na hektar do zabiegów w uprawach polowych i uprawach warzyw.

Używać przynajmniej 500 l roztworu roboczego na hektar do drzew.

Zabiegi z powietrza należy przeprowadzać zgodnie ze wskazaniami dla upraw konkretnych roślin.

Kompatybilność:

Produkt jest kompatybilny z wieloma powszechnie stosowanymi fungicydami, nawozami w płynie, herbicydami, insektycydami i środkami służącymi do biologicznego zwalczania szkodników.

Przed użyciem mieszanki produktu z innymi środkami należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi kompatybilności znajdującymi się na etykiecie i przeprowadzić test mieszanki na niewielkiej powierzchni.

Zalecenia:

Aby zabiegi były skuteczne, roztwór roboczy musi dokładnie pokrywać uprawy.

Stosować z powietrza tylko do upraw, do których jest to wskazane.

Nie stosować kiedy wieje silny wiatr.

Stosować naprzemiennie z innymi środkami ochrony roślin, aby uniknąć wytworzenia odporności przez patogeny.

Dawka roztworu roboczego powinna być obliczana dla danego obszaru według zalecanej dawki na hektar.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Uprawy Patogen Dawka Minimalna przerwa między zabiegami Okres karencji
Truskawki Botrytis cinerea (szara pleśń) 1 kg/ha 7-10 dni 2 dni
Wiśnia Monilinia spp. 1 kg/ha 7 dni 7 dni
Jabłoń Monilinia spp., Penicillium spp., Botrytis cinerea (szara pleśń), Stemphylium spp., Alternaria spp., Colletotrichum spp., Fusarium spp., Gloeosporium spp., Nectria spp., Venturia spp. 0,8-1 kg/ha 6-10 dni 3 dni
Pomidory Botrytis cinerea (szara pleśń) 0,8-1 kg/ha 7 dni 3 dni
Winorośl Botrytis cinerea (szara pleśń) 0,6-1 kg/ha 21 dni 21 dni (odmiany winiarskie), 7 dni (odmiany stołowe)
Papryka Botrytis cinerea (szara pleśń) 0,8-1 kg/ha 10-14 dni 3 dni
Ogórek Sclerotinia spp., Botrytis cinerea (szara pleśń) 0,8-1 kg/ha 7-10 dni 3 dni
Grusza, pigwa Botrytis cinerea (szara pleśń), Monilinia spp., Penicillium spp., Stemphylium spp., Alternaria spp., Colletotrichum spp., Fusarium spp., Gloeosporium spp., Nectria spp., Venturia spp. 0,8-1 kg/ha 6-10 dni 3 dni
Sałata Sclerotinia spp., Botrytis cinerea (szara pleśń) 0,6 kg/ha 10 dni 7 dni
Bakłażan Botrytis cinerea (szara pleśń) 0,8-1 kg/ha 7 dni 3 dni
Marchew Sclerotinia spp. 1 kg/ha 12 dni 7 dni

Informacje dodatkowe

Producent Syngenta
Opakowanie 10 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Cyprodynil, Fludioksonil
Zawartość substancji aktywnych 375 g/kg, 250 g/kg
Uprawy Bakłażam, Czereśnia, Grusza, Jabłoń, Marchew, Ogórki, Papryka, Pigwa, Pomidory, Sałata, Truskawki, Winnica
Choroby Alternaria, Fuzarioza, Mączniak, Pleśń, Żółta plamistość
Dawkowanie 0.6-1 kg/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.