• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl prisman disinfectant innocid surfaces sd ic 42 1 l - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Innocid Surfaces SD-ic 42 do powierzchni, 1 litr

Brak w magazynie

Innocid Surfaces SD-ic 42 do powierzchni, 1 litr

pl prisman disinfectant innocid surfaces sd ic 42 1 l - 0

Środek dezynfekujący Innocid Surfaces SD-ic 42 do powierzchni, 1 litr

Brak w magazynie

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Innocid SD-ic 42 to środek do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni i nieinwazyjnych przyrządów medycznych.

Sposób użycia:

1. Innocid SD-ic 42 to skoncentrowany produkt, który należy rozcieńczyć przed użyciem w odpowiedniej proporcji.

2. Przed użyciem środka należy na małym obszarze sprawdzić, czy nie działa niekorzystnie na daną powierzchnię.

3. Przetrzeć powierzchnię przy pomocy przygotowanego wcześniej roztworu środka.

4. Należy pozostawić środek na dezynfekowanej powierzchni na czas odpowiedni dla danego stężenia roztworu.

Skuteczność środka Innocid Surfaces SD-ic została pomyślnie przetestowana. Ma on działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i gruźliczobójcze.

Innocid Surfaces SD-ic 42 jest produktem biodegradowalnym, którego używanie w dowolnym środowisku zostało obłożone minimalnymi restrykcjami.

Wszystkie środki do dezynfekcji Innocid zwalczają wszelkie formy gronkowca złocistego i chronią przed MRSA.

Zwalczane mikroorganizmy Stężenie roztworu środka Czas ekspozycji na działanie środka Dawka
Bakterie i drożdżaki 0,25-1% 15-60 min 2.5-10 m l/ 1 l
Grzyb (C. albicans) 0,25-1% 5-60 min 2.5-10 ml / 1 l
Prątki gruźlicy (M. terrae) 0,25-0,5-2% 60-30-15 min 2,5-5-20 ml / 1 l
Wirusy (wirusy otoczkowe) 0,25-0,5% 15-60 min 2.5-5 ml / 1 l

Informacje dodatkowe

Producent Prisman
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Płyn
Stosowane na Pomieszczenia medyczne, Przyrządy medyczne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Prątkobójcze, Wirusobójcze
Patogeny Candidosis, Ecoli, MRSA, Tuberculosis

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.