• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl ghilotina insecticide i90 micro scope 1 l - 1, thumbnail

Insektycyd i90 Micro Scope, 1 litr

212,18 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

i90 Micro Scope, 1 litr

pl ghilotina insecticide i90 micro scope 1 l - 1

Insektycyd i90 Micro Scope, 1 litr

W magazynie

212,18 zł
- +
212,18 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

i90 Micro Scope, 1 litr to profesjonalny pestycyd używany do zwalczania szerokiego spektrum insektów, takich jak muchy, karaluchy, komary, mrówki, pająki itp. Został przeznaczony do użytku w miejscach prywatnych, wewnątrz i na zewnątrz publicznych obszarów, instytucjach przemysłowych.

Zalety:

- Skuteczny przeciwko insektom.
- Technologia mikrokapsułkowania zapewnia wszechstronne i niezawodne działanie.
- Długotrwałe efekty.
- Szerokie spektrum działania.
- Silne działanie nawet w niskich dawkach.
- Nie pozostawia plam.

Sposób działania:

I90 Micro Scope zapewnia niezawodną kontrolę nad owadami latającymi oraz pełzającymi.

- Zawiera cypermetrynę - substancję czynną.
- Zastosowana została technologa mikrokapsułkowania, dzięki której jest skuteczny na każdym rodzaju powierzchni.
- Działanie kontaktowe powoduje 100% śmiertelność owadów, w ciągu maksymalnie 24 godzin od zastosowania.
- Mikrokapsułki zapewniają również efekt kaskadowy, rozprzestrzeniając się po całej kolonii.
- Po zabiegu preparat wykazuje długotrwały efekt rezydualny, chroniąc opryskane powierzchnie aż do 6 miesięcy.

Substancja czynna zastosowana w preparacie, oparta jest na naturalnych pyretrynach, które szybko blokują układ nerwowy owadów, zapewniając szybki efekt paraliżu. Śmierć owadów następuje w wyniku nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego, już w kilka godzin po kontakcie z substancją aktywną.

Metoda stosowania:

- i90 Micro Scope ma postać zawiesiny mikrokapsułek, którą można rozpylać za pomocą ręcznego opryskiwacza.
- Może być stosowany w magazynach, środkach transportu publicznego, obiektach noclegowych, mieszkalnych i przemysłowych.
- Należy aplikować w pobliżu miejsc, w których wykryto dużą aktywność owadów.
- Upewnić się, że substancja jest jednolicie rozprowadzona na wszystkich powierzchniach.
- Rozpylać w miejscach występowania owadów -  pęknięcia w ścianach, na krawędziach ścian i we wszystkich ukrytych miejscach.

Rekomendacje:

Zaleca się ponawiać aplikację co 6 miesięcy.
W przypadku powierzchni czyszczonych lub narażonych na działanie warunków klimatycznych, a także w przypadku powierzchni brudnych, zakurzonych lub o wysokiej wilgotności zaleca się stosowanie raz na miesiąc.

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Ghilotina
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Formulacja CS – zawiesina mikrokapsułek
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych Cypermethrin 90 g/l
Sposób działania kontaktowe
Zapach Delikatny
Dawkowanie 25 ml/20 mp
Zwalcza Biedronki, Karaluchy, Karaluchy amerykańskie, Kleszcze, Komary, Mole odzieżowe, Mole spożywcze, Muchy, Pająki, Pchły, Pluskwy, Prusaki, Roztocza Drobiu , Roztocza Kurzu Domowego, Ryjkowce, Wołki zbożowe

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.