• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl nissan chemical insecticide crop sanmite 10 sc 150 ml - 2, thumbnail

Sanmite 10 SC, 150 ml

60,97 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Sanmite 10 SC, 150 ml

pl nissan chemical insecticide crop sanmite 10 sc 150 ml - 2

Sanmite 10 SC, 150 ml

W magazynie

60,97 zł
- +
60,97 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Sanmite 10 SC, 150 ml to preparat o działaniu owado- i akarycydobójczym, przeznaczony do zwalczania owadów w uprawach warzyw, roślin ozdobnych i innych. Działa kontaktowo i wykazuje długotrwałe działanie pozostałościowe. Może być stosowany do zwalczania owadów w zastosowaniach rolniczych, na roślinach ozdobnych, owocach itp.

Zalety:

- Szeroki zakres kontroli i zastosowań.
- Działanie kontaktowe i pokarmowe na wszystkie stadia rozwojowe owadów.
- Niskie lub wysokie temperatury podczas stosowania nie mają wpływu na działanie preparatu.
- Długi czas ochrony - do 40 dni.
- Niska toksyczność dla zwierząt i środowiska.

Sposób działania:

- Działa kontaktowo i poprzez spożycie, zapewniając skuteczne działanie zwalczające larwy, nimfy i postacie dorosłe owadów.
- Sanmite działa na jaja owadów, powstrzymując ich rozwój i wylęganie.
- Po zastosowaniu preparat pozostaje aktywny przez długi czas, ograniczając liczebność populacji szkodników i chroniąc przed dalszymi inwazjami.

Metody stosowania:

- Sanmite jest najbardziej skuteczny, gdy zabieg jest aplikowany na początku ataków przędziorków.
- Oba produkty mogą być stosowane razem w zbiorniku mieszającym lub zamiennie.
- Zabiegi należy wykonywać pamiętając o równomiernym rozpyleniu roztworu na rośliny.
- Wymagana ilość wody wynosi od 1000 do 1500 l na hektar.

Warzywa w szklarniach - stosować Sanmite razem z innym akarycydem Nissorun.
Warzywa w okresie BBCH 51-89 - stosować 1,5 l Sanmite na ha z 1000 do 14000 l wody. Okres karencji - 3 dni.
Ogórek - stosować 1,5 l Sanmite na ha z 500 do 14000 l wody w okresie BBCH 51-89. Okres karencji - 3 dni.
Rośliny ozdobne - stosować 1,4 l środka Sanmite na 1 ha w dawce od 1000 do 14000 l wody przy pierwszych objawach występowania owadów.
Truskawka - w okresie BBCH 67-89 stosować 1,5 l środka Sanmite na 1 ha z 1000 do 14000 l wody. Okres karencji - 3 dni.

Kompatybilność

Sanmite jest kompatybilny z większością produktów przeznaczonych do zwalczania owadów w roślinach. Może być bezpiecznie stosowany w mieszaninach zbiornikowych. Aby uniknąć potencjalnych niezgodności, należy przestrzegać etykiet zgodności produktów i wykonać test na małą skalę przed zastosowaniem w uprawach.

Zalecenia:

Aby uniknąć narastania odporności, należy stosować Sanmite przemiennie z innymi insektycydami chroniącymi rośliny uprawne.
Zapewnić równomierne rozpylenie środka na rośliny.
Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy preparat jest stosowany łącznie z innymi zabiegami z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Uprawa Szkodnik Dawka / ha Dawka / 10 l wody Okres karencji
Warzywa psiankowate
(obszary chronione)(pomidor, papryka, bakłażan)
Ptaszyniec kurzy,
przędziorek chmielowiec,mączlik szklarniowy,
mączlik ostroskrzydły
1.5 l/ha 15 ml/10 l wody 3 dni
Rośliny dyniowate
(obszary chronione)(ogórek)
Ptaszyniec kurzy,
przędziorek chmielowiec,mączlik szklarniowy,
mączlik ostroskrzydły
1.5 l/ha 15 ml/10 l wody 3 dni
Rośliny ozdobne
(obszary chronione)
Ptaszyniec kurzy,
przędziorek chmielowiec,mączlik szklarniowy,
mączlik ostroskrzydły
1.4 l/ha 14 ml/10 l wody -
Truskawka
(pole i obszary chronione)
Ptaszyniec kurzy,
roztocz szerokolistny
1.5 l/ha 15 ml/10 l wody 3 dni

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Nissan Chemical
Opakowanie 150 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Substancje aktywne Pyridaben
Uprawy Bakłażam, Krzewy ozdobne, Kwiaty pokojowe, Ogórki, Papryka, Pomidory, Rośliny ozdobne, Truskawki
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Szkodniki zbóż Mączlik szklarniowy, Roztocza
Dawkowanie 1.4-1.5 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zapach Delikatny

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.