• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl ghilotina insecticide i135 permfum midi 11 g - 0, thumbnail

Insektycyd Ghilotina i135 PermFum Midi, 11 g

32,05 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Ghilotina i135 PermFum Midi, 11 g

pl ghilotina insecticide i135 permfum midi 11 g - 0

Insektycyd Ghilotina i135 PermFum Midi, 11 g

W magazynie

32,05 zł
- +
32,05 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Ghilotina i135 PermFum Midi, 11 g to środek owadobójczy, który produkuje wysoko toksyczny dla owadów dym. Jest on niezwykle efektywny w trudno dostępnych miejscach, takich jak szczeliny, dziury, czy systemy wentylacyjne. Zapewnia bezpieczeństwo w sytuacjach, gdzie płynne insektycydy nie mogą być używane, np. blisko urządzeń elektrycznych.

Zalety:

- Skuteczny wobec szerokiej gamy owadów latających, pełzających.
- Bezpieczny do użycia w publicznych instytucjach, magazynach, toaletach publicznych.
- Bezpieczny podczas stosowania w miejscach zajmujących się zwierzętami (gabinety weterynaryjne, zoo, laboratoria), z wyłączeniem klatek i wybiegów.
- Bezpieczny do stosowania wokół urządzeń elektrycznych.
- Idealnie sprawdza się na dużych przestrzeniach.

Sposób działania:

- Ghilotina i135 PermFum Midi wytwarza dym, który przenika do trudno dostępnych przestrzeni, w których mogą ukrywać się owady.
- Produkt jest bezpieczny do stosowania w warunkach domowych, jak również w instytucjach publicznych.
- Substancja aktywna rozprzestrzenia się szybko i równomiernie dzięki specjalnej formule przypominającej gaz.
- W kontakcie z owadami paraliżuje je i zabija.

Metody użycia:

- Przeciwko owadom latającym, na każde 120 m3 zostanie zużyty jeden pojemnik.
- Przeciwko pchłom i molom dywanowym, na każde 30 m3 zostanie zużyty jeden pojemnik.
- Przeciwko mrówkom, karaluchom i pluskwom - na każde 7,5 m3 zostanie zużyty jeden pojemnik.
- Należy użyć tyle pojemników, ile potrzeba w zależności od wielkości pomieszczenia, które ma być poddane zabiegowi.
- Preparat należy stosować wieczorem lub późnym popołudniem i pozostawić na około 2 godziny.

Rekomendacje:

- W przypadku dużej plagi stosować kilka zabiegów w odstępie 5-7 dni.
- Podczas stosowania, należy umieścić pojemnik na powierzchniach odpornych na wysoką temperaturę (lub użyć folii aluminiowej).
- Zamknąć wszystkie okna, drzwi i usunąć z terenu łatwopalne przedmioty.
- Ewakuować z obszaru wszystkie zwierzęta, ptaki i ryby.
- Nie stosować na ziarnach lub w magazynach zbożowych.

Owady Wielkość pomieszczenia
(przy założeniu standardowej wysokości sufitu 2,5 m)
4m x 3m 4m x 6m 6m x 8m
Latające - - 1 sztuka
Pchły i mole 1 sztuka 2 sztuki 4 sztuki
Pluskwy i inne
owady pełzające
4 sztuki 8 sztuk 16 sztuk

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Ghilotina
Opakowanie 1 sztuka
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja Aerozol
Sposób użycia Aerozol, Gotowy do użycia
Zawartość substancji aktywnych 0.1325
Sposób działania fumiganty
Zapach Lekko podrażniający
Zwalcza Karaluchy, Karaluchy amerykańskie, Komary, Mrówki, Osy, Pluskwy, Prusaki

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P304+P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.