• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl ghilotina insecticide i38 6 segal ew 500 ml - 1, thumbnail

Insektycyd i38.6 Segal EW, 500 ml

Normalna cena: 410,35 zł

250,32 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

i38.6 Segal EW, 500 ml

pl ghilotina insecticide i38 6 segal ew 500 ml - 1

Insektycyd i38.6 Segal EW, 500 ml

W magazynie

Normalna cena: 410,35 zł

250,32 zł

- +

Normalna cena: 410,35 zł

250,32 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

Insektycyd Ghilotina i38.6 Segal EW, 500 ml

Informacje dodatkowe

Producent Ghilotina
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Formulacja EW – emulsja olej w wodzie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Substancje aktywne Cypermetryna, Piperonyl Butoxide, Tetramethrin
Zawartość substancji aktywnych 14.5%; 19.3%; 4.8%
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Lekko podrażniający
Dawkowanie 5-10 ml/L
Zwalcza Karaluchy amerykańskie, Komary, Mole odzieżowe, Mole spożywcze, Mrówki, Muchy, Muszki owocowe, Osy, Pająki, Pchły, Pluskwy, Prusaki, Rybiki

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P273
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P305+P351+P338
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H319 Działa drażniąco na oczy, H351
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.