• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl b braun disinfectant softa man viscorub 100 ml - 1, thumbnail

Środek dezynfekujący Softa-Man Viscorub, 100 ml

11,39 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Softa-Man Viscorub, 100 ml

pl b braun disinfectant softa man viscorub 100 ml - 1

Środek dezynfekujący Softa-Man Viscorub, 100 ml

W magazynie

11,39 zł
- +
11,39 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

Softa-Man Viscorub to alkoholowy środek do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk.

Właściwości:

– Mieszanka alkoholi wyższych i substancji czynnych w formie żelu daje ten sam efekt co płyn dezynfekujący

– Zawiera bisabolol

– Zwalcza bakterie (w tym MRSA i TbB), grzyby, prątki (M. Terrae), wirusy (HBV, HCV, HIV, vaccinia, rotawirusy, wirusa ptasiej grypy typu A i norowirusy)

Zalety:

– Konsystencja żelu

– Po użyciu nie ma ryzyka wystąpienia alergii wywoływanego przez substancje zapachowe lub barwniki

– Bardzo dobrze tolerowany przez skórę

Czas aplikacji:

– Higieniczna dezynfekcja rąk: 30 sekund

– Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 90 sekund

Produkt został przetestowany zgodnie z prEN 12054/13727, EN 1275, EN 1500, EN 12791.

Spektrum działania Czas potrzebny do osiągnięcia efektu
Higieniczna dezynfekcja rąk 15 s
Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s
Bakterie 15 s
Rotawirus 15 s
Wirus BVDV 15 s
Vaccinia 15 s
Wirus ptasiej grypy typu A 15 s
Norowirus 15 s
Adenowirus 60 s
Poliowirus 60 s

Informacje dodatkowe

Producent B Braun
Opakowanie 100 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Formulacja Żel
Stosowane na Ręce
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Medyczne, Prątkobójcze, Wirusobójcze
Patogeny Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MRSA, Tuberculosis

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.