• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl syngenta fungicide score 250 ec 50 ml - 2, thumbnail

Score 250 EC, 50 ml

48,03 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Score 250 EC, 50 ml

pl syngenta fungicide score 250 ec 50 ml - 2

Score 250 EC, 50 ml

W magazynie

48,03 zł
- +
48,03 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Score 250 EC to fungicyd zwalczający szerokie spektrum chorób warzyw i owoców. Działa zapobiegawczo i leczniczo, zapewniając niezawodną ochronę roślin.

Zalety Score 250 EC:

– Działa systemicznie i kontaktowo, chroniąc rośliny;

– Zawiera bardzo silną substancję aktywną;

– Działa zapobiegawczo i leczniczo przeciw patogenom i chorobom;

– Wchłania się w ciągu 30 minut i jest odporny na zmywanie przez deszcz;

– Przyjazny dla upraw, jeżeli używa się go w zalecanych dawkach;

– Szerokie spektrum działania.

Sposób działania:

Score 250 EC ma postać skoncentrowanej emulsji. Zwalcza grzyby, które atakują uprawy owoców i warzyw:

– Przemieszcza się akropetalnie, dzięki czemu substancja aktywna rozprowadza się szybko i równomiernie;

– Zatrzymuje ewolucję patogenicznych grzybów przez zakłócanie procesu biosyntezy ergosterolu w błonie komórkowej;

– Środek Score 250 skutecznie zwalcza szerokie spektrum chorób.

Sposób aplikacji Score 250 EC:

Stosować zapobiegawczo, z chwilą wystąpienia pierwszych oznak choroby.

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi stosowania produktu do upraw danej rośliny i zachowywać okresy karencji.

Okres od ostatniego zabiegu do zbiorów powinien wynosić:

– 3 dni dla pomidorów i truskawek,

– 7 dni dla moreli, wiśni i brzoskwiń,

– 14 dni dla jabłoni,

– 21 dni dla buraków cukrowych.

Sporządzić roztwór roboczy, wykorzystując zalecaną dawkę produktu i 100-1500 l wody na hektar.

Kompatybilność:

Produkt jest kompatybilny z szeroką gamą środków ochrony roślin i nawozów.

Przed użyciem mieszanki środka z innymi produktami należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi kompatybilności znajdującymi się na etykiecie i przeprowadzić test mieszanki na niewielkiej powierzchni.

Nie zaleca się używania Score 250 EC w połączeniu ze środkami na bazie miedzi.

Zalecenia:

W przypadku wysokiej presji infekcji wymieszać ze środkiem Thiovit Jet lub Topas. Wykorzystać pełne dawki obu środków.

Wraz z produktem należy używać środków o innych sposobach działania w ramach kompletnych programów ochrony roślin.

Dawka roztworu roboczego powinna być obliczana dla danego obszaru według zalecanej dawki na hektar.

Ilość wody potrzebnej do zabiegu zależy od używanego sprzętu.

Roztwór roboczy należy wykorzystać w dniu sporządzenia go.

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Uprawy Choroby Dawka na ha Dawka na 10 l wody na 100 m2 Okres karencji
Morela Monilioza 0,15 l/ha 1,5 ml/10 l wody 7 dni
Truskawki Biała plamistość liści truskawki 0,3 l/ha 3 ml/10 l wody 3 dni
Czereśnie Monilioza, antraknoza 0,2 l/ha 2 ml/10 l wody 14 dni
Jabłoń Parch, mączniak prawdziwy 0,2 l/ha 2 ml/10 l wody 28 dni
Brzoskwinia Kędzierzawość liści brzoskwini, monilioza, mączniak prawdziwy, dziurkowatość liści drzew pestkowych 0,2 l/ha 2 ml/10 l wody 7 dni
Brzoskwinia Monilioza 0,15 l/ha 1,5 ml/10 l wody 7 dni
Rzepak na olej Alternarioza, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna kapustnych 0,5 l/ha 5 ml/10 l wody 3 dni
Buraki cukrowe Cerkosporioza, mączniak prawdziwy 0,3 l/ha 3 ml/10 l wody 28 dni
Pomidory Alternarioza 0,5 l/ha 5 ml/10 l wody 7 dni
Wiśnie Monilioza 0,15 l/ha 1,5 ml/10 l wody 7 dni

Dawka na 10 l wody na 100 m2 odnosi się do urządzenia opryskującego o zbiorniku o pojemności 10 l, którego zawartość wystarczy, aby pokryć obszar 100 m2. W przypadku zabiegów na mniejszych obszarach zaleca się dostosowanie dawki do wymiarów danego obszaru proporcjonalnie do dawki na hektar.

Informacje dodatkowe

Producent Syngenta
Opakowanie 50 ml
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Difenokonazol
Zawartość substancji aktywnych 250 g/litre
Uprawy Brzoskwinia, Burak cukrowy, Czereśnia, Drzewo morelowe, Grusza, Jabłoń, Pigwa, Pomidory, Śliwa, Truskawki, Wiśnia
Choroby Alternaria, Brunatna plamistość liści pomidora, Dziurkowatość liści, Kędzierzawość liści brzoskwini, Mączniak, Parch jabłoni, Pleśń, Żółta plamistość
Dawkowanie 0.2-0.5 l/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P331 NIE wywoływać wymiotów
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H319 Działa drażniąco na oczy, H410

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.