• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl evonik industries adjuvant break thru s 240 2 ml - 1, thumbnail

Break-Thru S 240, 2 ml

2,12 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Break-Thru S 240, 2 ml

pl evonik industries adjuvant break thru s 240 2 ml - 1

Break-Thru S 240, 2 ml

W magazynie

2,12 zł
- +
2,12 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Informacje o produkcie

Regulator wzrostu Evonik Industries Break-Thru S 240, 2 ml

Informacje dodatkowe

Producent Evonik Industries
Opakowanie 2 ml
Formulacja SL – rozpuszczalny koncentrat
Uprawy Drzewa owocowe, Grain, Rośliny ozdobne, Warzywa, Winnica
Substancje aktywne Polyether, Trisiloksan modyfikowany polieterem
Zawartość substancji aktywnych 750 g/L; 250 g/L
Bio Uprawy Nieodpowiednie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P391 Zebrać wyciek.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
H319 Działa drażniąco na oczy, H411

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.