• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl nufarm fungicide coppermax 30 g - 0, thumbnail

Coppermax, 30 g

4,85 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Coppermax, 30 g

pl nufarm fungicide coppermax 30 g - 0

Coppermax, 30 g

W magazynie

4,85 zł
- +
4,85 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Coppermax to kontaktowy bio fungicyd zwalczający choroby winorośli i innych upraw. Znakomicie chroni uprawy, działając zapobiegawczo i leczniczo przeciw patogenicznym grzybom.

Zalety:

– Skutecznie zwalcza choroby,

– Formuła na bazie miedzi,

– Nadaje się do upraw ekologicznych,

– Dobra przyczepność przedłuża okres ochrony,
– Działanie zapobiegawcze i lecznicze,

– Wygodny w użyciu.

Sposób działania Coppermax:

– Zwalcza zarazę ziemniaka i inne choroby upraw;

– Działa wielomiejscowo, zapobiegawczo i leczniczo przeciw grzybom i bakteriom;

– Ściśle łączy się z zewnętrzną warstwą rośliny, a formulacja produktu pozwala na nieustanne wydzielanie jonów miedzi, co sprawia, że nie ma ryzyka powstania fitotoksyczności.

 

Sposób aplikacji:

Aplikować dolistnie w okresie wegetacji z chwilą wystąpienia pierwszych oznak choroby.

Fungicyd można stosować za pomocą większości sprzętów naziemnych służących do opryskiwania.

Ilość roztworu roboczego na zabieg powinna wynosić 200-1000 l/ha dla upraw warzyw i 1000 l/ha dla winorośli i drzew owocowych.

Ilość wody potrzebnej do zabiegu zależy od używanego sprzętu.

Kompatybilność:

– Produkt jest kompatybilny z większością środków używanych do zabiegów fitosanitarnych.

– Można go łączyć z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami w płynie i regulatorami wzrostu zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na etykiecie.

Zalecenia:

– Przed użyciem mieszanki produktu z innymi środkami należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi kompatybilności znajdującymi się na etykiecie i przetestować mieszankę na niewielkiej powierzchni.

– Nie zaleca się łączenia ze środkami na bazie bakterii Bacillus, ponieważ zmniejsza to ich skuteczność.

Uprawy Choroby Dawka na hektar Dawka na 10 l wody na 100 m2 Okres karencji
Winorośl Mączniak rzekomy winorośl 2 kg/ha 20 g/10 l wody 21 dni
Ziemniaki Zaraza ziemniaka 2 kg/ha 20 g/10 l wody 7 dni
Ogórki Bakteryjna kanciasta plamistość ogórka 2 kg/ha 20 g/10 l wody 3 dni
Pomidory Bakteryjna plamistość pomidora, 
Bakteryjna cętkowatość pomidora
2 kg/ha 20 g/10 l wody 10 dni
Jabłoń Zaraza ogniowa 2 kg/ha 20 g/10 l wody 21 dni
Parch jabłoni

Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie wskazania producenta, a następnie postępować zgodnie z nimi. Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego, jeśli jest potrzebne do bezpiecznego stosowania produktu.

Dawka na 10 l wody na 100 m2 odnosi się do urządzenia opryskującego o zbiorniku o pojemności 10 l, którego zawartość wystarczy, aby pokryć obszar 100 m2. W przypadku zabiegów na mniejszych obszarach zaleca się dostosowanie dawki do wymiarów danego obszaru proporcjonalnie do dawki na hektar.

Informacje dodatkowe

Producent Nufarm
Opakowanie 30 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancje aktywne Miedź
Zawartość substancji aktywnych 500 g/kg
Uprawy Jabłoń, Ogórki, Pomidory, Winnica, Ziemniaki
Choroby Brunatna plamistość liści pomidora, Parch jabłoni, Zaraza ogniowa
Bio Uprawy Odpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.