• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer insecticide k othrine ec 84 5 l - 1, thumbnail

Insektycyd K-othrine EC 84, 5 litrów

Brak w magazynie

K-othrine EC 84, 5 litrów

pl bayer insecticide k othrine ec 84 5 l - 1

Insektycyd K-othrine EC 84, 5 litrów

Brak w magazynie

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

K-othrine EC 84, 5 litrów to koncentrat profesjonalnego środka owadobójczego w formie emulsji, o bardzo szerokim spektrum zastosowania. Działa kontaktowo i pokarmowo, może być stosowany do aplikacji rezydualnych oraz do oprysków powietrza za pomocą termonebulizatorów.

Zalety:

- Skuteczny przeciwko szerokiej gamie owadów, takich jak muchy, komary, pluskwy, mrówki, karaluchy i inne.
- Wykorzystuje trzy silne substancje aktywne.
- Oferuje szybkie wywabianie owadów i efekt paraliżu.
- Długotrwała aktywność rezydualna.

Sposób działania:

- Może być stosowany do aplikacji rezydualnych przy użyciu termonebulizatorów.
- Działa poprzez kontakt i spożycie na zwalczane owady.
- Paraliżuje i eliminuje insekty w bardzo krótkim czasie.

K-othrine EC 84 wykorzystuje formułę bazującą na Deltametrynie, która należy do jednej z najbezpieczniejszych klas pestycydów: syntetycznych pyretroidów. Deltametryna jest oparta na naturalnych pyretrynach, które szybko blokują układ nerwowy owadów, zapewniając efekt paraliżu. Śmierć owadów następuje w wyniku nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego, które następuje w kilka godzin po kontakcie z substancją czynną. Preparat przeznaczony jest do stosowania na terenach miejskich, w magazynach, na parkingach podziemnych oraz na obszarach przemysłowych.

Metody stosowania:

- K-othrine EC 84 aplikować przy użyciu opryskiwacza niskociśnieniowego lub urządzeń do zamgławiania.
- Postępować zgodnie z dawkowaniem i instrukcjami właściwymi dla każdego typu stosowania.

Rekomendacje

Metody aplikacji  Stężenie roztworu roboczego i dawka użytkowa
Oprysk na zimno oraz ULV

Stężenie roztworu roboczego:
1L wytworzony w 6L rozpuszczalnika (olej roślinny, olej mineralny, woda)

Dawka użytkowa:
0,5-5 L mieszaniny (roztwór roboczy, równoważny 1 g s.a. deltametryny) na 10.000 m²

Oprysk termiczny

Stężenie roztworu roboczego:
1 L wyprodukowany w 69 L oleju napędowego lub nafty

Dawka użytkowa:
1 L mieszaniny (roztwór roboczy) na 10.000 m².

Oprysk za pomocą pomp niskociśnieniowych lub
turbo-atomizerów, wewnątrz i na zewnątrz

Komary i inne owady latające:
Stężenie roztworu roboczego:
1-1,5% (1-1,5 L wyprodukowane w 100 L wody)

Dawka użytkowa:
10 L mieszaniny (roztwór roboczy) na 5.000 - 10.000 m²

Muchy, karaluchy i inne owady pełzające:
Stężenie roztworu roboczego:
1-2% (150-200 ml wyprodukowanego roztworu w 10 L wody)

Dawka użytkowa:
1 L mieszaniny (roztwór roboczy) na 10 m²

Oprysk tradycyjny

Komary i inne owady latające:
Stężenie roztworu roboczego:
1-1,5% (1-1,5 L wytworzone w 100 L wody)

Dawka użytkowa:
10 L mieszaniny na 5 000 - 10 000 m²

Muchy, karaluchy i inne owady pełzające:
Stężenie roztworu roboczego:
1-2% (150-200 ml wyprodukowane w 10 L wody)

Dawka użytkowa:
1 L roztworu na 10 m²

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 5 litrów
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych 0.1 -1 l / 10 - 10000 mp
Sposób działania kontaktowe
Dawkowanie 0,5 -1l / 10 - 10000 mp
Zwalcza Karaluchy, Karaluchy amerykańskie, Komary, Mole odzieżowe, Mole spożywcze, Muchy, Pchły, Prusaki

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P273
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P360 Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H319 Działa drażniąco na oczy, H410

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.