• Koszyk
 • Szczegóły Zamówienia
 • Zamówienie złożone
Komunikacja
Opis i informacje
Funkcjonowanie strony
Ceny
Produkty - Jakość i Wydajność
Firma kurierska
pl ecolab disinfectant diesin maxx 1 l - 0, thumbnail

Środek dezynfekujący Diesin Maxx, 1 litr

58,31 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

Diesin Maxx, 1 litr

pl ecolab disinfectant diesin maxx 1 l - 0

Środek dezynfekujący Diesin Maxx, 1 litr

W magazynie

58,31 zł
- +
58,31 zł

W magazynie

European Store cannot dispatch to

Stany Zjednoczone

 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów

Informacje o produkcie

Disinfectant Ecolab Diesin Maxx, 1 litre

Informacje dodatkowe

Producent Ecolab
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Formulacja Płyn
Stosowane na Pomieszczenia medyczne, Pomieszczenia sanitarne
Spektrum działania Bakteriobójcze, Grzybobójcze
Substancje aktywne chlorek benzylodimetyloalkiloamoniowy, Czwartorzędowy amon
Zawartość substancji aktywnych 2.45 g/100g

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jak oceniasz ten produkt

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Twoja Ocena*: Terrible Lacking Fine Good Excellent
Anuluj
Tematem Twojej opinii jest:
 • Jak produkt pomógł rozwiązać Twój problem
 • Stosunek jakości do ceny
 • Czy poleciłbyś ten produkt innym

Opinie

DODAJ OPINIĘ

Lista Zniżek

 • 2%
  Do zamówień od 1700 zł do 2500 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-2%

 • 4%
  Do zamówień od 2500 zł do 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-4%

 • 5%
  Do zamówień powyżej 5000 zł

  Kod zniżkowy: NXLPL-5%

 • Żadna ze zniżek nie obejmuje produktów z kategorii opryskiwacze-zamgławiacze i jednostki specjalne.
 • Zniżki nie łączą się ze sobą.