• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl fmc insecticide crop benevia 10 ml - 0, thumbnail

Benevia,10 ml

16,13 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Benevia,10 ml

pl fmc insecticide crop benevia 10 ml - 0

Benevia,10 ml

W magazynie

16,13 zł
- +
16,13 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Benevia, 10 ml to środek owadobójczy z klasy antranilowych diamidów, który zapewnia długotrwałą ochronę i skuteczne zwalczanie owadów w uprawach. Jest bardzo skuteczny zarówno w przypadku owadów ssących, jak i gryzących, a jego formuła została opracowana specjalnie pod kątem maksymalnej skuteczności w dolistnym stosowaniu w cebuli, ziemniakach i pomidorach.

Korzyści:

- Doskonała ochrona upraw.
- Zaawansowana formuła do zabiegów dolistnych.
- Skuteczny w zwalczaniu szerokiego spektrum gatunków.
- Unikalny sposób działania - zwalcza jaja, larwy, nimfy i osobniki dorosłe.
- Efektywny w zwalczaniu gatunków odpornych.
- Bezpieczny dla owadów pożytecznych.
- Pomaga zwiększyć całkowity plon roślin uprawnych.

Sposób działania:

- Substancja czynna Cyazypyr wpływa na zachowanie owadów, poprzez blokowanie funkcji ich mięśni, co prowadzi do paraliżu i śmierci owada.
- Wywołuje szybkie wyczerpanie rezerw jonów wapnia, powodując ciągłe i nieodwracalne migotanie mięśni.
- Powoduje natychmiastowe zaprzestanie żerowania owadów po spożyciu lub kontakcie z nimi.
- W roślinie substancja czynna wykazuje translaminarny, systemiczny ruch i jest przenoszona akropetalnie i w ograniczonym stopniu bazipetalnie.
- Owady są w pełni zwalczane (maksymalne działanie produktu) po 3 do 6 dniach od zastosowania.

Metody stosowania:

- Środek Benevia należy stosować jak najwcześniej po wykryciu ataków owadów.
- Stosowanie zabiegów na początku infestacji zapobiega namnażaniu się populacji szkodników.
- Produkt powinien być zastosowanu w najwcześniejszej fazie rozwoju rośliny uprawnej. 
- Chroniąc sadzonki w okresie, gdy uprawa jest najbardziej wrażliwa na stres związany z atakiem szkodników i przenoszeniem chorób, zwiększasz swoje szanse na uzyskanie od początku witalnych roślin i stwarzasz warunki do uzyskania wyższych plonów.

W przypadku ziemniaków - stosować 0,125 l na ha w okresie BBCH 12 - 70.
W przypadku cebuli, czosnku - stosować 0,75 l na ha w okresie BBCH 12 - 80.
W przypadku truskawki - stosować w dawce 0,75 l na ha w okresie BBCH 12 - 89.
W przypadku marchwi, pasternaku, selera, pietruszki, rzodkiewki - stosować od 0,6 l na ha do 0,75 l na ha w okresie BBCH 11 - 89.
W przypadku kapusty, brokułów, brukselki, kalafiora - stosować w dawce 0,4 l na ha do 0,75 l na ha w okresie BBCH 12 - 49.

Kompatybilność:

Można łączyć z fungicydami, herbicydami, insektycydami, nawozami płynnymi i regulatorami wzrostu, stosując się do zaleceń zawartych w etykiecie środka.
Przy łączeniu produktów roślinnych należy zapoznać się z etykietami zgodności i przeprowadzić test na małą skalę.

Rekomendacje:

Zaleca się zamknąć pszczoły  wieczorem po okresie lotu i zastosować produkt tego samego wieczoru.
Rano po zabiegu należy uwolnić owady zapylające.

Uprawa Szkodnik Dawka / ha  Dawka 10 l wody  Okres karencji 
Ziemniak Stonka ziemniaczana 126 ml/ha 5 ml/10 l wody 14 dni
Cebula, czosnek Poskrzypka cebulowa 750 ml/ha 20 ml/10 l wody 14 dni
Marchew, pietruszka, pasternak, rzodkiewka, seler

Połyśnica marchwianka,

Gąsienice

750 ml/ha

600 ml/ha

20 ml/10 l wody

20 ml/10 l wody

14 dni

14 dni

Kapusta, brokuły, brukselka, kalafior

Piętnówka kapustnica, 
bielinek rzepnik,
włochate gąsienice, 
błyszczka jarzynówka,


Mączlik kapuściany

400-500 ml/ha

 

 

750 ml/ha

20 ml/10 l wody

 

 

20 ml/10 l wody

7 dni
Truskawka Kwieciak malinowiec, 
światłówka naziemnica
750 ml/ha 20 ml/10 l wody 1 dzień

Przed użyciem upewnij się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać wszystkich Warunków, Zastrzeżeń oraz Instrukcji użytkowania. W razie potrzeby stosuj odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Producent FMC
Opakowanie 10 ml
Formulacja Płyn
Substancje aktywne Cyantraniliprole
Zawartość substancji aktywnych 100 g/l
Uprawy Brokuły, Brukselka, Cebula, Czosnek, Kalafior, Kapusta, Marchew, Pasternak, Pietruszka, Rzodkiew, Seler, Truskawki, Ziemniaki
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób działania układowe
Szkodniki zbóż Bielinek kapustnik, Ćma kapusty, Gąsienice, Mączlik szklarniowy, Stonka ziemniaczana, Tantniś krzyżowiaczek
Dawkowanie 0.125-0.75 l/ha
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zapach Delikatny

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.