• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Products - Quality and Efficiency
Firma kurierska
pl ecolab disinfectant mikro quat extra 5 l - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Mikro-Quat Extra, 5 litrów

357,07 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Mikro-Quat Extra, 5 litrów

pl ecolab disinfectant mikro quat extra 5 l - 0

Środek dezynfekujący Mikro-Quat Extra, 5 litrów

W magazynie

357,07 zł
- +
357,07 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu

Informacje o produkcie

Disinfectant Ecolab Mikro-Quat Extra, 5 litres

Informacje dodatkowe

Producent Ecolab
Opakowanie 5 litrów
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja Płyn
Stosowane na Pomieszczenia medyczne, Pomieszczenia sanitarne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze
Patogeny Candidosis, Ecoli
Substancje aktywne chlorek benzylodimetyloalkiloamoniowy, Chlorek didecylodimetyloamoniowy
Zawartość substancji aktywnych 8 g; 0.98 g

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 900 zł do 1300 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 1300 zł do 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 7%
  Do zamówień powyżej 2200 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-7%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.