• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl monsanto herbicide roundup energy 500 ml - 0, thumbnail

Roundup Energy, 500 ml

55,81 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Roundup Energy, 500 ml

pl monsanto herbicide roundup energy 500 ml - 0

Roundup Energy, 500 ml

W magazynie

55,81 zł
- +
55,81 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Roundup Energy to nieselektywny herbicyd dolistny zwalczający szerokie spektrum chwastów jednorocznych i wieloletnich, który można łatwo włączyć do procesu uprawy w różnych fazach wzrostu.

Zalety:

- Odporność na warunki atmosferyczne: możliwe stosowanie w ekstremalnych temperaturach (5-35 C).
- Równomierne rozpylanie na powierzchni folii.
- Skrócona przerwa pomiędzy uprawami - 1 dzień po zastosowaniu.
- Zwalcza jednoroczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne oraz dwuliścienne, w tym chwasty kłączowe.
- Roundup jest skuteczny wobec wszystkich rodzajów chwastów.

Sposób działania:

Działanie systemiczne herbicydu umożliwia szybką translokację do korzeni, kłączy i rozłogów, co zapewnia szybkie i całkowite zniszczenie chwastów. Pierwszymi widocznymi objawami występującymi na chwastach jest więdnięcie liści, a następnie ich żółknięcie.

Metody stosowania i zalecenia:

Dawka: 2-2,4 l / ha, objętość wody zużywanej na hektar wynosi 70-150 l / ha.

Nie wymaga dodawania innego środka powierzchniowo czynnego - Roundup Energy jest gotowy do użycia.

Wiosenna uprawa przedsiewna:
- Aplikacja ta jest szczególnie zalecana w uprawie słonecznika i kukurydzy.
- Zaletą jest to, że zapewnia optymalne rozwiązanie do eradykacji chwastów, które występują w tym okresie.
- W połączeniu z Guardianem zapewnia również ochronę nasion.

Zaletą preparatu Roundup Energy jest skrócenie okresu uprawy gleby o 1 dzień, w przypadku chwastów jednorocznych i o 5 dni w przypadku chwastów wieloletnich, co zapewnia większą elastyczność siewu. Zabieg herbicydowy można wykonać po siewie, ale pod warunkiem, że będzie on wykonany w ciągu 2-3 dni. Jeśli ten warunek będzie zachowany, to można go aplikować razem z preparatem Guardian przeznaczonym do stosowania w uprawach kukurydzy lub słonecznika. Ilość wody zużywanej na hektar wynosi 200-250 l/ha.

Wysuszanie ziarna:

- Stosować, gdy wilgotność ziarna jest niższa niż 28%, aby nie wpływać na asymilację substancji w ziarnie.
- Wybór tego czasu na stosowanie herbicydów ma wiele zalet: zapewnia równomierne wysuszenie plonu, większą odporność na wstrząsy, łatwość zbioru, a jednocześnie zwalcza istniejące chwasty.
- Ilość Roundup Energy wynosi 2,4 l/ha, a objętość wody zużywanej na hektar 150-300 l/ha i może być stosowana w temperaturze powyżej 30˚C.

Zboża:

- Zalecany do zwalczania chwastów. Aplikacja powinna być przeprowadzona po 2-3 tygodniach od zbiorów, w fazie gdy chwasty mają wysokość 20-30 cm.
- Ilość wody zużywanej na hektar wynosi 150-250 l/ha.

Jesienna uprawa przedsiewna:

- Stosowanie tego środka jest szczególnie zalecane w przypadku upraw rzepaku i zboża. Jego zaletą jest to, że zapewnia optymalne rozwiązanie w zakresie eliminacji chwastów wschodzących i samosiewów z poprzednich upraw.
- W przypadku preparatu Roundup Energy minimalny odstęp między uprawami wynosi 1 dzień po zastosowaniu, w przypadku chwastów jednorocznych i 5 dni w przypadku chwastów wieloletnich, zakres ten może się zwiększyć w zależności od fazy wegetacji chwastów i wielkości liści.
- Ilość zużywanej wody wynosi 150-250 l/ha.

Grunty nieużytkowe:

- Optymalnym terminem stosowania jest okres zanim zakwitną główne chwasty.
- Do zwalczania chwastów w glebie, należy zastosować 4-6 l/ha środka Roundup Energy w 250-300 l wody.
- Nie należy go stosować na zielone części roślin uprawnych, chyba że pożądane jest całkowite oczyszczenie terenu.
- Nie wymaga dodawania innego środka powierzchniowo czynnego: Roundup Energy jest gotowy do użycia.

Kompatybilność:

- Nie mieszać Roundup Energy w zbiorniku z adiuwantami, pestycydami lub nawozami, chyba że zgodnie z zaleceniami firmy Monsanto, lub w przypadku stosowania opryskiwaczy z obrotowym rozpylaczem.
- W przypadku opryskiwaczy hydraulicznych: podczas stosowania preparatu w zbiorniku, należy nieustannie go mieszać.
- W przypadku opryskiwaczy plecakowych, należy dokładnie wymieszać i natychmiast zużyć.

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Monsanto
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja SL – rozpuszczalny koncentrat
Substancje aktywne Glifosat
Zawartość substancji aktywnych 450 g/liter
Zwalczane chwasty Creeping thistle, Goosegrass, Powój polny, Sorgo alepskie
Uprawy Jęczmień, Jęczmień dwurzędowy, Owies, Pszenica, Rye
Dawkowanie 2.4-4 l/ha
Czas użycia Powschodowy
Rodzaje chwastów Jednoroczne dwuliścienne, Jednoroczne jednoliścienne, Wieloletnie dwuliścienne, Wieloletnie jednoliścienne
Sposób użycia Gotowy do użycia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H319 Działa drażniąco na oczy

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.