• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl pelgar rodenticide rodex pasta bait 5 kg - 2, thumbnail

Rodentycyd Rodex przynęta w formie pasty, 5 kg

154,89 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Rodex przynęta w formie pasty, 5 kg

pl pelgar rodenticide rodex pasta bait 5 kg - 2

Rodentycyd Rodex przynęta w formie pasty, 5 kg

W magazynie

154,89 zł
- +
154,89 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
rekomendowane na:

Informacje o produkcie

Przynęta w formie pasty Rodex jest niezwykle efektywna w walce ze wszystkimi szkodliwymi gryzoniami, a jej smak bardzo odpowiada szczurom i myszom.

Przynęta w formie pasty Rodex to czerwony, papkowaty środek na gryzonie, pakowany w 15 gramowych saszetkach, które wykonane zostały ze specjalnego biodegradowalnego papieru. Jest to gotowa do użycia przynęta, stworzona z mieszanki wysokiej jakości kulinarnej mąki pszennej, siekanych ziaren, miękkiego smalcu i syntetycznego aromatu orzeszków ziemnych. Przynęta w formie pasty Rodex stanowi dla gryzoni pełny posiłek i może być użyta gdy gryzonie odrzucają inne przynęty. Zastosowanie syntetycznych aromatów orzeszków ziemnych sprawia, że produkt może być używany w wyjątkowych sytuacjach, w których produkty zawierające orzechy nie mogłyby zostać dopuszczone do użytku.

W przypadku używania środka przeciwko szczurom:

Przynętę należy rozłożyć w dawkach od 15 do 200 gramów w zamykanych na klucz zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 10 metrów (co 5 metrów w miejscach szczególnie dotkniętych atakami szczurów) w miejscach, w których szczury są aktywne. Regularnie sprawdzaj, czy szczury połknęły przynętę i wymieniaj zjedzone lub uszkodzone przynęty aż do momentu uporania się z problemem. Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawią się nowe znamiona aktywności szczurów (np. nowe ślady lub odchody).

Nie ruszaj ani nie niszcz przynęt przez kilka dni po ich rozłożeniu. Jeżeli w pobliżu danej przynęty szczury nie wykazują żadnej aktywności po 7-10 dniach, wówczas należy przenieść przynętę do miejsca, w którym szczury wykazują się większą aktywnością. Jeżeli cała przynęta zostanie zjedzona, wówczas w tych samych, a także w nowych stacjach deratyzacyjnych rozłóż nowe przynęty w maksymalnej dopuszczalnej dawce. Wymieniaj te przynęty, które zostały zjedzone lub zanieczyszczone wodą czy brudem.

Nie zwiększaj ilości środka gryzoniobójczego w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych. Jeżeli plaga szczurów nie jest dużych rozmiarów, wówczas użyj do 200 gramów przynęty i rozłóż ją w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych umiejscowionych co 10 metrów. Jeżeli natomiast plaga szczurów jest dużych rozmiarów, wówczas możesz użyć do 200 gramów przynęty i rozłożyć ją w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych umiejscowionych co 5 metrów.

W przypadku używania środka przeciwko myszom:

Przynętę należy rozłożyć w dawkach od 15 do 30 gramów w zamykanych na klucz zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 5 metrów (co 2 metry w miejscach szczególnie dotkniętych atakami myszy) w miejscach, w których myszy są aktywne. Regularnie sprawdzaj, czy myszy połknęły przynętę i wymieniaj zjedzone lub zniszczone przynęty aż do momentu uporania się z problemem. Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawią się nowe znamiona aktywności myszy (np. nowe ślady lub odchody).

Myszy są bardzo ciekawskie, więc co 2-3 dni, podczas kontroli i wykładania nowych przynęt w stacjach deratyzacyjnych, pomocne może okazać się przemieszczenie zabezpieczonych stacji deratyzacyjnych. Przez pierwsze 10-14 dni należy często sprawdzać stacje deratyzacyjne i wymieniać przynęty zjedzone przez gryzonie lub zanieczyszczone wodą czy brudem. Jeżeli cała przynęta zostanie zjedzona, wówczas w tych samych, a także w nowych stacjach deratyzacyjnych rozłóż nowe przynęty w maksymalnej dopuszczalnej dawce.

Nie zwiększaj ilości środka gryzoniobójczego w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych. Jeżeli plaga myszy nie jest dużych rozmiarów, wówczas użyj do 40 gramów przynęty i rozłóż ją w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych umiejscowionych co 5 metrów. Jeżeli natomiast plaga myszy jest dużych rozmiarów, wówczas możesz użyć do 40 gramów przynęty i rozłożyć ją w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych umiejscowionych co 2 metry.

Ważne uwagi:

-Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz (wokół budynków) oraz w kanalizacji. W przypadku używania środka w kanalizacji, gdzie nie ma ryzyka kontaktu środka z dziećmi, zwierzętami domowymi lub innymi gatunkami zwierząt, można przymocować saszetki do dostępnych konstrukcji drucianych, w taki sposób, aby nie zostały one zabrane przez wodę.
-Należy umieścić 15 do 200 gramów przynęty w każdej stacji deratyzacyjnej w taki sposób, aby przynęta nie została zabrana przez wodę.
-Należy regularnie sprawdzać i wymieniać zjedzone lub uszkodzone przynęty, aż do momentu uporania się z problemem z gryzoniami.
-Aplikację środka należy powtórzyć, jeżeli wystąpią nowe ataki gryzoni.
-Można użyć maksymalnie 200 gramów środka na jedną stację deratyzacyjną.

Okres przechowywania: 2 lata od daty produkcji.

Tego typu produktów biobójczych należy używać ze SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ. Trzymać z dala od dzieci! Przed użyciem należy koniecznie przeczytać etykietę, instrukcję oraz wszystkie informacje o produkcie! Należy również przeczytać, zrozumieć i przestrzegać warunków i wskazówek użycia produktu, a także zapoznać się z klauzulą dotyczącą zrzeczenia się odpowiedzialności przez firmę. Jeżeli to konieczne, przy stosowaniu środka należy używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Pelgar
Opakowanie 5 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Pasta
Zawartość substancji aktywnych 0.00%
Kolor Czerwony
Zwalcza Myszy, Szczury

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H300 Połknięcie grozi śmiercią
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H310 Grozi śmiercią w kontacie ze skórą
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H330 Wdychanie grozi śmiercią
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H372 Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.