• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl sharda cropchem fungicide folimorf wg 20 g - 1, thumbnail

Folimorf WG, 20 g

5,44 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Folimorf WG, 20 g

pl sharda cropchem fungicide folimorf wg 20 g - 1

Folimorf WG, 20 g

W magazynie

5,44 zł
- +
5,44 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Fungicide Sharda Cropchem Folimorf WG, 20 g

Informacje dodatkowe

Producent Sharda Cropchem
Opakowanie 20 g
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Dimetomorf, Folpet
Zawartość substancji aktywnych 113 g/l, 600 g/l
Uprawy Winnica
Choroby Mączniak, Pleśń, Wroślikowce
Dawkowanie 2 kg/ha
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P281 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną, P302 + P352
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 Działa drażniąco na oczy, H351
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.