• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl b braun disinfectant helipur h plus n 5 l - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Helipur H plus N, 5 litrów

210,42 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Helipur H plus N, 5 litrów

pl b braun disinfectant helipur h plus n 5 l - 0

Środek dezynfekujący Helipur H plus N, 5 litrów

W magazynie

210,42 zł
- +
210,42 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Helipur H plus N to alkoholowy środek do dezynfekcji na bazie aldehydu glutarowego.

Właściwości:

– Skoncentrowany środek do dezynfekcji narzędzi zawierający aldehyd i nie zawierający formaldehydu. Przy jego pomocy można ręcznie czyścić narzędzia chirurgiczne przed operacją, endoskopy, w tym endoskopy elastyczne, a także materiały wrażliwe na ciepło.

– Ma działanie mykobakteriobójcze (M. terrae), zwalcza pleśń, wirusy otoczkowe i bezotoczkowe (w tym HBV, HCV, HIV) i przetrwalniki.

– Można go używać do kąpieli ultradźwiękowych.

Sposób użycia:

Po dezynfekcji należy dokładnie opłukać narzędzia zimną wodą z kranu. Ostatnie płukanie należy przeprowadzić w wodzie destylowanej lub demineralizowanej.

Produkt był testowany in vitro w realistycznych warunkach zgodnie ze standardami DGHM/ VAH, DW/RKI, AFNOR oraz EN 1040, EN 13727, EN 13624, EN 1275, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 14347.

Zwalczane mikroorganizmy Stężenie roztworu Czas aplikacji Ilość środka na litr wody
Dezynfekcja narzędzi 1% 1 godzina 10 ml/l
Bakterie 1% 30 minut 10 ml/l
DGHM/VAH, EN 13727, 13624, 14561, 14562 1,5% 15 minut 15 ml/l
Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV) 1% 15 minut 10 ml/l
Wirusy otoczkowe 2% 30 minut 20 ml/l
Wirusy bezotoczkowe 4% 15 minut 40 ml/l
VACV (wirus krowianki) 1% 5 minut 10 ml/l
Rotawirus 0,25% 5 minut 2,5 ml/l
Poliomawirus 1% 30 minut 10 ml/l
Poliomawirus 2% 15 minut 20 ml/l
Adenowirus 1% 5 minut 10 ml/l
Poliowirus 2% 30 minut 20 ml/l
Poliowirus 4% 15 minut 40 ml/l
Prątki (M. terrae) 2% 30 minut 20 ml/l
Prątki (M. avium) EN 14348, 14563 4% 15 minut 40 ml/l
Przetrwalniki 17% 6 godzin 170 ml/l
EN 14347 (B. subtilis and B. cereus) 15% 8 godzin 150 ml/l

Informacje dodatkowe

Producent B Braun
Opakowanie 5 litrów
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Płyn
Stosowane na Przyrządy medyczne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Medyczne, Prątkobójcze, Wirusobójcze, Zarodnikobójcze
Patogeny Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Tuberculosis

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.