• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl b braun disinfectant melsept sf 1 l - 1, thumbnail

Środek dezynfekujący Melsept SF, 1 litr

42,38 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Melsept SF, 1 litr

pl b braun disinfectant melsept sf 1 l - 1

Środek dezynfekujący Melsept SF, 1 litr

W magazynie

42,38 zł
- +
42,38 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Właściwości:

Melsept SF, to skoncentrowany roztwór używany do dezynfekcji obszarów o podwyższonym ryzyku występowania zarazków w szpitalach i do dezynfekcji ogólnej;

– Jest skuteczny dzięki zawieranym aldehydom i nie zawiera formaldehydów;

– Jest zgodny z normami DGHM;

– Zabija bakterie, prątki (M. Tuberculosis), pleśń, wirusy otoczkowe i bezotoczkowe (w tym HBV, HCV i HIV);

– Aktywne substancje myjące zapewniają higienę i czystość, nie potrzeba używać wraz z nim innych środków czyszczących;

– Ma szerokie spektrum działania;

– Czyści i dezynfekuje bardzo skutecznie, ma przyjemny zapach;

– Można go używać do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spożywczym, a także do dezynfekcji wycisków stomatologicznych;

– Pozwala wizualnie sprawdzać stan roztworu dzięki niebieskiemu kolorowi.

Sposób użycia:

– Nalać zimną wodę do miski;

– Odmierzyć wskazaną ilość środka i wymieszać ją z wodą;

– Nanieść środek na całą dezynfekowaną powierzchnię i pozwolić mu samoistnie wyschnąć bez wycierania;

– Meble i przyrządy medyczne można zdezynfekować za pomocą ściereczki nasiąkniętej środkiem Melsept SF.

Środek został przetestowany in vitro w symulowanych rzeczywistych warunkach zgodnie ze standardami DGHM / VAH, DW-RKI, AFNOR, DVG oraz EN 13727, EN 13624, EN 1040, EN 1275, EN 13697, EN 14476, EN 13704.

Zwalczane mikroorganizmy Stężenie roztworu Czas aplikacji Proporcje: ilość środka/10 l wody
Dezynfekcja powierzchni zgodnie z normami DGHM/VAH 0,5% 1 godzina 50 ml/10 l
Zgodnie z DGHM/VAH 0,5% 4 godziny 50 ml/10 l
Bakterie 2% 15 minut 200 ml/10 l
Prątki gruźlicy 2% 1 godzina 200 ml/10 l
Prątki gruźlicy 1% 4 godziny 100 ml/10 l
Niektóre wirusy (w tym HBV, HCV, HIV) 0,5% 15 minut 50 ml/10 l
Wirusy 2% 2 godziny 200 ml/10 l
Rotawirusy 0,25% 5 minut 25 ml/10 l
Poliomawirusy 1% 15 minut 100 ml/10 l
Poliomawirusy 0,5% 30 minut 50 ml/10 l
Adenowirusy 0,5% 15 minut 50 ml/10 l
Poliowirusy 2% 2 godziny 200 ml/10 l
Norowirusy 1% 30 minut 100 ml/10 l

Informacje dodatkowe

Producent B Braun
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja Płyn
Stosowane na Pomieszczenia medyczne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Medyczne, Prątkobójcze, Wirusobójcze
Patogeny Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Tuberculosis

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.