• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl b braun disinfectant softa man acute 1 l - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Softa-Man Acute, 1 litr

36,63 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Softa-Man Acute, 1 litr

pl b braun disinfectant softa man acute 1 l - 0

Środek dezynfekujący Softa-Man Acute, 1 litr

W magazynie

36,63 zł
- +
36,63 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

Softa-Man Acute to środek do dezynfekcji zawierający alkohol. Służy do szybkiej dezynfekcji rąk.

Właściwości:

– Jest to gotowy do użycia, alkoholowy roztwór służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

– Zabija bakterie, włącznie z MRSA, prątki (M. Terrae), grzyby, wirusy (w tym wirusa ptasiej grypy, koronawirusy (SARS), HBV, HCV, HIV, vaccinia, rotawirusy, norowirusy, poliowirusy, adenowirusy, papowawirusy). Został przetestowany na każdym rodzaju skóry.

Zalety:

– Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych

– Dzięki temu, że nie zawiera substancji zapachowych, ryzyko wystąpienia alergii po użyciu jest niskie

– Działa wirusobójczo po 30 sekundach

Czas aplikacji:

– Higieniczna dezynfekcja rąk: 15 sekund

– Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 60 sekund

– Środek został przetestowany zgodnie z prEN 12054/13727, EN 1275, EN 14348, EN 13624, EN 1500, EN 12791, EN 14476.

Informacje dodatkowe

Producent B Braun
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja Płyn
Stosowane na Ręce
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Medyczne, Prątkobójcze, Wirusobójcze
Patogeny Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MRSA, Tuberculosis

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P313 Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.