• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl spiess urania chemicals fungicide funguran oh 50 wp 10 kg - 0, thumbnail

Funguran OH 50 WP, 10 kg

620,55 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Funguran OH 50 WP, 10 kg

pl spiess urania chemicals fungicide funguran oh 50 wp 10 kg - 0

Funguran OH 50 WP, 10 kg

W magazynie

620,55 zł
- +
620,55 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Funguran OH 50 WP to fungicyd kontaktowy opracowany z myślą o zabiegach zapobiegawczych. Zabiegi przy użyciu środka przeprowadza się po ostrzeżeniu lub kiedy patogeny mają odpowiednie warunki do rozwoju.

Zalety:

– Zwalcza choroby ziemniaków i winorośli;

– Działa zapobiegawczo i znakomicie penetruje roślinę;

– Zapewnia skuteczną ochronę;

– Chroni uprawy przez 7-14 dni po zabiegu.

Sposób działania:

Funguran OH 50 WP zwalcza choroby, a także chroni winorośl i ziemniaki:

– Po zabiegu fungicyd penetruje roślinę i chroni ją;

– Zwalcza patogeniczne grzyby, zwłaszcza te, które należą do klasy glonowców;

– Działa zapobiegawczo, zatrzymując kiełkowanie zarodników i zakłócając rozwój grzybni wewnątrz rośliny;

– Funguran OH 50 WP może chronić roślinę aż do 14 dni po zabiegu, w zależności od warunków pogodowych.

– Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi stosowania produktu do upraw danej rośliny.

Sposób użycia:

Funguran OH 50 WP aplikuje się poprzez opryski. Można do tego celu użyć opryskiwaczy niskociśnieniowych.

Ilość roztworu roboczego do zabiegów przy użyciu dużej ilości wody:

Do warzyw: 95-378 l na 0,4 ha.

Do sadów: 1514-3028 l na 0,4 ha.

Do dużych gajów cytrusowych: 5678 l na 0,4 ha.

Ilość roztworu roboczego do skoncentrowanych zabiegów naziemnych:

Do warzyw: 19-76 l na 0,4 ha.

Do owoców i orzechów: 95-378 l na 0,4 ha.

Do zabiegów z powietrza: 11-57 l na 0,4 ha.

Nie dodawać surfaktantów.

Używać większych dawek, jeśli choroby mają odpowiednie warunki do rozwoju.

Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi stosowania produktu do upraw danej rośliny.

Kompatybilność:

Funguran OH 50 WP jest kompatybilny z większością insektycydów, fungicydów i nawozów.

Przed użyciem mieszanki środka z innymi produktami należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi kompatybilności znajdującymi się na etykiecie i przeprowadzić test mieszanki na niewielkiej powierzchni.

Zalecenia:

Ilość wody potrzebnej do zabiegu zależy od wykorzystywanych urządzeń.

Dawka środka dla danego obszaru upraw powinna być obliczana według zalecanej dawki na hektar.

Nie stosować, jeśli wiatr przekracza prędkość 54 km/h.

W przypadku mieszania z adiuwantami, insektycydami i nawozami Funguran OH 50 WP należy dodawać jako ostatni.

Uprawy Choroby Dawka Dawka na 30 g
Winorośl Mączniak rzekomy 1,5-2 kg/ha w 1000 l wody 15 l wody na 150 m2
Ziemniaki Zaraza ziemniaka 1,5-2 kg/ha 6 l wody na 100 m2

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Informacje dodatkowe

Producent Spiess Urania Chemicals
Opakowanie 10 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja WP – proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Miedź
Zawartość substancji aktywnych 500 g/kg
Uprawy Burak cukrowy, Chmiel, Fasola, Grusza, Iglaste, Jabłoń, Ogórki, Pigwa, Pomidory, Winnica, Ziemniaki
Choroby Brunatna plamistość liści pomidora, Oparzenia liści, Parch jabłoni, Wroślikowce, Zaraza ogniowa
Dawkowanie 1.5-4 kg/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.