• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl prisman disinfectant innocid hdg i 42 hand gel 1 l - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Innocid żel HDG-i 42, 1 litr

47,68 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Innocid żel HDG-i 42, 1 litr

pl prisman disinfectant innocid hdg i 42 hand gel 1 l - 0

Środek dezynfekujący Innocid żel HDG-i 42, 1 litr

W magazynie

47,68 zł
- +
47,68 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Innocid żel HDG-i 42 to środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Używaj go do rutynowej dezynfekcji rąk lub przed operacją chirurgiczną albo aby zdezynfekować dłonie przed zrobieniem zastrzyku czy wkłucia.

Sposób użycia:

1. W celu utrzymania higieny rąk: wcieraj środek w ręce przez przynajmniej 30 sekund.

2. Do chirurgicznej dezynfekcji rąk: wcieraj środek w ręce i przedramiona przez przynajmniej 1 minutę.

3. Do dezynfekcji rąk przed prostymi zastrzykami i wenopunkcją: wcieraj środek w dane miejsce na skórze przynajmniej przez 30 sekund.

4. Użycie wraz z kompresami chłodzącymi: należy użyć żelu i wody w takich samej ilości.

 

Czas aplikacji:

– Dla działania bakteriobójczego i higieniczna dezynfekcja rąk: 30 sekund (EN 1500, prEN 12054);

– Chirurgiczna dezynfekcja dłoni: 3 ml x 1 minuta (EN 12791);

– Dla działania grzybobójczego: 30 sekund (EN 1275, EN 1650);

– Zwalczanie prątków gruźlicy: 30 sekund (EN 14348);

– Zwalczanie wirusów otoczkowych: 30 sekund (EN 14476);

– Zwalczanie norowirusów: 30 sekund (EN 14476).

 

Ostrzeżenia:

– Środek i jego opary są łatwopalne.

– Powoduje poważne podrażnienia oczu. Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

– Unikać źródeł ciepła, iskier, płomieni i gorących powierzchni.

– Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

– Korzystać z wyposażenia ochronnego.

– W razie kontaktu z oczami należy ostrożnie przemywać oczy wodą przez kilka minut. Usunąć z oczu soczewki kontaktowe, o ile nie sprawia to trudności. Kontynuować przemywanie. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi, to należy zasięgnąć porady lekarza.

– Przechowywać w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. 

– Zalecenie: Utylizacja środka powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wszystkie środki do dezynfekcji Innocid zwalczają wszelkie formy gronkowca złocistego i chronią przed MRSA.


Informacje dodatkowe

Producent Prisman
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Żel
Stosowane na Ręce
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze, Medyczne, Wirusobójcze
Patogeny Tuberculosis

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319 Działa drażniąco na oczy, H336

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.