• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl sankyo agro acaricide milbeknock ec 75 ml - 0, thumbnail

Milbeknock EC, 75 ml

69,25 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Milbeknock EC, 75 ml

pl sankyo agro acaricide milbeknock ec 75 ml - 0

Milbeknock EC, 75 ml

W magazynie

69,25 zł
- +
69,25 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Milbeknock EC, 75 ml to preparat o działaniu owadobójczym oraz roztoczobójczym. Jest oparty na naturalnej substancji, bazującej na bakteriach i zapewnia unikalny sposób działania, odmienny od innych środków ochrony roślin.

Zalety:

- Zapewnia efekt owadobójczy oraz roztoczobójczy.
- Oparty na naturalnych substancjach.
- Unikalny sposób działania.
- Zwalcza roztocza na wszystkich etapach rozwoju.
- Odporny na deszcz.
- Posiada translaminarny efekt.

Sposób działania:

- Jest to silny preparat roztoczobójczy o właściwościach insektycydu.
- Specjalna forma substancji pozwala na szybkie przenikanie przez zewnętrzną warstwę rośliny.
- Ruch translaminarny pomaga osiągnąć pełną ochronę rośliny.
- Owady, które wchodzą w kontakt z substancją aktywną są natychmiast eliminowane, bez odczuwania skurczów lub paraliżu.
Milbeknock jest skuteczny przeciwko szerokiej gamie roztoczy, we wszystkich stadiach rozwojowych (jaja, larwy, nimfy, osobniki dorosłe).

Metody stosowania preparatu Milbeknock EC:

Stosować po pojawieniu się szkodników.
Aplikować w zależności od uprawy, w ilości od 1000 do 1500 l wody na ha.

Ogórki - 7,5 ml preparatu, w 10 l wody na 100 m2. Okres karencji 7 dni.
Sady jabłoniowe - 7,5 ml preparatu, w 10 l wody na 100 m2. Okres karencji 14 dni.
Pnącze - 7,5 ml preparatu, w 10 l wody na 100 m2. Okres karencji 7 dni.

Wymagana ilość wody zależy od rodzaju stosowanego sprzętu.

Kompatybilność:

Można łączyć z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi, regulatorami wzrostu, stosując się do zaleceń zawartych w etykiecie produktu.
Przy łączeniu środków ochrony roślin, należy zapoznać się z etykietami kompatybilności i przeprowadzić test na małą skalę.

Zalecenia:

Aby uniknąć pojawienia się odpornści u owadów, zabiegi Milbeknock należy wykonywać naprzemiennie z innymi środkami ochrony roślin, o odmiennych substancjach chemicznych i sposobach działania (np. Nissorun 10 WP, Novadim Progress, Envidor).
Zaleca się równomierne opryskiwanie roślin.
Nie stosować w okresach wzmożonej aktywności pszczół, ponieważ jest on dla nich zabójczy.

Kultura Owad Dawka /ha Dawka /10 l wody Okres karencji
Ogórek Przędziorek chmielowiec 0,75 l/ha  7,5 ml/10 l wody 7 dni
Sady jabłoniowe Przędziorek chmielowiec,
Phyllonorycter blancardella

0,75 l/ha  (1500 l wody)
5 ml/10 l wody 14 dni
Pnącze Przędziorek chmielowiec 0,75 l/ha  7,5 ml/10 l wody 14 dni

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Sankyo Agro
Opakowanie 75 ml
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Milbemectin
Zawartość substancji aktywnych 10 g/litru
Uprawy Jabłoń, Ogórki, Winnica
Bio Uprawy Odpowiednie
Sposób działania kontaktowe
Szkodniki zbóż Szrotówek białaczek
Dawkowanie 0.05%-0.075%;0.75-1.125 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV
Zapach Silnie podrażniający

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P331 NIE wywoływać wymiotów
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.