• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl adama seed treatment orius 2 ws 1 5 kg - 0, thumbnail

Orius 2 WS, 1,5 kg

82,95 zł

W magazynie

European Store can dispatch today

Orius 2 WS, 1,5 kg

pl adama seed treatment orius 2 ws 1 5 kg - 0

Orius 2 WS, 1,5 kg

W magazynie

82,95 zł
- +
82,95 zł

W magazynie

European Store can dispatch today
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Orius 2 WS to fungicyd systemiczny na bazie tebukonazolu (z grupy triazoli) służący do zaprawiania nasion zbóż, chroniąc je przed najbardziej szkodliwymi chorobami przenoszonymi przez nasiona.

Rośliny, do których przeznaczony jest środek: jęczmień, pszenica

Sposób użycia:

Zabiegi przy wykorzystaniu środka Orius 2 WS mogą być przeprowadzane na dwa sposoby:

– Zaprawianie na pół-mokro: przez moczenie po zmieszaniu produktu z wodą w proporcjach 1:5 lub 1:6 (produkt:woda). W tym przypadku ilość wody zależy od parametrów wykorzystywanych urządzeń, ale należy się upewnić, że wody nie jest za dużo, aby nie spowodować przedwczesnego kiełkowania.

– Zaprawianie na sucho: stosowanie środka bezpośrednio do nasion bez wody. Nie zaleca się tej metody, ponieważ duża część produktu przepada, produkt nie ma wystarczająco dobrej przyczepności, powstaje też dużo pyłu, który może powodować zatrucie osób używających środka.

Uprawy Choroby Dawka na tonę nasion
Pszenica Śnieć, fuzarioza 1,5 kg/t
Jęczmień Głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia 1,5 kg/t

Informacje dodatkowe

Producent Adama
Opakowanie 1.5 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja WS – proszek do sporządzania zawiesiny wodnej do zaprawiania nasion
Substancje aktywne Tebukonazol
Zawartość substancji aktywnych 20 g/kg
Uprawy Jęczmień, Pszenica
Choroby Fuzarioza, Pasiastość liści, Śnieć
Dawkowanie 1.5 kg/t
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P102 Chronić przed dziećmi
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H319 Działa drażniąco na oczy, H361
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.