• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl kwizda insecticide dobol fumigator 20 g - 0, thumbnail

Insektycyd Dobol bomba zamgławiająca, 20 g

64,69 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Dobol bomba zamgławiająca, 20 g

pl kwizda insecticide dobol fumigator 20 g - 0

Insektycyd Dobol bomba zamgławiająca, 20 g

W magazynie

64,69 zł
- +
64,69 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Wszystkich

Informacje o produkcie

Dobol Fumigator, 20 g to profesjonalny produkt do zwalczania szkodników, łatwy w użyciu i wyposażony w nową, innowacyjną technologię walki z owadami. Technologia ta pozwala na całkowite zwalczenie insektów poprzez dyfuzję suchego dymu, który szybko rozprzestrzenia się w zamkniętych pomieszczeniach, które są poddawane działaniu preparatu.

Zalety:

- Powoduje szybki efekt paraliżu wobec zwalczanych insektów.
- Działa szybko, na drodze kontaktu.
- Oferuje długotrwałe działanie rezydualne, na powierzchniach każdego rodzaju.
- Jest niepalny oraz niewybuchowy.
- Może być stosowany zarówno na obszarach przemysłowych, jak i mieszkalnych.

Sposób działania:

- Gaz rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu, wnika również w ciężko dostępne, ukryte kryjówki szkodników, do których ciężko dotrzeć za pomocą oprysku.
- Aktywna substancja obecna w dymie powoduje zaburzenie przewodnictwa nerwowego, co skutkuje nadaktywnością, paraliżem oraz w efekcie końcowym śmiercią.

Dobol Fumigator jest zaprojektowany do zastosowania wewnętrznego. Posiada w składzie - cyfenotrynę, substancję aktywną o udokumentowanej skuteczności w zwalczaniu owadów, nawet tych, które wykształciły odporność na innego rodzaju środki owadobójcze. Produkt posiada opóźnioną dyfuzję substancji czynnej, dym uwalniany jest już kilka minut po uruchomieniu urządzenia wodą. To sprawia, że produkt jest bardzo intuicyjny w użyciu i pozwala operatorowi uniknąć dymu.

Sposoby użycia:

- Dobol Fumigator jest gotowym do użycia produktem, zapakowanym w plastikowe pojemniki.
- Wlej wody do zaznaczonej kreski na ściance pojemnika, a następnie opuść pomieszczenie.
- W celu zwalczania owadów latających - dawka 20g wystarczy na 100m2.
- W celu zwalczania owadów pełzających - dawka 20g wystarczy na 50 m2.

Dodatkowe wskazówki:

- Po użyciu, produkt powinien być wyrzucony do specjalnego punktu utylizacji odpadów.
- Nie przebywaj w pomieszczeniu w trakcie stosowania preparatu.
- Wyprowadź zwierzęta domowe z miejsca używania Dobol Fumigator.
- Nie stosuj większej ilości produktów, niż zostało to podane na etykiecie.

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Kwizda
Opakowanie 20 g
Przeznaczony dla Wszystkich
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Aerozol
Sposób użycia Aerozol
Zawartość substancji aktywnych 72 gr./litre
Sposób działania kontaktowe
Zapach Słaby
Dawkowanie 20 g/50 mp
Zwalcza Wood Lice, Chrząszcze drzewożerne, Ćmy, Karaluchy, Karaluchy amerykańskie, Komary, Mole odzieżowe, Mole spożywcze, Mrówki, Muchy, Muszki owocowe, Osy, Osy leśne, Pająki, Pchły, Pluskwy, Prusaki, Roztocza Kurzu Domowego, Rybiki, Tarczówki marmurkowate

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P304+P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P391 Zebrać wyciek
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P411+P235 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C/…°F. Przechowywać w chłodnym miejscu
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.