• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl pelgar rodenticide vertox pellet 20 kg - 0, thumbnail

Rodentycyd Vertox Pellet Pro, 20 kg

359,55 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Vertox Pellet Pro, 20 kg

pl pelgar rodenticide vertox pellet 20 kg - 0

Rodentycyd Vertox Pellet Pro, 20 kg

W magazynie

359,55 zł
- +
359,55 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wyszkolonego personelu
rekomendowane na:

Informacje o produkcie

Granulat Vertox to środek gryzoniobójczy stworzony na bazie brodifakum i benzoesanu denatonium.

Granulat Vertox to gotowy do użycia rodentycyd stworzony z mieszanki wysokiej jakości kulinarnej mąki pszennej, siekanych ziaren, miękkiego smalcu i syntetycznego aromatu orzeszków ziemnych. Granulat Vertox stanowi dla gryzoni pełny posiłek. Zastosowanie syntetycznych aromatów orzeszków ziemnych sprawia, że produkt może być używany w wyjątkowych sytuacjach, w których produkty zawierające orzechy nie mogłyby zostać dopuszczone do użytku. Ponadto syntetyczny aromat orzeszków ziemnych sprawia, że gryzonie nie mogą oprzeć się temu produktowi. Efekt działania tego środka widoczny jest po 3-6 dniach po spożyciu przez gryzonia. Granulat jest idealny do użycia w sytuacji, w której uciążliwe gryzonie żywią się paszami zwierzęcymi.

W przypadku używania środka przeciwko szczurom:
Przynętę należy rozłożyć w dawkach od 10 do 60 gramów w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 10 metrów (co 5 metrów w miejscach szczególnie dotkniętych atakami szczurów) w miejscach, w których szczury są aktywne. Regularnie sprawdzaj, czy szczury połknęły przynętę i wymieniaj zjedzone lub uszkodzone przynęty, aż do momentu uporania się z problemem. Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawią się nowe znamiona aktywności szczurów (np. nowe ślady lub odchody). Nie ruszaj ani nie przemieszczaj zabezpieczonych stacji deratyzacyjnych przez kilka dni po ich rozłożeniu. Jeżeli w pobliżu miejsca rozłożenia przynęty szczury nie wykazują żadnej aktywności po 7-10 dniach, wówczas należy przenieść przynętę do miejsca, w którym szczury wykazują się większą aktywnością. Jeżeli wszystkie przynęty zostaną zjedzone, wówczas w tych samych, a także w nowych stacjach deratyzacyjnych rozłóż nowe przynęty w maksymalnej dopuszczalnej dawce. Wymieniaj te przynęty, które zostały zjedzone lub zanieczyszczone wodą czy brudem. Nie zwiększaj ilości środka gryzoniobójczego w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych.

W przypadku używania środka przeciwko myszom:
Przynętę należy rozłożyć w dawkach od 5 do 20 gramów w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 5 metrów (co 2 metry w miejscach szczególnie dotkniętych atakami myszy) w miejscach, w których myszy są aktywne. Regularnie sprawdzaj, czy myszy połknęły przynętę i wymieniaj zjedzone lub zniszczone przynęty, aż do momentu uporania się z problemem. Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawią się nowe znamiona aktywności myszy (np. nowe ślady lub odchody). Myszy są bardzo ciekawskie, więc co 2-3 dni, podczas kontroli i wykładania nowych przynęt w stacjach deratyzacyjnych, pomocne może okazać się przemieszczenie zabezpieczonych stacji deratyzacyjnych. Przez pierwsze 10-14 dni należy często sprawdzać i wymieniać przynęty zjedzone przez gryzonie lub zanieczyszczone wodą czy brudem. Jeżeli wszystkie przynęty zostaną zjedzone, wówczas w tych samych, a także w nowych stacjach deratyzacyjnych rozłóż nowe przynęty w maksymalnej dopuszczalnej dawce. Nie zwiększaj ilości środka gryzoniobójczego w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych.

Ważne uwagi:
-Granulat Vertox jest środkiem gryzoniobójczym stworzonym na bazie brodifakum i benzoesanu denatonium.
-Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz (wokół budynków). Środek może być stosowany wewnątrz lub na zewnątrz pod warunkiem, że będzie dobrze chroniony przed wilgocią. Gdy jest umieszczony w zabezpieczonej stacji deratyzacyjnej, granulat Vertox ma bardzo długą aktywność.
-Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
-Przechowywać z dala od ubrań, żywności i materiałów łatwopalnych.
-Przechowywać w szczelnym, zamkniętym na klucz pojemniku.
-Nie należy jeść, pić ani palić podczas stosowania tego produktu.
-W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM TOKSYKOLOGII, LEKARZEM LUB SZPITALEM.
-Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu środka ze skórą.
-Należy nosić wyposażenie ochronne takie jak rękawice i inną tego typu odzież.

Tego typu produktów biobójczych należy używać ze SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ. Trzymać z dala od dzieci! Przed użyciem należy koniecznie przeczytać etykietę, instrukcję oraz wszystkie informacje o produkcie! Należy również przeczytać, zrozumieć i przestrzegać warunków i wskazówek użycia produktu, a także zapoznać się z klauzulą dotyczącą zrzeczenia się odpowiedzialności przez firmę. Jeżeli to konieczne, przy stosowaniu środka należy używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Pelgar
Opakowanie 20 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Pellet
Zawartość substancji aktywnych 0.05 g / kg
Kolor Czerwony
Zwalcza Myszy, Szczury

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P102 Chronić przed dziećmi
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.