• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl bayer insecticide k obiol ec 25 1 l - 0, thumbnail

Insektycyd K-Obiol EC 25, 1 litr

243,94 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

K-Obiol EC 25, 1 litr

pl bayer insecticide k obiol ec 25 1 l - 0

Insektycyd K-Obiol EC 25, 1 litr

W magazynie

243,94 zł
- +
243,94 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

 

Aqua K-Othrine EW20, 1 litr to profesjonalny produkt w formie koncentratu spray’owego. Służy on do wywabiania insektów z ich kryjówek, a następnie uśmiercenia ich na drodze bezpośredniego kontaktu. Środek jest gotowy do użycia i doskonale działa w zwalczaniu uciążliwych owadów. Aqua K-Othrine charakteryzuje się szybkim działaniem i niską toksycznością dla ludzi.

Zalety:

- Skuteczny przeciwko szerokiej gamie owadów, takiej jak muchy, komary, osy, mrówki, motyle i wiele innych.
- Niski stopień zanieczyszczenia środowiska.
- Substancja ulega degradacji w środowisku naturalnym.
- Roztwór na bazie wody, nie powoduje szybkiego odparowywania.

Sposób działania:

- Efektywny w małej dawce, ze względu na silny środek owadobójczy - Deltametrynę.
- Nie powoduje podrażnień.
- Zapewnia długotrwałą ochronę, dzięki specjalnej technologii, która nie pozwala na odparowanie substancji.

Aqua K-Othrine wykorzystuje unikalną, opatentowaną technologię przeciwdziałającą odparowywaniu, dzięki czemu jest łatwy i wygodny w użyciu, a jego działanie drażniące, nieprzyjemny zapach i wpływ na środowisko są zredukowane. Formuła preparatu pozwala na rozcieńczanie wodą bez problemów związanych z parowaniem. Dzięki temu Aqua K-Othrine zapewnia długotrwałe działanie preparatu we wszystkich warunkach klimatycznych i jest tak samo skuteczny, jak rozcieńczone olejem koncentraty do opryskiwania przestrzeni, przy zastosowaniu równoważnych dawek substancji czynnych.

Metody użycia:

- Jest to środek owadobójczy w formie emulsji wodnej. Po zmieszaniu z wodą roztwór można stosować za pomocą opryskiwacza ręcznego, lub przy użyciu urządzenia ULV do zamgławiania na zimno.
- Stopień rozcieńczenia zależy od sprzętu, który ma być użyty. W celu uzyskania większej ilości informacji należy zapoznać się z etykietą produktu.

Zalecenia:

Nie nanosić preparatu na ludzi, zwierzęta, rośliny ozdobne, żywność i karmy.

Insekty: Forma użycia: Rozcieńczenie: Powierzchnia:
Komary, muchy i inne
owady latające
ULV 10 ml insekcytydu + 90 ml woda (10%) 2000 m2
  Termonebulizator 100-200ml / 1L rozpuszczalnik
organiczny lub glikol (20%)
2000 m2

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Bayer
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych 25 g / litre, 225 g / litre
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Silnie podrażniający
Dawkowanie 50 ml/100 mp;1 l/100 t cereale
Zwalcza Chrząszcze, Mole spożywcze, Szkodniki tytoniu, Tarczówki marmurkowate, Wołki zbożowe

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
 
P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P307+P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P308 W PRZYPADKU narażenia lub styczności:, P311
P331 NIE wywoływać wymiotów
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.