• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl pelgar rodenticide vertox pasta bait 150 g - 0, thumbnail

Rodentycyd Vertox przynęta w formie pasty, 150 g

Normalna cena: 7,51 zł

4,58 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Vertox przynęta w formie pasty, 150 g

pl pelgar rodenticide vertox pasta bait 150 g - 0

Rodentycyd Vertox przynęta w formie pasty, 150 g

W magazynie

Normalna cena: 7,51 zł

4,58 zł

- +

Normalna cena: 7,51 zł

4,58 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
rekomendowane na:

Informacje o produkcie

Przynęta w formie pasty Vertox (150 g) to zapewniający najlepsze efekty profesjonalny środek gryzoniobójczy przeznaczony do zwalczania wszystkich gatunków gryzoni. Przynęta w formie pasty Vertox stworzona została z mieszanki wysokiej jakości mąki pszennej, posiekanych ziaren, miękkiego smalcu i syntetycznego aromatu orzeszków ziemnych, dzięki czemu stanowi ona dla gryzoni pełny posiłek i może być używana, gdy gryzonie nie łapią się na inne przynęty. Zastosowanie syntetycznych aromatów orzeszków ziemnych sprawia, że produkt może być używany w sytuacjach, w których produkty zawierające orzechy nie mogłyby zostać dopuszczone do użytku.

Substancja aktywna:
-Brodifakum: 0,0025 g/kg

Zalety produktu:
-brodifakum jest silnym środkiem gryzoniobójczym, którego działanie polega na zahamowaniu przyswajania witaminy K u gryzoni, przez co ich krew przestaje krzepnąć;
-gotowy do użycia;
-syntetyczne aromaty orzeszków ziemnych sprawiają, że może być on używany w sytuacjach, w których produkty zawierające orzechy nie mogłyby zostać użyte.

Cechy charakterystyczne:
-jest to niebieski i papkowaty środek gryzoniobójczy;
-pakowany w 10-gramowych saszetkach;
-saszetki wykonane zostały z biodegradowalnego papieru;
-okres trwałości wynosi 2 lata od daty produkcji.

Zalecenia producenta:

Przeciwko szczurom:
-Przynętę należy rozłożyć w dawkach od 10 do 60 gramów w zamykanych na klucz zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych ułożonych co 10 metrów (co 5 metrów w miejscach szczególnie dotkniętych atakami szczurów) w miejscach, w których szczury są aktywne.
-Regularnie sprawdzaj czy szczury połknęły przynętę i wymieniaj zjedzone lub uszkodzone przynęty aż do momentu uporania się z problemem.
-Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawią się nowe znamiona aktywności szczurów.
-Nie ruszaj przynęt przez kilka dni po ich rozłożeniu.
-Jeżeli po 7-10 dniach szczury nie wykazują aktywności w pobliżu przynęty, wówczas należy przenieść przynętę do miejsca, w którym szczury wykazują się większą aktywnością.
-Jeżeli cała przynęta zostanie zjedzona, wówczas w stacjach deratyzacyjnych rozłóż nowe przynęty w maksymalnej dopuszczalnej dawce.
-Wymieniaj te przynęty, które zostały zjedzone przez gryzonie oraz te, które miały kontakt z zanieczyszczoną wodą lub brudem.
-Nie zwiększaj ilości środka gryzoniobójczego w stacjach deratyzacyjnych.

Przeciwko myszom:
-Przynętę należy rozłożyć w dawkach od 10 do 20 gramów w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych ułożonych co 5 metrów (co 2 metry w miejscach szczególnie dotkniętych atakami myszy) w miejscach, w których myszy są aktywne.
-Regularnie sprawdzaj czy myszy połknęły przynętę i wymieniaj zjedzone lub uszkodzone przynęty aż do momentu uporania się z problemem.
-Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawią się nowe znamiona aktywności myszy.
-Przez pierwszych 10-14 dni należy często kontrolować stacje deratyzacyjne i wymieniać przynęty zjedzone przez gryzonie oraz te, które miały kontakt z wodą lub zostały zanieczyszczone brudem.
-Jeżeli cała przynęta zostanie zjedzona, wówczas w dotychczasowych stacjach deratyzacyjnych rozłóż nowe przynęty w maksymalnej dopuszczalnej dawce, a także rozłóż dodatkowe stacje deratyzacyjne.
-Nie zwiększaj ilości środka gryzoniobójczego w stacjach deratyzacyjnych.

W przypadku użycia środka w kanalizacji:
-W przypadku używania środka w kanalizacji, gdzie nie ma ryzyka kontaktu środka z dziećmi, zwierzętami domowymi lub innymi gatunkami zwierząt, należy przymocować saszetki do dostępnych konstrukcji drucianych, tak, aby nie zostały one zabrane przez wodę.
-Należy umieścić od 15 do 60 gramów przynęty w każdej stacji deratyzacyjnej i przymocować je do dostępnych konstrukcji w taki sposób, aby przynęta nie została zabrana przez wodę.
-Należy regularnie kontrolować i wymieniać zjedzone lub uszkodzone przynęty aż do momentu uporania się z problemem.
-Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawią się nowe znamiona aktywności gryzoni.

Tego typu produktów biobójczych należy używać ze SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ. Trzymać z dala od dzieci! Przed użyciem należy koniecznie przeczytać etykietę, instrukcję oraz wszystkie informacje o produkcie! Należy również przeczytać, zrozumieć i przestrzegać warunków i wskazówek użycia produktu, a także zapoznać się z klauzulą dotyczącą zrzeczenia się odpowiedzialności przez firmę. Jeżeli to konieczne, przy stosowaniu środka należy używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Pelgar
Opakowanie 150 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja Pasta
Zawartość substancji aktywnych 0.025 g / kg
Kolor Niebieski
Zwalcza Myszy, Szczury

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H300 Połknięcie grozi śmiercią
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H310 Grozi śmiercią w kontacie ze skórą
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H330 Wdychanie grozi śmiercią
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H372 Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.