• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl ghilotina insecticide i8 2 protect spray bedbugs ticks 500ml - 4, thumbnail

Insektycyd i0.82 Chronić natryskiwania na Pluskwy i Pcheł, 500 ml

63,05 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

i0.82 Chronić natryskiwania na Pluskwy i Pcheł, 500 ml

pl ghilotina insecticide i8 2 protect spray bedbugs ticks 500ml - 4

Insektycyd i0.82 Chronić natryskiwania na Pluskwy i Pcheł, 500 ml

W magazynie

63,05 zł
- +
63,05 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich

Informacje o produkcie

Insektycyd Ghilotina I8.2 chronić natryskiwania na pluskwy i pcheł, 500 ml

Informacje dodatkowe

Producent Ghilotina
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich
Formulacja Płyn
Sposób użycia Gotowy do użycia
Substancje aktywne Piperonyl Butoxide, Pyrethrum Extract, S-metopren
Zawartość substancji aktywnych 0.36%; 0.18%; 0.28%
Sposób działania kontaktowe
Zapach Delikatny
Dawkowanie 5-15 ml/mp
Zwalcza Karaluchy, Karaluchy amerykańskie, Krocionogi, Mole odzieżowe, Mole spożywcze, Mrówki, Muchy, Muszki owocowe, Pająki, Pchły, Pluskwy, Prusaki, Szkodniki tytoniu, Wszy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.