• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl syngenta fungicide score 250 ec 2 ml - 0, thumbnail

Score 250 EC, 2 ml

4,29 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Score 250 EC, 2 ml

pl syngenta fungicide score 250 ec 2 ml - 0

Score 250 EC, 2 ml

W magazynie

4,29 zł
- +
4,29 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Score 250 EC to fungicyd systemiczny opracowany z myślą o zwalczaniu chorób owoców, pomidorów i innych roślin. Ma działanie zapobiegawcze i lecznicze.

Rośliny, do których można stosować środek: morela, truskawka, wiśnia, jabłko, brzoskwinia, burak cukrowy, pomidor

Zwalcza następujące choroby i grzyby: Monilioza, szara pleśń, kędzierzawość liści, mączniak prawdziwy, zaraza ogniowa, cerkosporioza, alternarioza

Score 250 EC zatrzymuje rozwój grzybni na tkankach roślin i zarodnikowanie. Bardzo szybko rozprowadza się po nadziemnych częściach rośliny dzięki temu, że działa systemicznie. Środka można używać do wielu różnych upraw, ma szerokie spektrum działania.

Sposób użycia:

Przerwę między zabiegami trzeba dostosować do warunków pogodowych, stopnia rozwoju choroby i uprawy. Chociaż Score 250 EC ma działanie zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne, to zaleca się używanie produktu przede wszystkim zapobiegawczo, aby unikać infekcji o nieodwracalnych skutkach i wyniszczać choroby upraw.

W przypadku silnej presji infekcji produkt należy wymieszać ze środkiem Thiovit Jet lub Topas w pełnych dawkach.

Aby zwalczać mączniaka rzekomego zaleca się mieszanie ze środkami o działaniu wielomiejscowym, takimi jak Bravo, w pełnych dawkach obu produktów. Zaleca się stosowanie produktu naprzemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych, na przykład ze środkiem Chorus 75.

Okres karencji wynosi:

– 3 dni dla pomidorów i truskawek,

– 7 dni dla moreli, wiśni i brzoskwini,

– 14 dni dla jabłek,

– 21 dni dla buraków cukrowych.

Uprawy Choroby Dawka na ha Dawka na 10 l wody na 100 m2 Okres karencji
Morela Monilioza 0,15 l/ha 1,5 ml/10 l wody 7 dni
Truskawki Biała plamistość liści truskawki 0,3 l/ha 3 ml/10 l wody 3 dni
Czereśnie Monilioza, antraknoza 0,2 l/ha 2 ml/10 l wody 14 dni
Jabłoń Parch, mączniak prawdziwy 0,2 l/ha 2 ml/10 l wody 28 dni
Brzoskwinia Kędzierzawość liści brzoskwini, monilioza, mączniak prawdziwy, dziurkowatość liści drzew pestkowych 0,2 l/ha 2 ml/10 l wody 7 dni
Brzoskwinia Monilioza 0,15 l/ha 1,5 ml/10 l wody 7 dni
Rzepak na olej Alternarioza, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna kapustnych 0,5 l/ha 5 ml/10 l wody 3 dni
Buraki cukrowe Cerkosporioza, mączniak prawdziwy 0,3 l/ha 3 ml/10 l wody 28 dni
Pomidory Alternarioza 0,5 l/ha 5 ml/10 l wody 7 dni
Wiśnie Monilioza 0,15 l/ha 1,5 ml/10 l wody 7 dni


Dawka na 10 l wody na 100 m2 odnosi się do urządzenia opryskującego o zbiorniku o pojemności 10 l, którego zawartość wystarczy, aby pokryć obszar 100 m2. W przypadku zabiegów na mniejszych obszarach zaleca się dostosowanie dawki do wymiarów danego obszaru proporcjonalnie do dawki na hektar.

Informacje dodatkowe

Producent Syngenta
Opakowanie 2 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Substancje aktywne Difenokonazol
Zawartość substancji aktywnych 250 g/litre
Uprawy Brzoskwinia, Burak cukrowy, Czereśnia, Drzewo morelowe, Grusza, Jabłoń, Pigwa, Pomidory, Śliwa, Truskawki, Wiśnia
Choroby Alternaria, Brunatna plamistość liści pomidora, Dziurkowatość liści, Kędzierzawość liści brzoskwini, Mączniak, Parch jabłoni, Pleśń, Żółta plamistość
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P331 NIE wywoływać wymiotów
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H319 Działa drażniąco na oczy, H332
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.