• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl ghilotina insecticide i56 cimetrol 500 ml - 1, thumbnail

Insektycyd i55 Cimetrol Super EW, 500 ml

Normalna cena: 623,13 zł

396,56 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

i55 Cimetrol Super EW, 500 ml

pl ghilotina insecticide i56 cimetrol 500 ml - 1

Insektycyd i55 Cimetrol Super EW, 500 ml

W magazynie

Normalna cena: 623,13 zł

396,56 zł

- +

Normalna cena: 623,13 zł

396,56 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

i55 Cimetrol Super EW, 500 ml to środek owadobójczy z formułą nowej generacji, przeznaczony do zwalczania owadów latających i pełzających. Produkt jest na bazie wody, dzięki czemu substancja aktywna zaczyna działać natychmiast po zastosowaniu oraz zapewnia długotrwały efekt rezydualny.

Zalety:

- Skuteczny przeciwko większości popularnych szkodników (karaluchy, pchły, mrówki, itp.).
- Technologia mikrokapsułkowania zapewnia długotrwałą ochronę.
- Nie prowadzi do rozwoju odporności owadów.
- Łatwy do stosowania, skuteczny w przypadku dużych plag.

Sposób działania:

- Cimetrol Super wykorzystuje substancję pyretroidową, aby wywołać efekt szoku u owadów, które wejdą z nim w kontakt.
- Owady zostaną sparaliżowane i wkrótce zginą, po dotknięciu lub spożyciu środka owadobójczego.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Metoda użycia:

- Po wymieszaniu z wodą roztwór stosuje się zgodnie z instrukcją podaną na etykiecie, właściwą dla danego rodzaju szkodnika.

Zalecenia:

- Podczas przygotowywania roztworu i w trakcie wykonywania zabiegu, należy używać rękawiczek jednorazowych.
- Roztwór do zabiegu powinno się przygotowywać stopniowo, w zależności od potrzeb.
- Otrzymany roztwór nie powinien być przechowywany dłużej niż 2 godziny.
- Materiały tekstylne poddane działaniu insektycydu wymagają prania, po pozbyciu się zwalczanych owadów.

Owady: Dawka: Woda: Rodzaj użycia:
Pełzające 25 ml 5 l  Rutynowa terapia
(Terapia podtrzymująca)
  50 ml 5 l  Silne zakażenie
(Terapia uderzeniowa)
Latające 25 ml 5 l  Rutynowa terapia /
zwalczanie owadów pozostałych po terapii 

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Ghilotina
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja EW – emulsja olej w wodzie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 25% w/w, 10% w/w, 20% w/w,1% w/w
Sposób działania kontaktowe
Zapach Słaby
Dawkowanie 25-50 ml/125 mp;25-50 ml/5 l
Zwalcza Chrząszcze, Karaluchy, Karaluchy amerykańskie, Komary, Krocionogi, Mole odzieżowe, Mole spożywcze, Mrówki, Muszki owocowe, Osy, Pchły, Pluskwy, Prusaki, Rybiki, Skorki

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P273
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P330 Wypłukać usta
P391 Zebrać wyciek
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.