• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl pelgar rodenticide vertox pellet 5 kg - 1, thumbnail

Rodentycyd Vertox Pellet Pro, 5 kg

104,98 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Vertox Pellet Pro, 5 kg

pl pelgar rodenticide vertox pellet 5 kg - 1

Rodentycyd Vertox Pellet Pro, 5 kg

W magazynie

104,98 zł
- +
104,98 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wyszkolonego personelu
rekomendowane na:

Informacje o produkcie

Vertox Pellet Pro to środek stworzony na bazie brodifakum i benzoesanu denatonium, który stosowany jest do zwalczania gryzoni.

Vertox Pellet Pro to gotowa do użycia przynęta stworzona z mieszanki wysokiej jakości kulinarnej mąki pszennej, siekanych ziaren, miękkiego smalcu i syntetycznego aromatu orzeszków ziemnych. Vertox Pellet Pro stanowi dla gryzoni pełny posiłek. Zastosowanie syntetycznych aromatów orzeszków ziemnych sprawia, że produkt może być używany w wyjątkowych sytuacjach, w których produkty zawierające orzechy nie mogłyby zostać dopuszczone do użytku. Ponadto syntetyczny aromat orzeszków ziemnych sprawia, że gryzonie nie mogą oprzeć się przynęcie. Efekt działania tego środka widoczny jest po 3-6 dniach po spożyciu przez gryzonia. Przynęta jest idealna do użycia w sytuacji, w której uciążliwe gryzonie żywią się paszami zwierzęcymi.

Vertox Pellet Pro jest smaczny dla gryzoni, a także bardzo skuteczny w zwalczaniu ich.

Środek może być użyty wewnątrz oraz na zewnątrz pod warunkiem, że będzie dobrze zabezpieczony przed wilgocią. Gdy znajduje się w zabezpieczonej stacji deratyzacyjnej, Vertox Pellet Pro ma bardzo długą aktywność.

W przypadku używania środka przeciwko szczurom:
Przynętę należy rozłożyć w dawkach od 10 do 60 gramów w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 10 metrów (co 5 metrów w miejscach szczególnie dotkniętych atakami szczurów) w miejscach, w których szczury są aktywne. Regularnie sprawdzaj, czy szczury połknęły przynętę i wymieniaj zjedzone lub uszkodzone przynęty, aż do momentu uporania się z problemem. Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawią się nowe znamiona aktywności szczurów (np. nowe ślady lub odchody). Nie ruszaj ani nie przemieszczaj zabezpieczonych stacji deratyzacyjnych przez kilka dni po ich rozłożeniu. Jeżeli w pobliżu danej przynęty szczury nie wykazują żadnej aktywności po 7-10 dniach, wówczas należy przenieść przynętę do miejsca, w którym szczury wykazują się większą aktywnością. Jeżeli cała przynęta zostanie zjedzona, wówczas w tych samych, a także w nowych stacjach deratyzacyjnych rozłóż nowe przynęty w maksymalnej dopuszczalnej dawce. Wymieniaj te przynęty, które zostały zjedzone lub zanieczyszczone wodą czy brudem. Nie zwiększaj ilości środka gryzoniobójczego w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych.

W przypadku używania środka przeciwko myszom:
Przynętę należy rozłożyć w dawkach od 5 do 20 gramów w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 5 metrów (co 2 metry w miejscach szczególnie dotkniętych atakami myszy) w miejscach, w których myszy są aktywne. Regularnie sprawdzaj, czy myszy połknęły przynętę i wymieniaj zjedzone lub zniszczone przynęty, aż do momentu uporania się z problemem. Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawią się nowe znamiona aktywności myszy (np. nowe ślady lub odchody). Myszy są bardzo ciekawskie, więc co 2-3 dni, podczas kontroli i wykładania nowych przynęt, pomocne może okazać się przemieszczenie zabezpieczonych stacji deratyzacyjnych. Przez pierwsze 10-14 dni należy często sprawdzać i wymieniać przynęty zjedzone przez gryzonie lub zanieczyszczone wodą czy brudem. Jeżeli cała przynęta zostanie zjedzona, wówczas w tych samych, a także w nowych zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych rozłóż nowe przynęty w maksymalnej dopuszczalnej dawce. Nie zwiększaj ilości środka gryzoniobójczego w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych.

Ważne uwagi:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
Przechowywać z dala od ubrań, żywności i materiałów łatwopalnych.
Przechowywać w szczelnym, zamkniętym na klucz pojemniku.
Nie należy jeść, pić ani palić podczas stosowania tego produktu.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM TOKSYKOLOGII, LEKARZEM LUB SZPITALEM.
Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu środka ze skórą.
Należy nosić wyposażenie ochronne takie jak rękawice i inną tego typu odzież.

Tego typu produktów biobójczych należy używać ze SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ. Trzymać z dala od dzieci! Przed użyciem należy koniecznie przeczytać etykietę, instrukcję oraz wszystkie informacje o produkcie! Należy również przeczytać, zrozumieć i przestrzegać warunków i wskazówek użycia produktu, a także zapoznać się z klauzulą dotyczącą zrzeczenia się odpowiedzialności przez firmę. Jeżeli to konieczne, przy stosowaniu środka należy używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Pelgar
Opakowanie 5 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Pellet
Zawartość substancji aktywnych 0.01%
Kolor Czerwony
Zwalcza Myszy, Szczury

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P102 Chronić przed dziećmi
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.