• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl nufarm herbicide crew ace 1 l - 0, thumbnail

Crew ACE, 1 litr

139,52 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Crew ACE, 1 litr

pl nufarm herbicide crew ace 1 l - 0

Crew ACE, 1 litr

W magazynie

139,52 zł
- +
139,52 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Crew ACE, 1 litr to herbicyd w postaci stężonej zawiesiny o kremowej barwie. Jest stosowany w zabiegach powschodowych w celu zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawach kukurydzy.

Zalety:

- Bardzo skuteczne działanie chwastobójcze.
- Szybko wchłania się przez liście.
- Selektywny dla mieszańców kukurydzy
- Brak działania resztkowego, więc nie szkodzi następnym uprawom.

Sposób działania:

- Crew posiada podwójny system wchłaniania, zarówno dolistnie, jak i przez korzenie. Następnie z tych miejsc produkt rozprzestrzenia się w całej roślinie.
- Nikosulfuron jest aktywnym składnikiem herbicydu i poprzez swoje działanie blokuje podziały komórkowe, a tym samym zatrzymuje tworzenie aminokwasów. Dzięki temu chwasty są całkowicie usuwane po około 3 tygodniach od zastosowania.

Metody stosowania:

- Przy stosowaniu Crew ACE bardzo ważna jest faza rozwojowa chwastów i roślin uprawnych.
- Środek należy stosować, gdy chwasty mają 2-4 liście, a rośliny uprawne mają rozwinięte maksymalnie 4-6 liści. W przypadku kłączy powinny one mieć maksymalnie 15-20 cm.
- Zalecana dawka u jednorocznych chwastów jednoliściennych wynosi 0,8 l/ha i 1-1,5 l/ha w przypadku chwastów kłączowych.
- Podczas stosowania tego herbicydu, powinno się użyć dużej ilości wody, 200 - 300 litrów.

Kompatybilność:

Crew Ace jest zgodny z większością herbicydów powszechnie stosowanych w uprawie kukurydzy. Dla większego bezpieczeństwa zaleca się wcześniejsze zapoznanie się z listami kompatybilności i wykonanie testu.

Zalecenia:

- Skuteczność działania produktu może być zmniejszona, gdy temperatury są zbyt niskie lub zbyt wysokie oraz gdy rośliny uprawne rosną w niekorzystnych warunkach. Długotrwała susza może również negatywnie wpływać na działanie herbicydu.
- Nie zaleca się stosowania tego środka w przypadku występowania chorób lub innych szkodników na roślinach uprawnych.
- Środek należy aplikować przy użyciu naziemnych systemów, wyposażonych w układy ciągłego mieszania / homogenizacji roztworu cieczy roboczej, stosując normalne ilości wody (200-300 l wody na hektar, w zależności od stanu wilgotności w momencie stosowania danych herbicydu).
- Przed użyciem produktu, należy dobrze wstrząsnąć opakowaniem w celu ujednorodnienia zawartości.
- Po całkowitym opróżnieniu zawartości, należy je dokładnie przepłukać wodą (3 razy), którą dodaje się następnie do zbiornika z roztworem herbicydu.

Uprawa  Chwasty Moment aplikacji  Dawka 
Kukurydza  Jednoroczne jednoliścienne Powschodowo, gdy kukurydza ma 4-6 liści, a chwasty 2-3 liście 0.8 l/ha
Sorgo alepskie  Powschodowo, gdy kukurydza ma 4-6 liści, a sorgo alepskie 15-20 cm. 1-1.5 l/ha

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Nufarm
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Nikosulfuron
Zawartość substancji aktywnych 40 g/liter
Zwalczane chwasty Chwastnica, Cynodon palczasty, Dziki owies, Miotła zbożowa, Palusznik krwawy, Perz właściwy, Sorgo alepskie, Stokłosa żytnia, Wiechlina roczna, Wyczyniec polny, Włośnica sina
Uprawy Kukurydza
Dawkowanie 0.8-1.5 l/ha
Czas użycia Powschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne jednoliścienne, Wieloletnie jednoliścienne
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P302 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:, P321
P352 Umyć dużą ilością wody z mydłem
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.