• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl ghilotina insecticide i56 cimetrol 100 ml - 2, thumbnail

Insektycyd i55 Cimetrol Super EW, 100 ml

Normalna cena: 143,41 zł

104,3 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

i55 Cimetrol Super EW, 100 ml

pl ghilotina insecticide i56 cimetrol 100 ml - 2

Insektycyd i55 Cimetrol Super EW, 100 ml

W magazynie

Normalna cena: 143,41 zł

104,3 zł

- +

Normalna cena: 143,41 zł

104,3 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

i55 Cimetrol Super EW, 100 ml to insektycyd z formułą nowej generacji, która jest przeznaczona do zwalczania owadów latających i pełzających. Produkt został stworzony na bazie wody, co po zastosowaniu skutkuje szybkim początkiem działania substancji aktywnej oraz zapewnia długi efekt rezydualny.

Zalety:

- Skuteczne działanie przeciwko większości popularnych insektów (karaluchy, pchły, mrówki, itd.)
- Zastosowana technologia mikrokapsułkowania zapewnia długotrwałą ochronę.
- Nie prowadzi do rozwoju odporności owadów.
- Łatwy w stosowaniu, skuteczny w zwalczaniu dużych infestacji.

Sposób działania:

- Preparat wykorzystuje substancję pyretroidową, aby wywołać efekt szoku u owadów, które wejdą z nim w kontakt.
- Owady zostaną sparaliżowane i wkrótce zginą po dotknięciu lub spożyciu środka owadobójczego.
- Cimetrol Super jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Metoda stosowania:

- Po wymieszaniu z wodą, roztwór należy stosować zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie, właściwymi dla każdego rodzaju szkodnika.
- W przypadku pluskiew, należy stosować preparat zwracając szczególną uwagę na możliwe kryjówki przy ścianach i meblach sypialnianych.
- W przypadku pcheł, zaaplikować preparat na dywany i meble, zwracając szczególną uwagę na miejsca zajmowane przez zwierzęta domowe.
- W przypadku karaluchów i innych insektów preparat stosować bezpośrednio na miejsca, w których zostały zauważone, szczególnie w trudno dostępnych miejscach, takich jak szuflady, półki, szczeliny, okolice rur wodociągowych, ramy okienne itp.

Zalecenia:

Nie przechowywać dłużej, niż 2 miesiące.

Owady Dawka Woda Sposób zastosowania
Pełzające

25 ml

50 ml

5 litrów

5 litrów

Rutynowa terapia
(Terapia podtrzymująca)

Silne zakażenie
(Terapia uderzeniowa)

Latające 25 ml 5 litrów Rutynowa terapia / zwalczanie
owadów pozostałych po terapii

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent Ghilotina
Opakowanie 100 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Formulacja EW – emulsja olej w wodzie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 25 g/litre, 20 g/litre, 1 g/litre, 10 g/litre
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Słaby
Dawkowanie 25-50 ml/125 mp;25-50 ml/5 l
Zwalcza Chrząszcze, Karaluchy, Karaluchy amerykańskie, Komary, Krocionogi, Mole odzieżowe, Mole spożywcze, Mrówki, Muszki owocowe, Osy, Pchły, Pluskwy, Prusaki, Rybiki, Skorki

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P273
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P330 Wypłukać usta
P391 Zebrać wyciek
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.