• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl b braun disinfectant meliseptol foam pure 750 ml - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Meliseptol Foam Pure, 750 ml

44,53 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Meliseptol Foam Pure, 750 ml

pl b braun disinfectant meliseptol foam pure 750 ml - 0

Środek dezynfekujący Meliseptol Foam Pure, 750 ml

W magazynie

44,53 zł
- +
44,53 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Właściwości:

– alkoholowy środek do dezynfekcji gotowy do działania;

– działa szybko;

– stworzony na bazie piany;

– nadaje się do dezynfekcji wrażliwych powierzchni przyrządów medycznych, na przykład sond USG, foteli do badań, łóżek szpitalnych i wyposażenia sal operacyjnych;

– zabija bakterie (w tym prątki gruźlicy i MRSA), pleśń, wirusy otoczkowe (w tym HBV, HCV i HIV), rotawirusy, poliomawirusy, norowirusy i wirusa grypy.

– nie ma zapachu;

– nie zawiera aldehydów i alkiloaminy.

Sposób użycia:

– należy ubrać odpowiednie rękawice;

– odłączyć od prądu wszelkie urządzenia elektryczne;

– wybrane powierzchnie należy przetrzeć za pomocą jednorazowej papierowej chusteczki nasączonej środkiem Meliseptol Foam Pure i pozostawić do wyschnięcia;

– należy poczekać aż minie odpowiedni czas aplikacji;

– trudno dostępne obszary można opryskać środkiem Meliseptol Foam Pure;

– nie należy spryskiwać środkiem otworów w urządzeniach elektrycznych;

– powierzchnie są jednocześnie czyszczone i dezynfekowane przez środek;

– jeżeli na danej powierzchni znajdują się widoczne zabrudzenia, to należy wykonać 2 kroki: najpierw usunąć zabrudzenia jednorazową, papierową chusteczką nasiąkniętą środiem Meliseptol Foam Pure, a następnie dokonać dezynfekcji za pomocą kolejnej chusteczki nasiąkniętej środkiem;

– przed ponownym użyciem środka należy pozwolić dezynfekowanym powierzchniom wyschnąć;

– środek cechuje wysoka kompatybilność z aparatami do hemodializy, probówkami ze szkła akrylowego, sondami USG, lateksem, gumą, silikonem oraz Makrolonem.

Produkt został przetestowany in vitro w realistycznych warunkach metodami DGHM, DW-RKI zgodnie ze standardami EN 1276, EN 13727, EN 1040, EN 1275, EN 14348, EN 13697, EN 14562, EN 14563 oraz EN 14476.

Zabijane mikroorganizmy Normy  Czas aplikacji
Bakterie, grzyby, wirusy otoczkowe (HBV, HCV, wirus VACV) i rotawirusy DGHM/VAH 2001, EN 1040,EN 1275, EN 1276, DVV/RKI W warunkach higienicznych: 1 minuta
W warunkach niehigienicznych: 2 minuty
Grzyb (A. brasiliensis) EN 13624 60 minut
Prątki (M. terrae) EN 14348, EN 14563 3 minuty
HCV (BVDV) DVV/RKI 1 minuta
Wirus VACV (wirus krowianki) DVV/RKI 1 minuta
Wirus ptasiej grypy DVV/RKI 15 sekund
Rotawirus DVV/RKI 1 minuta
Norowirus (MNV) EN 14476 5 minut
Poliomawirus DVV/RKI 5 minut

Informacje dodatkowe

Producent B Braun
Opakowanie 750 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja Piana
Stosowane na Przyrządy medyczne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Medyczne, Prątkobójcze, Wirusobójcze
Patogeny Flu, Hepatitis B, Hepatitis C, Tuberculosis

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.