• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl monsanto herbicide roundup classic pro 1 l - 0, thumbnail

Roundup Classic Pro, 1 litr

78,56 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Roundup Classic Pro, 1 litr

pl monsanto herbicide roundup classic pro 1 l - 0

Roundup Classic Pro, 1 litr

W magazynie

78,56 zł
- +
78,56 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Herbicide Monsanto Roundup Classic Pro, 1 litre

Informacje dodatkowe

Producent Monsanto
Opakowanie 1 litr
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Glifosat
Zawartość substancji aktywnych 360 g/liter
Zwalczane chwasty Creeping thistle, Goosegrass, Powój polny, Sorgo alepskie
Uprawy Burak cukrowy, Cebula, Fasola, Gorczyca, Groszek, Jabłoń, Jęczmień, Kukurydza, Len, Leśnictwo, Owies, Por, Pszenica, Rapeseed, Rye, Śliwa, Winnica
Dawkowanie 1.5-10 l/ha
Czas użycia Powschodowy, Przedwschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne dwuliścienne, Jednoroczne jednoliścienne, Wieloletnie dwuliścienne, Wieloletnie jednoliścienne
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H319 Działa drażniąco na oczy, H411

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.