• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl pelgar rodenticide rodex pasta bait 20 kg - 0, thumbnail

Rodentycyd Rodex Przynęta w formie pasty, 20 kg

536,38 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Rodex Przynęta w formie pasty, 20 kg

pl pelgar rodenticide rodex pasta bait 20 kg - 0

Rodentycyd Rodex Przynęta w formie pasty, 20 kg

W magazynie

536,38 zł
- +
536,38 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
rekomendowane na:

Informacje o produkcie

Pasta Rodex jest niezwykle efektywna w walce ze wszystkimi uciążliwymi gryzoniami, a jej smak bardzo odpowiada szczurom i myszom.

Pasta Rodex to czerwony, papkowaty środek na gryzonie, pakowany w 15-gramowych saszetkach, które wykonane zostały ze specjalnego biodegradowalnego papieru. Jest to gotowy do użycia środek, stworzony z mieszanki wysokiej jakości kulinarnej mąki pszennej, siekanych ziaren, miękkiego smalcu i syntetycznego aromatu orzeszków ziemnych. Pasta Rodex stanowi dla gryzoni pełny posiłek i może być użyta gdy gryzonie odrzucają inne przynęty. Zastosowanie syntetycznych aromatów orzeszków ziemnych sprawia, że produkt może być używany w wyjątkowych sytuacjach, w których produkty zawierające orzechy nie mogłyby zostać dopuszczone do użytku.

W przypadku używania środka przeciwko szczurom:
Środek należy rozłożyć w dawkach od 15 do 200 gramów w zamykanych na klucz zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 10 metrów (co 5 metrów w miejscach szczególnie dotkniętych atakami szczurów) w miejscach, w których szczury są aktywne. Regularnie sprawdzaj, czy szczury połknęły środek i wymieniaj zjedzone lub uszkodzone saszetki aż do momentu uporania się z problemem.
Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawią się nowe znamiona aktywności szczurów (np. nowe ślady lub odchody).
Nie ruszaj saszetek przez kilka dni po ich rozłożeniu. Jeżeli w pobliżu danej stacji deratyzacyjnej szczury nie wykazują żadnej aktywności po 7-10 dniach, wówczas należy przenieść stację do miejsca, w którym szczury wykazują się większą aktywnością.
Jeżeli cały środek został zjedzony, wówczas w tych samych, a także w nowych stacjach deratyzacyjnych rozłóż nowe saszetki w maksymalnej dopuszczalnej dawce.
Wymieniaj te saszetki, które zostały zjedzone lub zanieczyszczone wodą czy brudem.
Nie zwiększaj ilości środka gryzoniobójczego w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych. Jeżeli plaga szczurów nie jest dużych rozmiarów, wówczas użyj do 200 gramów środka i rozłóż go w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych umiejscowionych co 10 metrów. Jeżeli natomiast plaga szczurów jest dużych rozmiarów, wówczas możesz użyć do 200 gramów środka i rozłożyć go w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych umiejscowionych co 5 metrów.

W przypadku używania środka przeciwko myszom:
Środek należy rozłożyć w dawkach od 15 do 30 gramów w zamykanych na klucz zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 5 metrów (co 2 metry w miejscach szczególnie dotkniętych atakami myszy) w miejscach, w których myszy są aktywne. Regularnie sprawdzaj, czy myszy połknęły środek i wymieniaj zjedzone lub zniszczone saszetki aż do momentu uporania się z problemem.
Zabieg stosowania środka należy powtórzyć w momencie, w którym pojawią się nowe znamiona aktywności myszy (np. nowe ślady lub odchody).
Myszy są bardzo ciekawskie, więc co 2-3 dni, podczas kontroli i wykładania nowych saszetek w stacjach deratyzacyjnych, pomocne może okazać się przemieszczenie zabezpieczonych stacji deratyzacyjnych.
Przez pierwsze 10-14 dni należy często sprawdzać stacje deratyzacyjne i wymieniać saszetki zjedzone przez gryzonie lub zanieczyszczone wodą czy brudem. Jeżeli cały środek został zjedzony, wówczas w tych samych, a także w nowych stacjach deratyzacyjnych rozłóż nowe saszetki w maksymalnej dopuszczalnej dawce.
Nie zwiększaj ilości środka gryzoniobójczego w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych. Jeżeli plaga myszy nie jest dużych rozmiarów, wówczas użyj do 40 gramów środka i rozłóż go w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych umiejscowionych co 5 metrów. Jeżeli natomiast plaga myszy jest dużych rozmiarów, wówczas możesz użyć do 40 gramów środka i rozłożyć go w zabezpieczonych stacjach deratyzacyjnych umiejscowionych co 2 metry.

Ważne uwagi:
-Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz (wokół budynków) oraz w kanalizacji. W przypadku używania środka w kanalizacji, gdzie nie ma ryzyka kontaktu środka z dziećmi, zwierzętami domowymi lub innymi gatunkami zwierząt, można przymocować saszetki do dostępnych konstrukcji drucianych, w taki sposób, aby nie zostały one zabrane przez wodę.
-Należy umieścić 15 do 200 gramów środka w każdej stacji deratyzacyjnej w taki sposób, aby saszetki nie zostały zabrane przez wodę.
-Należy regularnie sprawdzać i wymieniać zjedzone lub uszkodzone saszetki, aż do momentu uporania się z problemem z gryzoniami.
-Aplikację środka należy powtórzyć, jeżeli wystąpią nowe ataki gryzoni.
-Można użyć maksymalnie 200 gramów środka na jedną stację deratyzacyjną.

Tego typu produktów biobójczych należy używać ze SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ. Trzymać z dala od dzieci! Przed użyciem należy koniecznie przeczytać etykietę, instrukcję oraz wszystkie informacje o produkcie! Należy również przeczytać, zrozumieć i przestrzegać warunków i wskazówek użycia produktu, a także zapoznać się z klauzulą dotyczącą zrzeczenia się odpowiedzialności przez firmę. Jeżeli to konieczne, przy stosowaniu środka należy używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Pelgar
Opakowanie 20 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Pasta
Zawartość substancji aktywnych 0.00%
Kolor Czerwony
Zwalcza Myszy, Szczury

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H300 Połknięcie grozi śmiercią
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H310 Grozi śmiercią w kontacie ze skórą
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H330 Wdychanie grozi śmiercią
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H372 Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.